د پوهنتون خبرونه

د خبرونو آرشیف

لید لوری او مأموریت

مأموریت

د خاتم‌النبیین(ص) پوهنتون لـه ملـی او نـړیوالو معـیارونو سره سم د ژمن،

خدمتګار او متخصص کادر د روزنی او د هیواد دعلمی پراختیا لپاره کار کوی.

لیدلوری

د خاتم‌النبیین(ص) پوهنتون هڅه کوی، چی دافغانستان ولس ته د تحصیلی

او څیـړنیـزو معـــیاری خدمـتونـو په وړانـدی کولو ځــانګړی ځای خپل کړی.

دستاورد ها

آرشیو دستاورد ها

انتشارات

فصلنامو

برای مشاهده و دانلود فصلنامه های علمی-پژوهشی انتشار یافته از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) روی دکمه پائین کلیک کنید.

مجلی

برای مشاهده مجله های انتشار یافته از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) روی دکمه پائین کلیک کنید.

کتابونه

برای مشاهده کتابهای انتشار یافته از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) روی دکمه پائین کلیک کنید.

د پوهنتون محصلانو پورتال

د خاتم النبیین(ص) پوهنتون د هیواد له علمی مرکزنو نه د عالی تحصیلاتو په عرصه کی تخصصی او امید بخش علمی مرکز دی.دی مرکز په کال ۱۳۸۶ کی خپل اکادمیک فعالیتونه شروع کړی دی او له یوی لسیزی مخکی یی وکولای شوای چه ارزښتناک علمی او تدریسی خدمتونه د کابل په مرکزی څانګه او د غزنی او جاغورو په څانګو کی سرته ورسوی.

د پوهنتون پورتال ته ننوتل

بین المللی مرستندویان

له دواړ رویه پوهنتونونو او له هیواد نه خارج علمی مرکزونو سره تفاهمنامی