خبرتیاوې

ګرانو همکارانو او محصلینو ته خبر ورکول؛ د متشبثینو په کیمپ کې د نوم لیکنې وروستۍ نیټه د می تر ۳۰ پورې غځول شوې. مینه وال کولی شی له شته فرصت څخه ګټه پورته کړی او نوم لیکنه وکړی.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم النبین(ص)