رشته‌های آموزشی

دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های مربوط

05
دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی
 • دیپارتمنت حقوق عموم و حقوق بین‌الملل
 • دیپارتمنت جزا و جرم‌شناسی
 • دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
06
دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی
 • دیپارتمنت اقتصاد تجارتی
 • دیپارتمنت مدیریت تجارتی
 • دیپارتمنت علوم قرآنی و عمومی
03
دانشکده‌ی تکنالوژی طبی و قابلگی
 • دیپارتمنت تکنالوژی طبی
 • دیپارتمنت قابلگی
04
دانشکده‌ی انجنیری و کمپیوترساینس
 • دیپارتمنت انجنیری سیول
 • دیپارتمنت برق
 • دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی
 • دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار
01
دانشکده‌ی طب معالجوی
 • دیپارتمنت داخله
 • دیپارتمنت صحت عامه
02
دانشکده‌ی طب دندان
 • اناتومی و فیزیولوژی
 • پرستو دنتیک

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro