د افغانستان د معلوماتو د منبع مرکز او د خاتم النبیین(ص) پوهنتون ۤتر منځ د همکاری تفاهمنامه په بریالیتوب سره په امضا ورسیده.

د افغانستان د معلوماتو د منبع مرکز او د خاتم النبیین(ص) پوهنتون ۤتر منځ د همکاری تفاهمنامه په بریالیتوب سره په امضا ورسیده.

موضوع لیکونکی: مرتضی مطهری

دا بریالیتوب د افغانستان د معلومانو د منبع مرکز د نمایندګانو په شتون کی د خاتم النبیین پوهنتون د ریاست په دفتر کی د خاتم النبیین پوهنتون د ریئس محمد وحید بنیش او ددی پوهنتون  د پوهنځی ګانو د کارمندانو د تحقیقی چارو د امریت په منځ کی او د دی مرکز د ارتباطاتو مسوؤل زحل نبی په شتون کی در چهار شنبی په ورځ په 1398/9/12 کی ۤپه امضا ورسیده. په دی بریالیتوب کی د خاتم النبیین پوهنتون استادان او محصیلین کولای شی ددی مرکز له منبع نه په حضوری او انلاین شکل ګټه ترلاسه کړی. ددی تفاهمنامی په امضا کولو سره د خاتم النبیین(ص) د پوهنتون کتابخانه له دریو انلاین مرکزونو سره د دنور د تخصصی مجلو اساس( نورمګز) ، د جهان اسلام مرکزی منطقه (ISC) او د افغانستان در معلوماتو د مرکز مبنع  سره وصل شی.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط