سمینار علمی انسان ومحیط زیست در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار گردید.

سمینار علمی انسان ومحیط زیست در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار گردید.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش محیط زیست در حیات بشر این سمینار با همکاری مؤسسه‌ی دیده‌بان محیط زیست به منظور آگاهی‌دهی و بررسی علمی محیط زیست تحت عنوان “سخن سبز” روز پنج‌شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۵ در دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) برگزار گردید. در این سمینار سخنرانان به ایراد سخن پرداخته و هر کدام مورد جنبه‌های خاصی از محیط زیست را به بحث و بررسی گرفتند. جناب آقای دکتر سید یوسف موسوی معاونت محترم علمی تدریسی دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) به عنوان سخنران این سمینار به بررسی موضوع انسان و محیط زیست پرداخته گفت: محیط زیست به همه‌ی محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی غیر زنده و موجودات زنده که با هم در کنش متقابل هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و این محیط بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. دکتر موسوی در ادامه‌ی سخنانش به منظور بیان کنش متقابل جانداران و محیط بی‌جان خصوصیات موجودات زنده را چنین بیان داشت:

موجودات زنده دارای خصوصیات و ویژگی‌های هستند که با کمک آن‌ها می‌توان آن‌ها را از موجودات غیر زنده تشخیص داد.این ویژگی‌ها به قرار زیر می باشند:

۱- سازماندهی بدن (Organization): اساس ساختمان بدن همه‌ی موجودات زنده یکسان است چون بدن تمام جانداران از اجزای ساختمانی به نام سلول ساخته شده اند.موجودات زنده با وجود آنکه دارای انواع گوناگون و متفاوت اند ولی همه ی آن ها لز لحاظ دارا بودن ساختمان سلولی شباهت بسیاری به هم دارند.

۲- تغذیه Nutrition)): موجودات زنده با محیط خارج در تبادل دایمی هستند.هدف از تغذیه فراهم کردن مواد اولیه ی لازم برای تأمین انرژی و رشد و نمو است.مجموعه واکنش هایی که در بدن جاندار صورت می پذیرد و طی آن تغییراتی در موادغذایی داده می شود متابولیسم نامیده می شود. در بدن جانوران پرسلولی چند دستگاه از جمله دستگاه های گوارش،تنفس و دفع در اعمال تغذیه شرکت دارند.

۳- رشد و نمو (Growth and development) : منظور از رشد، افزایش غیرقابل برگشت ابعاد جاندار می باشد.در هنگام رشد مقدار مواد زنده افزایش می یابد. در جانداران پرسلولی رشد حاصل از افزایش تعداد سلول ها و رشد ابعاد سلول ها می باشد. منظور از نمو تغییراتی است که طی آن ها سلول ها به شکل های مختلف درآمده و بافت یا اندام های خاصی را پدید می آورند.

۴-تولید مثل(Self-perpetuation): اختصاصی ترین ویژگی موجودات زنده می باشد که مشابه آن در موجودات غیر زنده دیده نمی شود برای مثال زیست شناسان تنها به دلیل توانایی تولید مثل،آن ها را جزء جانداران به حساب می‌آورند در صورتی که ویروس‌ها بر خلاف سایر جانداران رشد،تغذیه و حرکت ندارند.

۵-تحریک پذیری (Response): همه‌ی موجودات زنده در برابر عوامل مختلف محیطی از خود نوعی حساسیت نشان می‌دهند.این خصوصیت را تحریک پذیری می نامند . برای مثال اگر گلدان شمعی را در کنار پنجره قرار دهیم برگ های گیاه به تدریج به سمت نور می چرخد و یا این که ریشه ی گیاه در جهت نیروی جاذبه رشد می کند.

۶-تطابق بامحیط(Adaption) : قابلیت تطبیق موجود زنده با محیط اطراف خود گفته می شود. سازگاری در دو بعد زمانی می تواند به وقوع بپیوندد که شامل سازگاری کوتاه مدت و سازگاری طولانی مدت که در اثر موتاسیون (جهش ژنی) و گزینش صفات ژنتیکی روی می دهد.

۷- حرکت (movement) : از خصوصیات موجودات زنده است . حرکت در حیوانات آشکار بوده و در گیاهان چندان محسوس نیست به عنوا ن مثال دنبال کردن نور خورشید توسط بخش هایی از گیاه از ویژگی های حرکتی گیاه به حساب می آید. حرکت طبق آفتابگردان مثال بارز و مشخصی از حرکت گیاهان می باشد.

۸-  متابولیسم (Metabolism)  : به عنوان یکی دیگر از خصوصیات موجودات زنده ، عبارت است از مجموعه واکنش های شیمایی که باعث آزاد شدن انرژی در موجودات زنده می شود. متابولیسم  منجر به رشد ، نگهداری و تکثیر در موجود زنده می شود. دو مرحله اساسی در متابولیسم وجود دارد که شامل آنابولیسم anabolism و کاتابولیسم Catabolism می باشد. آنابولیسم عبارت است از مجموعه فرایندهای شیمایی که باعث تبدیل مواد ساده به مواد پیچیده تر می شود. که در اثر آن انرژی در ساختار مواد یاخته ای جدید ذخیره می شود. کاتابولیسم به مجموع فرایندهای تجزیه مواد آلی پیچیده به ساده تر گفته می شود. که در اثر آن انرژی موجود در مواد پیچیده آزاد می شود. شایان ذکر است که دو فرایند آنابولیسم و کانابولیسم با یکدیگر مرتبط بوده و نمیتوان آنها را به طور کامل از یکدیگر جدا کرد.

۹- هموستاز (Homeostasis) :

اصطلاح هموستاز در فیزیولوژی به معنای ثابت نگاه داشتن مواد موجود در محیط داخلی بدن (Internal environment) است اساساً تمام اندام‌ها و بافت‌های بدن اعمالی را انجام می‌دهند كه به حفظ این شرائط ثابت كمك می‌كند. ریه‌ها اكسیژن مورد نیاز سلول ها را تهیه می كنند,‌ كلیه ها غلظت های یونی را ثابت نگاه می دارند دستگاه گوارش مواد غذایی اندامها را تامین می كند. مادامی كه اكسیژن,‌گلوكز,‌ یون های مختلف, ‌اسیدهای آمینه و ذرات چربی به مقدار كافی و با غلظت های مناسب در محیط داخلی وجود داشته باشند سلولها می توانند به زندگی،‌ رشد و انجام وظائف خود ادامه دهند.

دکتر موسوی در ادامه در مورد سیستم­های زنده(Bio systems)  و سامانه‌ی پیچیده افزود:

سامانه‌ی پیچیده به سامانه‌ای گفته می‌شود که از اجزای کوچکتری که به هم متصل شده‌اند تشکیل یافته و رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که از رفتار اجزاء به تنهایی قابل استنتاج نیست. اغلب پدیده‌های طبیعی و بسیاری از ساخته‌ها و آفرینش‌های امروزین انسانی را باید تحت رده‌ی عام سامانه‌های پیچیده یا سیستمهای پیچیده (Complex (systems به برررسی و مطالعه نشست. مثال‌های فراوانی می‌شود برای این سامانه‌ها ذکر کرد: سامانه‌های اقتصاد، دستگاه عصبی، و سلول‌ها. همچنین، موجودات زنده و از جمله خود انسان و حتی کل اجزای عالم مثال‌های بارزی از سامانه‌های (سیستم‌های) پیچیده هستند. به عنوان مثال در سیستم­های زنده هنگامي‌كه در يك اكوسيستم، بروز بيماري باعث كاهش يك گونه  جانوري يا گياهي مي‌شود، روي رفتار و تعداد سایر گونه‌ها كه به نوعي به اين گونه وابسته‌اند، اثر مي‌گذارد، به نحوي كه موجب كاهش گونه‌هاي وابسته مي‌شود. فرض كنيد كه خرگوش توسط روباه شكار مي‌شود و تنها غذاي روباه در این اكوسيستم است. هنگامی که تعداد خرگوش‌ها به دليل بيماري شروع به كاهش مي‌گذارد، به دليل كاهش تعداد شكار، تعداد روباه‌ها هم رو به كاهش مي‌گذارد. همين كاهش تعداد روباه‌ها، امكان تكثير بيشتر خرگوش را فراهم مي‌كند. در ادامه، افزايش تعداد خرگوش‌ها باعث افزايش تعداد روباه‌ها خواهد شد. اين چرخه يك بازخور منفي است كه در نهايت به تعادل منجر خواهد شد. اما حالتي را در نظر بگيريد كه كاهش تعداد خرگوش‌ها با كاهش تعداد روباه‌ها جبران نشود و خرگوش‌ها به تدريج از اكو سيستم یادشده حذف شوند. به اين ترتيب نسل روباه‌ها نيز منقرض خواهد شد. اين چرخه يا باز خور مثبت است كه با شكار هر خرگوش تعداد آنها كاهش بيشتري پيدا مي‌كند و در نهايت موجب از هم پاشيدگي اكوسيستم مي‌شود. حیات در دنیا به عنوان یک پیکر واحد و به هم پیوسته دارای محیط داخلی که به آن محیط زیست گفنه می شود دارای چننین ویژگی است که هرنوع تغییری در ثبات محیط زیست منجر به تغییراتی جبران ناپذیری در سیستم و گونه های زیستی می گردد. بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۱، تقریباً تمامی عوامل تشکیل‌دهنده‌ی محیط زیست (خاک‌ها، آبها و هوا) تحت تأثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌اند و این فرایند در افغانستان بیش از هرجای دیگر دنیا مورد تخریب و نابودی قرار گرفته است.

دانشگاه خاتم‌النبیین نیز به عنوان یکی از مراکز معتبر علمی و اکادمیک در کشور، روز شنبه(۸/۸/۱۳۹۵) میزبان مهمانان محفل نقد علمی چاپ جدید کتاب « حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»، اثر علمی دکتر عبدالعلی محمدی بود. در این محفل، پس از تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور، دکتر سید یوسف موسوی، معاونت محترم علمی تدریسی دانشگاه به ایراد سخن پرداخته و بر اهمیت موضوع نقد و ارزیابی علمی تأکید نمود.

Blog Comments

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط


http://www.ddtshanghaiescort.com escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort aydın escort manisa escort muğla escort tekirdağ escort urfa escort yalova escort fethiye escort