تازه های انتشارات دانشگاه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم فنی
۱۳۹۸-۰۱-۱۲

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro