نتایج کانکور متفرقه خزانی 1399

اطلاعیه:

به اطلاع متقاضیان گرامی که در رشته های مورد نظرشان پذیرفته شده اند رسانیده می شود اینکه جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از روز سه شنبه تاریخ 13 عقرب به مدیریت تدریسی دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

لیست پذیرفته شدگان کانکور متفرقه خزانی 1399 
شماره نام تخلص نام پدر انتخاب اول نتیجه
1 اجمل رحمن احمدی حبیب الرحمن فقه و حقوق کامیاب
2 احمد ابوبکر ولی محمد جاوید طب مجالجوی کامیاب
3 احمد ادریس بیات بریالی فقه و حقوق کامیاب
4 احمد امیر آرزویی میرویس علوم سیاسی کامیاب
5 احمد جاوید ستانکزی احمد شاه انجنیری کامیاب
6 احمد خرم رها عزیز الله انجنیری کامیاب
7 احمد سیر مرادی عبداالاحد اقتصاد کامیاب
8 احمد مبشر وردان غلام معروف طب معالجوی کامیاب
9 احمدالله زمانی حمیدالله کمپیوتر ساینس کامیاب
10 اسما مصدی صفدر علی قابلگی کامیاب
11 اسما حیدری میر عبدالرزاق اقتصاد کامیاب
12 الهه عزیزی محمد منیر طب معالجوی کامیاب
13 آرزو آیوبی علی آقا قابلگی کامیاب
14 بلال احمد محمدی محمد کریم طب معالجوی کامیاب
15 بنفشه فاضلی فیض محمد طب معالجوی کامیاب
16 بهروز علیزاده حسن رضا اقتصاد کامیاب
17 پاکیزه سلیم محمد عظیم طب معالجوی کامیاب
18 پریسا سخیزاده اسرار الثبر اقتصاد کامیاب
19 تبسم قاسم زاده محمد جمشید طب دندان کامیاب
20 جعفر علی عبدالرزاق فقه و حقوق کامیاب
21 جمشید رحیمی محمد قاسم کمپیوتر ساینس کامیاب
22 جمیله فاضل زاده سید محمد حسین اقتصاد کامیاب
23 حسیبا علیزاده محمد باقر قابلگی عالی کامیاب
24 حضرت الله محمد مشتاق فقه و حقوق کامیاب
25 حمیرا یوسفی محمد اسحاق کمپیوتر ساینس کامیاب
26 حمیرا سادات سید محتبی طب معالجوی کامیاب
27 خواجه عبدالکبیر صدیقی خواجه عبدالمجید فقه و حقوق کامیاب
28 دانیال حیدری خداد داد طب دندان کامیاب
29 ذبیح الله رسا علی احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
30 رحمت الله رحمت الله وزیری خلیل تکنالوژی طبی کامیاب
31 رحمت الله خلیل الله تکنالوژی طبی کامیاب
32 رحیمه رحیمی محمد علی تکنالوژی طبی کامیاب
33 رمضان علی عبدالهی عبدالله طب دندان کامیاب
34 روح الله سامی محمد اکرام کمپیوتر ساینس کامیاب
35 ریحانه پروانی رجب علی طب مجالجوی کامیاب
36 زبیر عزیزی سید خان اقتصاد کامیاب
37 زمزمه سلیم محمد عظیم طب معالجوی کامیاب
38 زهرا مرتضوی سید احمد قابلگی عالی کامیاب
39 زهرا نوری عبدالواحد کمپیوتر ساینس کامیاب
40 زینب محمد داود حقوق کامیاب
41 زینت الله هاشمی سید آجان کمپیوتر ساینس کامیاب
42 ساره کریمی کریم الله اقتصاد کامیاب
43 سجاد حسینی محمد اسحاق کمپیوتر ساینس کامیاب
44 سجاد عبدالعلی اقتصاد کامیاب
45 سحر مبارز علی احمد طب دندان کامیاب
46 سعیده حسینی محمد سلیم اقتصاد کامیاب
47 سید حشمت الله سید احمد الله تکنالوژی طبی کامیاب
48 سید خادم حسین موسوی سید محمد اسحق کمپیوتر ساینس کامیاب
49 سید سجاد سید ذکریا فقه و حقوق کامیاب
50 سید سمیع الله اکرمی سید صفی الله کمپیوتر ساینس کامیاب
51 سید شریف موسوی سید حیدر کمپیوتر ساینس کامیاب
52 سید عبدالثابت سید فضل من الله فضلی علوم سیاسی کامیاب
53 سید عبدالله میر عبدالوهاب کمپیوتر ساینس کامیاب
54 سید لطف الله موسوی سید ابوالقاسم انجنیری کامیاب
55 سید محمد باقر هاشمی سید امیر حسین فقه و حقوق کامیاب
56 سید مصطفی هاشمی سید محمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
57 سید مصطفی معصومی عبدالاحد کمپیوتر ساینس کامیاب
58 شاداب صافی جمرورخان انجنیری کامیاب
59 شزیف الله علیزاده محمد برات انجنیری کامیاب
60 شیر احمد رحمانی عبدالوکیل فقه و حقوق کامیاب
61 صغرا مظفری خدا داد فقه و حقوق کامیاب
62 طوفان سروری غلام محی الدین طب معالجوی کامیاب
63 عارفه حسینی الله یار طب دندان کامیاب
64 عاقله عرب الله نور قابلگی عالی کامیاب
65 عالیه محمد قاسم علوم قرآنی کامیاب
66 عبدال صابر صدیقی عبدالصبور اقتصاد کامیاب
67 عبدالفارق عبدالقدیر اقتصاد کامیاب
68 عبدالله قربان زاده زمری فقه و حقوق کامیاب
69 عبدالله اختر محمد شریف تکنالوژی طبی کامیاب
70 عبدالوارث شیهم عزنوی غلام مصطفی اقتصاد کامیاب
71 عبدالوفی صافی عبدالخالق طب معالجوی کامیاب
72 عزیز الله انوری ظفر علی انجنیری کامیاب
73 عزیز الله میزا حسین فقه و حقوق کامیاب
74 علی اغا حیدری غلام محی الدین طب دندان کامیاب
75 علی جابر ببرک عین الله کمپیوتر ساینس کامیاب
76 علی سجاد بیات غلام سخی اقتصاد کامیاب
77 علی سینا ابراهمی محمد حسن تکنالوژی طبی کامیاب
78 علی سینا رحیمی محمد رضا تکنالوژی طبی کامیاب
79 عماد الله مجددی عبیدالله علوم سیاسی کامیاب
80 غلام یحی حکیمی عبدالعظیم انجنیری کامیاب
81 فاضله جعفری جمعه خان تکنالوژی طبی کامیاب
82 فاطمه احسانی سرور قابلگی عالی کامیاب
83 فتانه زاهید احمد جمشید قابلگی عالی کامیاب
84 فرشاد حسین حسینی محمد علی طب دندان کامیاب
85 فیروزه محمودی محمد کریم قابلگی عالی کامیاب
86 قیس شیر علی اقتصاد کامیاب
87 کفایت الله استانکزی احمد یاسین طب معالجوی کامیاب
88 گل ناز صادقی علی داد کمپیوتر ساینس کامیاب
89 گلثوم محمد عوض قابلگی عالی کامیاب
90 لطیفه غلام حسن قابلگی عالی کامیاب
91 لیدا حیدری سید حفیظ الله فقه و حقوق کامیاب
92 لیلی حقیق الله طب معالجوی کامیاب
93 مارینا اسلمی سخی  داد طب معالجوی کامیاب
94 مجتبی بیانی غلام عباس علوم سیاسی کامیاب
95 مجتبی نظری محمد نظر طب معالجوی کامیاب
96 محبت حکیمی محمد طاهر طب معالجوی کامیاب
97 محبوبه محمد شفیق قابلگی عالی کامیاب
98 محمد اضغری عبدالقیوم تکنالوژی طبی کامیاب
99 محمد اسماعیل یزدان پناه محمد ابراهیم فقه و حقوق کامیاب
100 محمد بصیر محمد ظریف فقه و حقوق کامیاب
101 محمد تیم محمدی لطف الله علوم سیاسی کامیاب
102 محمد رضا سخیزاده غلام رسول اقتصاد کامیاب
103 محمد رومان هوتک غلام حیدر اقتصاد کامیاب
104 محمد عالم افضلی محمد حکیم طب دندان کامیاب
105 محمد عزیز شیرزی نورآقا کمپیوتر ساینس کامیاب
106 محمد غفار رجبی محراب علی اقتصاد کامیاب
107 محمد مسعود محمد طاهر طب معالجوی کامیاب
108 مریم عزیزی میرزا محمد فقه و حقوق کامیاب
109 مصطفی دلاور کمپیوتر ساینس کامیاب
110 معصومه حسینی سید انور طب معالجوی کامیاب
111 مغیره فضل الرحمن صالحی فقه و حقوق کامیاب
112 مقبول احمد افغان خان محمد اقتصاد کامیاب
113 مقدسه رحمانی عبدالهادی فقه و حقوق کامیاب
114 مهدی کریمی انور انجنیری کامیاب
115 میترا کرامی محمد فرید قابلگی عالی کامیاب
116 میلاد هاشمی محمد نبی فقه و حقوق کامیاب
117 میلاد نوری میرزا احمد فقه و حقوق کامیاب
118 نبیلا شیرزاد سمیع الله قابلگی عالی کامیاب
119 نرگس غوروال محمد اکرام قابلگی عالی کامیاب
120 نسیمه جامی محمد حسین تکنالوژی طبی کامیاب
121 نصیر نظری عبدالرحمن تکنالوژی طبی کامیاب
122 نوریه کویک عبدالرحمن قابلگی عالی کامیاب
123 نوید احمد خرم ولی محمد اقتصاد کامیاب
124 هدیه سحاک عچب گل قابلگی عالی کامیاب
125 یلدا حیدری سید حفیظ الله اقتصاد کامیاب

http://www.ddtshanghaiescort.com escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort aydın escort manisa escort muğla escort tekirdağ escort urfa escort yalova escort fethiye escort