مدیریت مرکز نشرآثار علمی

مدیریت مرکز نشر آثار علمی

  • معرفی مدیریت

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، یک نهاد علمی و آکادمیک است که مأموریت و کارکرد اصلی آن ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در عرصه‌ی علوم انسانی، فنی و طبی می‌باشد. با توجه به کمبودها و خلأهای موجود در نظام سیاست‌گذاری علمی و آسیب‌های موجود در نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی در عرصه‌ی علوم انسانی و مطالعات فنی و پزشکی در افغانستان، این دانشگاه بسط مبانی نظری و تولید دانش‌های کاربردی در این عرصه‌ها را در دستور کار خویش قرار داده است.

چشم‌انداز اصلی دانشگاه در انجام پژوهش‌های اجتماعی، فنی و طبی، معطوف به آن دسته از موضوعاتی است که بتواند گرهی از مشکلات جامعه‌ی علمی کشور را حل نموده و گامی استوار در راستای ترقی و پیشرفت کشور عقب‌مانده‌ی افغانستان بردارد. در این عرصه، ضمن بومی‌سازی دانش روز، دانشگاه درنظر دارد زمینه‌های تولید و تکثیر دانش مدرن در افغانستان را فراهم نماید، تا از این طریق به طور نسبی زمینه‌ی پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه‌ی افغانستان حاصل شود.

با توجه به مسأله‌ی فوق و در راستای سیاست‌های جاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، انتشارات این دانشگاه مأموریت دارد تا یافته‌ها و نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در گروه‌های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه را با صورتی آراسته و متناسب با معیارهای بین‌المللی و ذایقه‌ی اندیشه‌ورز جامعه‌ی علمی افغانستان منتشر نماید. این انتشارات کوشش می‌کند آثار تهیه‌شده‌ی اساتید و نویسنده‌های برجسته را در صورت کسب امتیاز لازم و تأیید معاونت محترم پژوهش و فن‌آوری به طبع برساند. پس از نشر آثار، از طریق تعامل با اصحاب اندیشه و دانش و مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های علمی و فرهنگی، زمینه‌ی تسهیل و تسریع برای دست‌رسی آسان محققان و علاقه‌مندان به آثار منتشره فراهم می‌شود.

مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، تا کنون ده‌ها مجلد کتاب، نشریه‌ی علمی و ویژه‌نامه منتشر کرده است. اما اینک با فرارسیدن سال تحصیلی جدید 1397، با عنایت خداوند و حمایت همه‌جانبه‌ی هیأت رهبری دانشگاه، در نظر دارد تغییرات چشم‌گیری در حوزه‌ی نشر و پخش آثار علمی نخبگان علمی ایجاد نموده و با درنظرداشت نیازمندی‌های جامعه‌ی علمی افغانستان، بخشی از این کاستی‌ها را مرتفع سازد.

  • لایحه‌ی وظایف مدیریت

1) اخذ کتب و مقالات علمی تأییدشده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده ها؛

2) پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛

3) پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجله ها در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛

4) چک و بررسی متن نهایی کتاب و مجله؛

5) ارسال کتب و مجله ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن ها؛

6) مدیریت فرایند توزیع و پخش کتاب و مجله ها؛

7) تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری.

  • آثار علمی انتشاریافته

الف) کتاب‌ها

سال نشر عنوان کتاب نام نویسنده شماره
1392 پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی عبدالقیوم سجادی 1
1386 مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 2
1387 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی عبدالقیوم سجادی 3
1382 شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی عبدالقیوم سجادی 4
1388 گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان عبدالقیوم سجادی 5
1386 درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن عبدالقیوم سجادی 6
1383 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 7
1387 جریان پرشتاب طالبان محمدوحید بینش 8
1380 شیعیان افغانستان؛ روابط، جایگاه و جریان و احزاب محمدوحید بینش 9
1388 جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(رحمةالله علیه) محمد شفق خواتی 10
1390 حقوق اداری افغانستان عبدالعلی محمدی 11
1385 درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی عبدالعلی محمدی 12
1393 افغانستان و دولت مدرن عبدالعلی محمدی 13
1388 حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان( با تاکید بر قانون اساسی) قاسم علی صداقت 14
1391 راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی قاسم علی صداقت 15
1391 موقعیت حقوقی زنان بزهدیده از منظر فقه و حقوق عبدالکریم اسکندری 16
1393 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی( با تاکید بر قانون اساسی افغانستان) محمدقاسم الیاسی 17
1390 کرامت انسانی و مجازات های بدنی از نظر اسلام و حقوق بشر غربی عیدمحمد احمدی 18
1383 ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی عبداللطیف سجادی 19
1390 جهانی شدن و تروریسم(ترجمه) سید طاهر عرفانی 20
1386 اخوت و برادری در اسلام عبداللطیف سجادی 21
1393 افغانستان و جهانی شدن عبدالقیوم سجادی 22
1388 افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی محمدوحید بینش 23
1395 حقوق اساسی افغانستان عبدالعلی محمدی 24
1395 بیولوژی مالیکولی محمدحسین صالحی 25
1396 بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر صحت عمومی میثم سجادی و همکاران 26
1392 مجموعه مقالات دومین سمینار علمی- تحقیقی وضعیت صحی افغانستان شورای علمی دانشکده طب 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مقالات علمی

 

شماره

نام نویسنده عنوان مقاله
1 عبدالعلی محمدی دولت رفاه؛ راهی بسوی بسط قدرت یا توسعه خدمت
2 محمدشفق خواتی آسیب شناسی فرهنگ سیاسی در افغانستان
3 محمدقاسم الیاسی بررسی و ارزیابی مبانی حقوق طبیعی از دیدگاه فیلسوفان غربی
4 عبدالقیوم سجادی فقه و قانونگذاری؛ ظرفیت ها و محدودیت ها
5 علی شاه حسنی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارکرد مدیریت منابع انسانی
6 خادم حسین حبیبی معاونت در جرم در حقوق افغانستان
7 عبدالقیوم سجادی جهانی شدن در رویکردهای متفاوت
8 محمدشفق خواتی فرهنگ سیاسی و فرایند دولت- ملت سازی در افغانستان
9 زکی کریمی بی ثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان
10 عبدالعلی محمدی میکانیزم نظارت بر سازمانهای غیردولتی در قوانین افغانستان
11 علی شاه حسنی موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان
12 محمدقاسم الیاسی مبانی حقوق پوزیتویستی در آیینه نقد
13 عبدالبصیر نبی زاده نقد و بررسی مهمترین چالش های نظری فراروی جهان اسلام در مقوله حقوق بشر
14 عیدمحمد احمدی کیفر حدود و تعزیرات، کارکردها و چالش ها
15 محمدقاسم الیاسی گزارش آمریت تحقیقات علمی
16 قنبرعلی تابش نقش و شخصیت سلطان محمود غزنوی در شاهنامه فردوسی
17 محمدقاسم الیاسی پیوند سیاست با اخلاق و شریعت
18 عبدالکریم اسکندری نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل، از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی
19 محمد اخلاقی تحلیل اقتصادی حقوق؛ مبانی و بسترها
20 محمد رحمانی بررسی مبانی و شاخص های تجارت خارجی دانایی محور
21 رمضان علی رحیمی فلسفه مجازات در نظام کیفری اسلام
22 محمدسالم محسنی تعامل دین و حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان
23 سیدابراهیم مصباح شهرستانی افغانستان، انکشاف آموزش و کاهش فقر
24 عبدالقیوم سجادی مبانی تئوریک سیاست خارجی افغانستان در دوره حامد کرزی
25 سعیده محسنی مبنا و مسایل اندیشه سیاسی آیت الله محسنی
26 قاسم علی صداقت سازوکارهای حقوقی نظارت بر رییس جمهور در سیستم حقوقی افغانستان و ایران
27 عبدالکریم اسکندری حقوق زنان بزهدیده در اسناد بین المللی و علل عدم اجرایی شدن آن ها
28 عیدمحمد احمدی سیاست جنایی اسلام در قبال پدیده مجرمانه
29 خالقداد اسدی راهکارهای اصلاحی سیاست جنایی اسلام
30 علی رضا اخلاقی مقایسه معرفت شناسی هوسرل با معرفت شناسی علامه طباطبایی
31 عبدالقیوم سجادی نوسازی سیاسی و کارآمدی حکومت در افغانستان
32 محمدوحید بینش کارآمدی و مشروعیت حکومت در افغانستان
33 عبدالقیوم سجادی مشارکت سیاسی در افغانستان؛ موانع و راهکارها
34 قدسیه فروتن مشارکت سیاسی زنان در ساختار حقوقی افغانستان
35 سیدحمیدالله موسویان چالش های توسعه و نوسازی سیاسی در افغانستان
36 محمدویس فرملی سیاست خارجی روسیه برای بازگشت و نقش آفرینی در افغانستان
37 سید روح الله رضوانی تحلیل روان شناختی افراطگرایی سلفی
38 محمد روحانی جنگ در افغانستان و نقش آن در شکلگیری شعر هجرت
39 محمداکرم عارفی نقد و ارزیابی کتاب « افغانستان و جهانی شدن»
40 عبداللطیف سجادی اهداف مجازات از منظر اسلام
41 محمدنادر احمدی اهداف کلی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسلامی
42 عزیزالله فصیحی صلاحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسلامی افغانستان در امور جزایی
43 قاسم علی صداقت کرامت ذاتی انسان؛ مبنا برای حقوق و آزادی از دیدگاه اسلام و غرب
44 عبدالکریم اسکندری جلوه های از عدالت ترمیمی در افغانستان
45 علی احمد رضایی مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین
46 محمدعیسی فهیمی اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه
47 سیدمحمدمختار ابراهیمی اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان
48 محمدرضا فیاض بررسی ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مدل هافستید
49 علی شاه حسنی پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه های مبارزه با آن
50 محمد رحمانی بررسی الگوی مصرف اسلامی و معیارهای اسراف
51 نجیب الله ارشد اثر نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
52 پروانه هزاره بررسی ارتباط بین ریسک و کیفیت اقلام تعهدی
53 زینب محسنی و مجید حیدری بررسی فرهنگ فقر( بررسی موردی: شهر کابل)
54 محمد اخلاقی تاجر و معاملات تجارتی در قوانین تجارتی افغانستان
55 عبدالقیوم سجادی گفتمان اسلامی و همگرایی بین المللی
56 محمدوحید بینش درآمد نظری بر علل ظهور و گسترش افرطگرایی در جهان اسلام
57 محمدحسین صادقی عقل تکفیری و عوامل شکلگیری آن
58 سیدطاهر عرفانی تروریسم و علل بنیادین آن (ترجمه)
59 علی رضا اخلاقی خاستگاه های تکفیر (ترجمه)
60 محمدنبی رحیمزی مکتب کلامی بلخ؛ منادی افراطگرایی یا پلورالیسم عملی؟
61 عبدالعلی محمدی دادرسی اساسی؛ ضامن اجرای قانون اساسی
62 قاسم علی صداقت استقلال ساختاری نهاد ناظر اساسی افغانستان و عراق و تضمین حقوق و آزادی های اساسی
63 عزیزالله فصیحی نقد و ارزیابی قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان( مصوب 1395)
64 عبداللطیف سجادی اجرای حکم « خلع ید» در « ملک مشاع»
65 عبدالکریم اسکندری استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان
66 محمدعیسی فهیمی مستندات فقهی جرم پلشویی
67 نجیب الله مدقق حقوق اقلیت های دینی در فقه مذاهب و حقوق بین الملل
68 میراحمد فایز مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی( حکمی)
69 عبداللطیف سجادی مصادیق اعدام و مجازات جایگزین آن در اسلام، حقوق جزا و قوانین موضوعه افغانستان
7071 عبدالعلی محمدی منطق توجیه نظارت قضایی (ترجمه)
72 عبدالکریم اسکندری مجازات تبعی؛ چالش ها و راهکار، با تاکید بر قانون جزای افغانستان
73 علی احمد رضایی مبانی فقهی نظریه اهل خبره در اثبات جرم با تاکید بر کاربردهای آن در حقوق افغانستان
74 محمدعیسی فهیمی ماهیت، احکام و آثار فقهی استصناع
75 قاسم علی صداقت الگو و شیوه های نظارت اساسی در افغانستان و عراق و تضمین کارکردها
76 ادریس تبسم هم‌جنسگرایی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق غرب
77 رضا حسین زاده ( مترجم) نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
78 محمدعیسی فهیمی بیع قسطی از منظر فقه
79 محمد رحمانی بررسی شاخص های حکمرانی خوب و تاثیر آن بر عملکردهای اقصتادی طی سالهای اخیر
80 سید مجتبی موسوی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی
81 مریم بختیاری و دیگران مشکلات زنان تجارت پیشه در شهر کابل
82 عادله رحمتی و دیگران رشد و توسعه اقتصادی کشور و راهبردهای مناسب
83 محمد اخلاقی شاخصه های مالی و اقتصادی در کارآمدی حقوقی و تقنینی
84 محمدداود علوی علم حضوری در نگاه رازی و طوسی
85 رمضان علی رحیمی رمزی بودن زبان قرآن در حکمت صدرایی
86 سید ابوطالب علوی ضرورت و مشروعیت حکومت از منظر قرآن و روایات
87 غلام علی طاهری بستر ها و عوامل تربیت
88 مهدی رحیمی دین و معنای زندگی در اندیشه مولانای بلخی
89 رمضان علی رحیمی افراطگرایی دینی؛ ریشه ها و راه حل ها
90 یوسف موسوی و دیگران مطالعه الکتروفیزیولوژیک اثر اورکسین A بر جریا‌ن‌های پس‌سیناپسی در نورون‌های هسته‌ی وکوس‌سرولئوس
91 علی احمد مکارم بررسی میزان شیوع HIV درافغانستان و مقایسه آن با کشورهای همسایه ایران، پاکستان، تاجیکستان
92 نعمت الله رضایی ارزیابی ریسک فکتورهای احتشای حاد میوکارد
93 محمدحسین صالحی همه چیز در مورد سلول‌های بنیادی
94 خان‌محمد توسلی (مترجم) خواص میکانیکی و قابلیت شکل‌گیری معدنی سیمان استخوان PMMA
95 سیدعلی معلم‌زاده امراض و بیماری‏های ناشی از آلودگی هوا و آلرژن‌ها و نقش فیلترهای تصفیه کننده در سلامتی انسان
96 جعفرعلی مرادی بررسی میزان و علل مرگ و میر مادران در شهر کابل طی سال 1390
97 مثم سجادی و زهرا بطحایی بررسی فعالیت انزایم انکفالین آمینوپیتیدازدر بافت مغز و تخمدان موش‌های صحرایی مبتلا به تومورهای پستانی القا شده با NMU
98 سید حسین موسوی ليشمانيازيس؛ تظاهرات باليني و رژيم‌هاي رايج درماني آن
99 رقیه عسکری بررسی بیماری‌های سرطان پستان
100 موسی بشیر و همکاران تعيين آگاهی، نگرش و عمل‌کرد نسبت به راه‌های پیش‌گیری از بارداری در زنان افغان  شوهردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پاکدشت در سال 1387
101 آدم خان علیپور و همکاران بررسي اثر دوز بالا و طولاني مدت آسپرين بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو در کبد، کليه و قلب موش صحرائي  نر ديابتي تيپ Ι، القاء شده با استرپتوزوتوسين
102 خان علی محمدی اعتياد به مواد مخدر، بزرگترين مشکل درافغانستان
103 آمنه خاوری و همکار مطالعه‌ی اثرات بیولوژیکی نانولوله‌های کربنی تک دیواره‌ای دارای عامل اسیدی ( AF-SWCNT ) بر روی حجرات اریتروسایت و حجرات RAW
104 سیدمحمدشریف شاکر روش‌های یاددهی و یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی
105 شاه ولی شهیدی بررسی مهم‌ترین روش‌های استخراج ضروریات سیستم
106 صدیق الله بارکزی بررسی ویژگی‌ها و نقش الگوريتم در برنامه‌نويسي کمپيوتر
107 پیمان متقی/ عاطفه زکی زاده طراحی مدل سنجش وفاداری کارکنان با استفاده از شبکه‌های خود سازمانده(مطالعه شرکت ارتباط آفرینان شاتل قم)
108 قربان علی فروغ ارزیابی چالش‌های امنیتی و ارائه مدل سریع ارتباطی در میترهای شبکه هوشمند برق
109 محمدیحیی اخلاقی اندازه‌گیری CLV و وفاداری مشتری با استفاده الگوریتم K-Means بر مبنای مدل RFM
110 محمدرضا رضایی کاربرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بهبود بازاریابی تجاری
111 نجیب الله رضایی دولت الکترونیکی با درنظرداشت مشکلات و نیازمندی افغانستان

Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort