د ماستری د بورډ آمریت

آمریت بورد ماستری

شناسه‌ی رشته‌های فوق لیسانس

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، در وضعیت فعلی میزبان سه رشته‌ی فوق لیسانس است: «حقوق بین‌الملل»، «حقوق جزا و جرم‌شناسی»، و «روابط بین‌الملل». دو رشته‌ی اولی، از شاخه‌های رشته‌ی حقوق و مربوط به دانشکده‌ی فقه و حقوق هستند، رشته‌ی سومی، بخشی از دانشکده‌ی علوم سیاسی است:

شناسه‌ی رشته‌ی حقوق

دانش حقوق، شاخه‌ی نیرومند و پُرباری از دانش اجتماعی است که پیدایش، پیمایش و پایایی قواعد و  مقررات الزام­آور اجتماعی را به توضیح، تحلیل، تفسیر و تبیین می‌سپارد. این رشته، شاخه‌های فراوان دارد، اما چناچه اشاره شد، در دانشگاه خاتم‌النبیین، تنها «رشته‌ی حقوق بین‌الملل» و «حقوق جزا و جرم‌شناسی» برگزار است.

جاذبه‌ی رشته‌ی حقوق

رشته‌ی حقوق، همسان چشمه‌سارهای همیشه جاری زندگی، کشش‌های دل‌انگیز و گرایش‌های عقل‌پذیر بسیار دارد. این جاذبه‌انگیزی وامدار دلایل فراوانی مورد اشاره در جدول ذیل است:

معرفت زندگی: حقوق، علم قواعد زندگی است؛ زیرا در پرتو حقوق، فراگیران افزون بر شناختِ حقوق و تکالیف خویش، با تعلیم و تطبیق، تصحیح و تکمیل قاعده‌های ضمانت‌دار و زندگی‌سازِ اجتماعی آشنا می‌شوند.

خلاقیت ذهنی: حقوق، علم ورزش فکری است؛ ذهن حقوقی، ذهن درگیر با ماده‌های قانونی، میثاق‌ها و عرف‌های ملی و بین‌المللی، مشکلات و مسایل اجتماعی می‌باشد. ناگزیر به را‌حل‌های تازه و چاره‌جویی‌های نوآورانه و برداشت‌های روشن‌کننده می‌اندیشد

قدرت دلیل‌آوری: حقوق، علم استدلال‌ورزی است؛ مبانی، منابع، ماهیت، مقاصد، منطق و مسایلِ حقوق در دامنه و دامان نورانی برهان‌مندی تولد و تربیت و تکامل می‌یابند. حقوق‌دان در میدانِ روشنایی «حق» و نابودی «باطل» نیاز به آرایش و آراستگی دلایل دارد.

منزلت اجتماعی: حقوق علم ارزش اجتماعی است؛ مردم در ارزیابی‌های ذهنی و داوری‌های فکری‌شان، حقوق‌دانان را اشخاص دارای استعداد برتر، اصول‌پذیرتر، قانون‌مندتر و حق‌گراتر دانسته، لذا مورد اعتماد و احترام و ارج قرار می‌دهند.

فرصت شغلی: حقوق، علم بازار کار و کارایی است؛ کلید بازارِ کارِ پاک، و فرهنگِ فرصت‌های شغلیِ شایسته (مانند: قضاوت، وکالت،  ولایت، وصایت، «قیمومیت، مدیریت، تحریر ادله و تدوین قانون)  را باید از رشته‌ی حقوق دریافت داشت. در یک کلام: حقوق، شغل شاعرانه و بیگانه با دغدغه‌ی نان و آب نیست.

شناسه‌ی دانشکده‌ی فقه و حقوق

دانشکده‌ی فقه و حقوق، یکی از واحد‌های علمی و اداری است که به عنوان نخستین دانشکده‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، در سال 1386، فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون، نُهمین فراغتِ دانشجویان دوره‌ی لیسانس، و پنجمین فراغتِ دانشجویان برنامه‌ی فوق لیسانس (ماستری) خود را در رشته‌های «حقوق بین‌الملل» و «حقوق جزا و جرم‌شناسی» جشن گرفته است. این دانشکده، افزون بر بهره‌گیری از تدریس و همکاری علمی استادان قراردادی پرشمار در هر سمستر، از نعمت هیأت علمی دایمی و کافی، با تجربه‌ی آموزشی و پژوهشی، دارای رتبه‌ی علمی و درجه‌ی تحصیلی عالی برخوردار است:

شناسه‌ی دانشکده‌ی علوم سیاسی

دانشکده‌ی علوم سیاسی، یکی از واحد‌های علمی و اداری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) است که در سال 1387، آغاز به فعالیت نموده و تا کنون، پنج دوره دانش‌آموختگانِ رشته‌ی روابط بین‌الملل را تقدیم جامعه کرده است. استادان هیأت علمی دایمی و آموزگاران قراردادی بسیاری در این دانشکده، مشغول فعالیت آموزشی و تحقیقی هستند.

جاذبه‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، از چشم‌اندازهای جاذبه‌زای ویژه بهره‌مند است، مانند:

 • مطالعه‌ی ارزش‌های اساسی: «امنیت»، «آزادی»، «نظم»، «عدالت» و «رفاه» در سطح ملی و بین‌المللی؛
 • تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیرهای جهت‌دهنده‌ی رفتارها و رابطه‌های نهادهای ملی و بین‌المللی؛
 • اثربخشی در مدیریت کلان جامعه و توزیع قدرت؛
 • جایگاه اجتماعی برتر در میان مردم.

شناسه‌ی بورد برنامه‌ی فوق لیسانس

بورد برنامه‌های فوق لیسانس، واحد نظارتی است که در سال 1392، در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، تشکیل گردیده و از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه‌های فراتر از لیسانس نظارت و ارزیابی دارد؛ افزون بر آن، بورد می‌تواند در بخش‌های واگذار شده از سوی دانشکده، تصمیم‌گیری داشته باشد. از سال 1392 تا کنون 1144 دانشجو را جذب و از آن میان، 660 دانشجو در سه رشته‌ی فوق لیسانس فراغت یافته‌اند.

شناسه‌ی رشته‌ و کمیته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی

حقوق جزا و جرم‌شناسی، رشته‌ی از حقوق عمومی است که به تعریف جرایم، تعیین مجازات، شیوه‌ی رسیدگی، عوامل بزه، راه‌های جلوگیری از بزه‌کاری، راه‌های اصلاح و تربیت مجرمان می‌پردازد.

کمیته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی برنامه‌ی فوق لیسانس، واحد اجرایی است که به منظور تنظیم، انسجام، مراقبت و پیشبرد برنامه‌های فوق لیسانس رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشکده‌ی فقه و حقوق با تأیید و نظارت بورد فعالیت دارد.

شناسه‌ی رشته و کمیته‌ی حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل، رشته‌ی از حقوق است که روابط تابعان و اعضای جامعه‌ی بین‌المللی، و به طور کلی، دسته‌ی روابطی‌که دست‌کم یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد را تنظیم می‌کند.

کمیته‌ی حقوق بین‌الملل برنامه‌ی فوق لیسانس، واحد اجرایی است که به منظور تنظیم، انسجام، مراقبت و پیشبرد برنامه‌های فوق لیسانس رشته‌ی حقوق بین‌الملل در دانشکده‌ی فقه و حقوق با تأیید و نظارت بورد انجام وظیفه می‌نماید.

شناسه‌ی رشته‌ و کمیته‌ی روابط بین‌الملل

رشته‌ی بین‌الملل، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به مطالعه‌ی روابط میان کشورها می‌پردازد، از آن رو که «امنیت»، «آزادی»، «نظم»، «عدالت» و «رفاه»، پنج ارزش اساسی در نظام‌های دولتی هستند، روابط بین‌الملل، حاکمیت ِمبانی و شیوه‌های ارزش‌هایی از این دست را در رفتار دولت‌ها می‌کاود.

کمیته‌ی روابط بین‌الملل برنامه‌ی فوق لیسانس، واحد اجرایی است که با نظارت بورد در دانشکده‌ی علوم سیاسی، برنامه‌های فوق لیسانس رشته‌ی روابط بین‌الملل را تنظیم و انسجام می‌بخشد.

اهداف آموزشی رشته‌های فوق لیسانس

اهداف آموزشی رشته‌های حقوق (حقوق بین‌الملل، و حقوق جزا و جرم‌شناسی) متفاوت از اهداف آموزشی روابط بین‌الملل است؛ هرچند هدف اصلی، هر دو رشته‌ی، آموزش و پرورش انسان‌های متعهد و متخصص است.

اهداف آموزشی رشته‌ی حقوق

مراد ما از اهداف رشته‌ی حقوق، موقعیت‌های هستند که برنامه‌ی آموزشی برای رسیدن به آن‌ها طراحی شده است ، همین هدف در گزاره‌های پیرامونی نمایان است:

 • دانش و فهمِ ماهیت، مبانی، مقاصد، منابع و منطق سیستم حقوقی افغانستان، اسناد بین‌الملل و نقش فقه اسلامی در این سطح؛
 • تحلیل و کاربرد الزاماتِ حقوقی افغانستان و اسناد بین‌الملل در زندگی خصوصی بین‌المللی، مناسبات اجتماعی و اداری بین‌الملل؛
 • ارزیابی و به کارگیری قواعد امری و تکمیلی حاکم بر مشارکت عادلانه‌ی سیاسی و دولت‌مداری بایسته و معاملات و تعاملات ملی و بین‌المللی؛
 • نگرش ارزشی و توانایی در بهره‌گیری از قواعد و اصول مدنی، جزایی و قضایی در فرایند طرح، رسیدگی و دفاع از دعوا، مشورت، قضاوت و حلّ منازعات حقوقی و کیفری بین‌المللی؛
 • مهارت و خلاقیت در استنباط از منابع حقوقی، و توانایی در آموزش و پرورش نیروهای انسانی با تکیه به نظام حقوقی ملی و بین‌المللی؛
 • آمادگی و ورزیدگی در انجام پژوهش‌های علمی- تخصصی، نگارش متون حقوقی، تبیین نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بین‌الملل با استدلال‌های عقلی و مقایسه‌ی نظام‌های حقوقی.

اهداف آموزشی رشته‌ی روابط بین‌الملل

 • آشنایی با نظریه‌های کلاسیک، مدرن و پسا مدرن در روابط بین‌الملل؛
 • تحلیل و کاربرد نظریه‌های روابط بین‌الملل در تجزیه و تحلیل مسایل بین‌المللی؛
 • به کارگیری و ارزیابی سنجه‌های علمی در نقد و بررسی روابط بین‌الملل؛
 • توانایی در بهره‌گیری از تازه‌ترین نظریه‌های روابط بین‌الملل در پاسخ به پرسش‌های ملی؛
 • مهارت و خلاقیت در استفاده از مفاهیم تئوریک و گزاره‌های علمی روابط بین‌الملل در جهت سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات بین‌المللی افغانستان؛
 • آمادگی در نگارش قواعد و مسایل مربوط به روابط بین‌الملل.

محتوای آموزشی

تحقق و تأمین هدف‌های آموزشی از مسیر «محتوای درسی» امکان‌پذیر خواهد بود، این‌جاست که اهمیت پایه‌ای «چه آموزش دادن» و «چه آموختن» نمایان می‌شود. مراد از محتوا، همان «چه یاددهی- یادگیری و به کارگیری» است؛ این معنا سه جنبگی محتوا («شناخت و دانایی»، «گرایش و باورمندی» و «مهارت و توانایی») را نشان می‌دهد. بورد برنامه‌های فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، در گزینش محتوای درسی، سه اصل «اعتبارمندی محتوا»، «فایده‌انگیزی محتوا» و «اولویت‌بندی محتوا» را بُن‌مایه قرارداده است.

زمان (مدت) آموزش دوره‌ی تحصیلی

زمان آموزش در این‌جا، یک دوره‌ی تحصیلی (مدتِ تکمیل کریدت‌های ماستری) است که دو تا سه سال می‌باشد. البته، کریدت‌های درسی بر پایه‌ی پایه‌ی‌بودن و تکمیلی‌بودن در چهار سمستر به گونه‌ای توزیع گردیده که فرصت کافی در سمستر چهارم برای تدوین پایان‌نامه فراهم گردد. فراگیرانی‌که تأجیل گرفته‌اند و یا در پاره‌ای مضامین نمره‌ی لازم را کسب نکرده‌اند (مشروط به پایین نبودن میان‌گین نمره‌ی دو سمستر از مرز قانونی) می‌توانند تا سه سال کریدت‌های درسی را تکمیل کنند.

کریدت‌های درسی

کریدت‌ درسی، واحد درسی تشکیل‌دهنده‌ی نصاب دوره‌ی تحصیلی/ماستری است که با تفکیک سمستر و ساعات درسی برای هر مضمون تعیین شده و میان چهل تا چهل و هشت واحد در دوره‌ی ماستری می‌باشد. در برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، چهل کریدت برای یک دوره‌ی تحصیلی، تعیین شده است، و هر دو کریدت در 32 ساعت (16 جلسه‌ی درسی)، تدریس می‌شود.

زمینه‌‌های کاری و آینده‌ی شغلی برنامه‌ی فوق لیسانس

سپری کردن آگاهانه‌ی برنامه‌ی آموزشی این دوره، شغل‌یابی، توانایی‌های انسانی، کیفیت زندگی و تأثیرهای اجتماعی دانش‌آموختگان (فارغان) مشروط به فضای سالم کشور، تغییر و تکامل خواهد کرد، از آن میان موارد ذیل اشاره شدنی است:

زمینه‌ی کاری و آینده‌ی شغلی رشته‌های حقوق

 • فعالیت آموزگاری: دانش‌آموخته‌ی موفق برنامه‌ی فوق لیسانس، توانایی تدریس در سطح لیسانس رشته‌ی هماهنگ با ماستری را می‌یابد؛
 • فعالیت پژوهشی: از فراغت‌یافته‌ی خلّاق این رشته، چشم‌داشت است که توانایی و آمادگی انجام پژوهش‌های علمی- تخصصی نگارش متون حقوقی را داشته باشد.
 • وکالت و نمایندگی: دانش‌آموخته‌ی این رشته می­تواند پس از دریافت جوازنامه‌ی وکالت دفاع، به عنوان وکیل حقوقی و وکیل مدافع، در شرکت‌ها، نهادها و در جامعه فعالیت نماید؛
 • قضاوت و داوری: دانش‌آموخته‌ی این رشته می­تواند از طریق آزمون ستاژ قضایی ستره محکمه به عنوان قاضی متخصِّص و با تقوا وارد قوه‌ی قضاییه و نهادهای عدلی کشور شود یا در مسایل حقوقی، داوری نماید؛
 • مشاور‌ت و راهنمایی حقوقی: فراغت‌یافته‌ی برنامه‌ی فوق لیسانس توانایی می‌یابد با شایستگی کامل به اشخاص حقیقی و حکمی عمومی و خصوصی در جامعه  مشورت­های سازنده و ارزنده‌ی حقوقی و قانونی ارایه کند؛
 • تحلیل قوانین و تدوین قوانین پیشنهادی: فراغت‌یافته‌ی برنامه‌ی فوق لیسانس، نه تنها توان تحلیل ماده و متن قانونی-حقوقی را دارد که توانایی می‌یابد به عنوان یابنده یا نگارندة قوانین و مقررات در شورای ملی و در سازمان و نهادهای دولتی خدمت دلسوزانه و صادقانه را بر طبق تخصص و تعهد خویش انجام دهد؛
 • فعالیت اداری و اجرایی دولتی: از دانش‌آموخته‌ی این رشته انتظار می‌رود که به عنوان مدیر ارشد اجرایی یا مقام اداری کشور در جامعه فعالیت نماید؛
 • فعالیت در نهادهای اجتماعی: فارغ این رشته توانایی می‌یابد که نهاد سیاسی یا مدنی تأسیس کند در آن نهادها به عنوان عضو کارشناس فعالیت مؤثر داشته باشد؛
 • فعالیت در مقام قیمومیت: سپری‌کننده‌ی دوره‌ی فوق لیسانس قدرت علمی-حقوقی می‌یابد تا از امور محجورین سرپرستی عالمانه و قانون‌مدارانه نماید؛
 • فعالیت در تنظیم قراردادها: دانش‌آموخته‌ی این رشته، چنانچه توان تأسیس شرکت‌های تجاری ملی و بین‌المللی را دارد، توانایی فعالیت در شرکت‌های بازرگانی در سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره را داراست، انتظار می‌رود که در تنظیم و اجرای قراردادهای اقتصادی/تجاری مشکلی نداشته باشد.

زمینه‌ی کاری و آینده‌ی شغلی رشته‌ی روابط بین‌الملل

 • توان تحلیل مسایل سیاسی ملی و بین‌المللی؛
 • آموزگاری در رشته‌های علوم سیاسی؛
 • توانایی تحقیق علمی در شاخه‌های گوناگون علوم سیاسی؛
 • توانِ جهت‌دهی جریان‌های سیاسی و اجتماعی در راستای استواری همبستگی و منافع ملی؛
 • فعالیت اداری در بخش‌های گوناگون دولت؛
 • مدیریت و مشارکت در احزاب سیاسی و مدنی؛
 • توانِ نمایندگی از دولت در سطح ملی و بین‌المللی؛
 • تأثیر فعالِ در سیاست‌گذاری و مدیریت کلان جامعه؛
 • مشاورت در برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی.

 وسایل و خدمات آموزشی

منظور از وسایل و خدمات آموزشی، تمام امکانات و تجهیزاتی است که در محیط آموزشی، یاددهی-یادگیری را آسان‌تر و اثربخش‌تر سازد. برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، وسایل و خدمات آموزشی کافی را داراست:

 • داشتن نرم‌افزارهای معیاری به منظور انجام کارهای علمی- تحقیقی؛
 • داشتن صنف‌های آراسته و دارای نور و فضای کافی، و مجهز به تکنالوژی روز؛
 • داشتن کتاب‌خانه‌ی دارای کتاب‌های مورد نیاز رشته‌های فوق لیسانس؛
 • داشتن انترنت با ظرفیت، سرعت و مدت کافی؛
 • داشتن مرکز تحقیقات علمی فعال؛
 • داشتن نشریه‌ی علمی استادان و دانشجویان؛
 • داشتن پایگاه مجازی سیب برای کانال ارتباطی و امور آموزشی (مانند: ثبت نام درسی، حضور و غیاب صنفی، بررسی کورس پالیسی و…)؛
 • داشتن مرکز مشاوره، به ویژه ارایه‌ی مشاوره‌های آموزشی؛
 • داشتن مرکز صحت و سلامت و دسترسی به فوریت‌های طبی؛
 • داشتن امکانات تکثیر در دانشگاه؛
 • داشتن سالن دفاع و اجتماعات برای دانشجویان؛
 • داشتن فضای سبز دل‌پذیر و گسترده.

بخش نخست: سازه‌های زمینه

سازه‌های زمینه (مقاصد آرمانی)، ستون‌واره‌های اصلی «برنامه‌ی راهبردی فوق لیسانس» است که آرمان و پهنای پلان را پایه نهاده و سایر بخش‌ها را ساخت و ساختار می‌بخشد. مقاصد آرمانی، مانند «ارزش‌های اساسی»، «دورنما»، «کارنما»، هم‌چنین شناسایی ذی‌نفعان (بهره‌وران و بهره‌گیران) برنامه‌ی فوق لیسانس، سازه‌های هستند که مسیرهای آرمانی (راهبردها، شاخص‌ها، سنجش‌ها و فعالیت‌ها» را زمینه می‌دهند:

1-1) کارنمای دوره‌ی فوق لیسانس

سندِ بیانگرِ مأموریت (هویتِ واقعی، مشغولیتِ فعلی و تمایزدهنده‌ی) برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)»، در این عبارت خلاصه شده است:

«تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصصِ مورد نیاز کشور در مقطع فوق لیسانس و سهم‌گیری فعّال در تولید و توسعه‌ی علوم انسانی».

اجزای تشکیل‌دهنده‌ی بیانیه‌ی مأموریت (کارنما)

ش اجزا پاسخ به پرسش شرح اجزا
1 تربیت فعالیت اصلی؟ آموزش: فعالیت مشخص به هدف فراهم‌آوری موقعیت یاددهی-یادگیری؛

پرورش: فعالیت منظم به هدف رشد شخصیت فراگیرنده.

2 نیروی انسانی خدمت به کدام اشخاصی؟ فراگیرانی دارای شرایط پذیرش در برنامه‌ی فوق لیسانس طبق قوانین کشور و مقررات دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) .
3 تعهد و تخصص فلسفه‌ی وجودی و مبنای ماندگاری؟ تعهد: پای‌بندی مؤمنانه و مسؤولانه به ارزش‌های انسانی و ملی؛

تخصص: دانش جامع، مهارت لازم و داشتن مدرک علمی کارآمد.

4 نیاز کشور چرا چنین خدمت؟ پاسخ به ضرورت‌های ملی جهت کاهش دشواری‌ها و افزایش آسودگی‌ها.
5 مقطع فوق لیسانس ساحت خدمت و بازار هدف؟ دوره‌ی فراتر از لیسانس و اشخاصی دارای سند تحصیلی مرتبط با رشته‌های علوم انسانی و برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) .
6  

سهم‌گیری فعال

 

چگونه خدمت؟

مشارکتِ هدف‌مندانه و تأثیرگذارانه با استفاده از فن‌آوری‌های زمانه در تولید علم (پیدایش نظریه و مهارت جدید) یا توسعه‌ی علم (افزایش بر دامنه‌ی دانش و مهارت موجود).
7 علوم انسانی گستره‌ی کلی فعالیت؟ رشته‌های بررسی‌کننده‌ی نظام اجتماعی و روابط انسان‌ها به ویژه حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، و روابط بین‌الملل.

1-2)دورنمای دوره‌ی فوق لیسانس

سندِ چشم‌انداز (نمایش‌دهنده‌ی جایگاه مطلوب ما در آینده)، عبارت است از:

«دست‌یافتن برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، در جایگاه برتر میان نهادهای مشابه‌ با بهره‌گیری ازمعیارهای معتبر تحصیلی، تحقیقی، خدمات آموزشی و اعتماد اجتماعی».

پاره‌ای از مفاهیم کلیدی سند چشم‌اندازِ

ش

اصطلاح

شرح کوتاه

1 جایگاه برتر برجستگی علمی، الگودهنده‌ی آموزشی و پژوهشی سایر نهادهای تحصیلات عالی با قرار گرفتن در ردیف پنج برنامه‌ی برتر فوق لیسانس در کشور.
2 معیارهای معتبر تحصیلی رعایت اصول و استانداردهای علمی/ دانشگاهی ماهوی (مانند اصل اعتبار، فایده‌مندی و روزآمدی)  و اصول و استانداردهای علمی/ دانشگاهی شکلی (شیوه‌های نوین آموزش و فن‌آوری آموزشی) زمینه‌ساز، معرفت، رغبت، فعالیت، مهارت، خلاقیت و مسؤولیت‌پذیری فراگیران.
3 معیارهای معتبر تحقیقی پیروی اصول و استانداردهای علمی (مانند: اصلِ حقیقت‌جویی، نظریه‌پردازی، نوآوری و تأکید بر کاربردی‌سازی برایند پژوهش)، و اصول و استانداردهای اخلاقی (مانند: اصل کرامت انسانی، عدالت‌ورزی، امانت‌داری و خیرخواهی) با استفاده از فن‌آوری و روش‌های تازه‌ی پژوهش در راهنمایی و کارورزی تحقیق‌های فراگیران.
4 معیارهای معتبر خدمات آموزشی تکیه بر اصول و قوانین پذیرفته شده در خدمات فن آوری و کتابخانه، فضای فیزیکی و خدمات رفاهی و خدمات پشت‌بانی (کیفیت انجام امور اداری، برنامه‌ریزی صنف‌های درسی و شیوه‌ی شتابانِ اطلاع‌رسانی) از راه پیشنهادها و پیگیری‌ها؛
5 اعتماد اجتماعی گسترش تصویر ذهنی مثبت در عموم، به ویژه افزایش نگرش تأییدی نهادهای اجتماعی، علمی و دولتی نسبت به درستی برنامه‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص).

                       

1-3)ارزش‌های بنیادین برنامه‌های فوق لیسانس

باورهای بنیادی، نگرش‌های آرمانی و اصول اخلاقی برنامه‌ی فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، از دو اصلِ «تعهد» و «تخصص» مبنا و معنا می‌گیرند:

ارزش‌های حوزه‌ی تخصص

ارزش‌های حوزه‌ی تعهد

کارایی تفکر خلاق

پیروی از آموزه های دینی

توسعه دانش محوری

رعایت موازین قانونی

اثر بخشی خدمات آموزشی

ارج مداری انگیزه های ملی

برتری پژوهش مداری

هماهنگی با نهادهای تحصیلی

اهمیت آینده نگری

مسئولیت پذیری اجتماعی

بخش سوم: اهداف کلان

1-3) هدف‌ها

هدف‌ها، نتایج بلند مدت و مورد چشم‌داشتی هستند که  برنامه‌ی فوق لیسانس تلاش دارد در تأمین رسالت خود به آن‌ها دست یابد.

 • هدف 1: تبدیل شدن به مرکز مهم در عرصه‌ی ارایه‌ی خدمات آموزشی فوق لیسانس.

تبدیل شدن به نهاد برجسته در ارایه‌ی خدمات آموزشی فراتر از لیسانس، وابسته به آن است که فرایند آموزش بهبود یابد و برنامه‌های فوق لیسانس به رشته‌های بیش‌تر گسترش پیدا کند.

هدف

 • هدف 2: پیشتاز بودن میان نهادهای داخلی در تولید و نشر دانش در حوزه‌ی علوم انسانی.

برای پیشرو بودن و الگو گردیدن میان سایر نهادهای تحصیلات عالی در تولید و توسعه‌ی دانش باید «پژوهش» و «خدمات پژوهشی» را راهبرد گرفت.

 • هدف 3: سهم‌گیری بایسته در توسعه‌ی ارتباطات و انکشاف جامعه

سهم ضروری و مؤثر در گسترش رابطه‌ها و پیشرفت اجتماعی، متکی به آن است که «رضایت دانشجویان» افزایش یافته و کارآموزی تقویت گردد، و از سوی دیگر، ارتباط با کارفرمایان، نهادهای علمی و شخصیت‌های اجتماعی کیفی‌تر و متنوع‌تر گردد.

 • هدف 4: سیستم‌سازی و توسعه‌ی زیربنایی

داشتن ساختار نظام‌مند و پرداختن به زیربناهای ارزنده‌ی آموزشگاهی بر بهره‌گرفتن از امکانات و منابع آموزشی و پژوهشی استوار است.


http://www.ddtshanghaiescort.com escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort aydın escort manisa escort muğla escort tekirdağ escort urfa escort yalova escort fethiye escort