علم سنجی

علم سنجی

در حال حاضر، دانشگاه­‌های دنیا از پژوهش به­‌عنوان شاخصی در رتبه­‌بندی­‌ها و ارزیابی کیفیت علمکرد شان استفاده می­کنند. یکی از مهم ترین جنبۀ کارکردى دانشگاه­‌ها، پژوهش و تولید علم است. زیرا ارزیابى خروجى پژوهشى و تولیدات علمى یک دانشگاه، تلاشى در جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب می­گردد. به ارزیابى تولیدات علمى با استفاده از شاخص‌هاى تعریف شده‌ “علم سنجى” گفته­‌می­شود. به‌­عبارت بهتر، علم سنجى، دانش بررسى تولیدات علمى با کمک روش­‌هاي تجزیه و تحلیل کمّى، محتوا و استنادهاست. امروزه در میان خروجی‌­هاى متعدد پژوهشى دانشگاه‌­ها، توجه به مقالات منتشره بیشتر شده است به­‌ گونه‌­ی‌­ که تعداد مقالات منتشرشده در یک سال توسط هر عضو هیأت علمى، نشانۀ موفقیت حرفه­‌یى او محسوب می‌­شود. بسیارى از اعضاى هیأت علمى بر این باورند که انتشار مقالات در مجلات علمى معیار مناسبى از کیفیت پژوهش آن­ها را نشان می­دهد.
از این رو، درحال حاضر، از مهم­ترین شاخص‌­هاي تولید علم، تعداد مقالات علمى نمایه شده در پایگاه‌­هاى علمى معتبر بین­‌المللى، و تعداد استناد به آن­هاست. زیرا، تعداد مقالات نمایه شده در این پایگاه‌­ها بیانگر “رشد کمّى” تولیدات علمى و میزان استنادها، نشان دهنده تأثیر مقالات چاپ شده و به نوعى بیانگر “سطح کیفى” آن محسوب می­‌گردد.

دانشکده ها

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 


fethiye bayan escort yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.escortperl.com