اعلان کاریابی

عنوان بست: مدیر تدریسی دانشکده تکنالوژی طبی
۱۳۹۹-۱۱-۱۹

ساحه کاری: دانشکده تکنالوژی طبی نمبر اعلان: 27 نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1399/11/19 ساعات...

عنوان بست: مدیر تدریسی دانشکده علوم سیاسی
۱۳۹۹-۱۰-۱۵

  ساحه کاری: دانشکده علوم سیاسی نمبر اعلان: 26 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل...

عنوان بست: مدیر تدریسی دانشکده علوم سیاسی
۱۳۹۹-۰۸-۲۱

  ساحه کاری: دانشکده علوم سیاسی نمبر اعلان: 25 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل...

عنوان بست: مدیر نشرات
۱۳۹۹-۰۸-۲۱

  ساحه کاری: معاونت پژوهش و فن‌‏آوری نمبر اعلان: 24 نوعیت قرارداد: یک ساله و...

عنوان بست:  مدیر دبیر خانه
۱۳۹۹-۰۸-۲۱

  ساحه کاری: دفتر ریاست نمبر اعلان: 23 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید...

عنوان بست: اجرا کننده کارهای لابراتواری (لابرانت)
۱۳۹۹-۰۸-۱۲

  ساحه کاری: دانشکده انجنیری نمبر اعلان: 22 نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید...

فراخوان جذب کادر علمی در دانشکده‌های طب معالجوی، طب دندان، قابلگلی و انجنیری
۱۳۹۹-۰۷-۲۳

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) معاونت علمی تدریسی آمریت امور اساتید و منابع بشری فراخوان جذب کادر علمی...