د پوهنتون خبرونه

خبرتیاوې
۱۴۰۳-۰۳-۱۹

د خاتم النبیین (ص) پوهنتون ټولو محترمو همکارانو او محصلینو ته خبر ورکول کیږی چې...

خبرتیا
۱۴۰۳-۰۳-۰۷

🔹 یو ځل بیا ګرانو همکارانو او ګرانو محصلینو ته خبر ورکوم؛ د اتصالات سیم...

خبرتیاوې
۱۴۰۳-۰۳-۰۵

🔹 ګرانو همکارانو او ګرانو محصلینو ته خبر ورکوی؛ د MTN مخابراتی شرکت استازی د...

د تشبث کمپ په اړه معلوماتی پروګرام
۱۴۰۳-۰۳-۰۵

د افغانستان د اقتصادی او حقوقی مطالعاتو انستیتیوت (AELSO)، خاتم النبیین پوهنتون او د افغانستان...

دوستانه فوټسال لوبه
۱۴۰۳-۰۳-۰۵

د خاتم النبیین (ص) او د غرجستان پوهنتون د استادانو او کارکوونکو د فوټسال ټیمونو...

د لابراتوار څارویو سره د کار کولو ورکشاپ جوړ شو
۱۴۰۳-۰۲-۳۰

د ساینسی څیړنو او اړتیاوو د ارزونې په برخه کې د لابراتوار له حیواناتو سره...

خبرتیاوې
۱۴۰۳-۰۲-۲۷

ګرانو همکارانو او محصلینو ته خبر ورکول؛ د متشبثینو په کیمپ کې د نوم لیکنې...

دانشگاه خاتم النبین(ص)