اعلان کاریابی

عنوان بست: مدیر تدریسی دانشکده علوم سیاسی
2021-01-04

  ساحه کاری: دانشکده علوم سیاسی نمبر اعلان: 26 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل...

عنوان بست: مدیر تدریسی دانشکده علوم سیاسی
2020-11-11

  ساحه کاری: دانشکده علوم سیاسی نمبر اعلان: 25 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل...

عنوان بست: مدیر نشرات
2020-11-11

  ساحه کاری: معاونت پژوهش و فن‌‏آوری نمبر اعلان: 24 نوعیت قرارداد: یک ساله و...

عنوان بست:  مدیر دبیر خانه
2020-11-11

  ساحه کاری: دفتر ریاست نمبر اعلان: 23 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید...

عنوان بست: اجرا کننده کارهای لابراتواری (لابرانت)
2020-11-02

  ساحه کاری: دانشکده انجنیری نمبر اعلان: 22 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید...

فراخوان جذب کادر علمی در دانشکده‌های طب معالجوی، طب دندان، قابلگلی و انجنیری
2020-10-14

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) معاونت علمی تدریسی آمریت امور اساتید و منابع بشری فراخوان جذب کادر علمی...

مدیر نشرات (اعلان دوباره)
2020-10-14

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید. عنوان بست:  مدیر نشرات ساحه کاری: معاونت...