معاونت اموراداری ومالی

نام و فامیل: علی‌شاه حسنی

سمت: معاون ادرای-مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

سال و محل تولد:

تحصیلات: ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰

ایمیل آدرس:finance.deputy@knu.edu.af

شرح وظایف و اختیارات:

۱- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲- مدیریت بخش‎های مربوط به معاونت شامل مدیریت محاسبه، مدیریت تدارکات و خدمات، ، مدیریت خوابگاه‎ها، مدیریت اداری و مدیریت نگهبانی و حراست؛

۳- ایجاد هماهنگی و نظارت  بر فعالیت‎های اداری مربوط به کلیه شعبات و دفاتر موجود در دانشگاه؛

۴- رسیدگی به امور و اهداف  اجرایی دانشگاه و کیفیت گردش کارها و روش‎های کار در دفاتر، ادارات و شعبات؛

۵- نظارت بر چگونگی و حسن اجرای کلیه دستورالعمل‎ها، قوانین و مقررات مربوط به اموراداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حفوفی دانشگاه؛

۶- تهیه گزارش‎های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف و امور بخش‎های مختلف؛

۷- شرکت درجلسات مختلف دانشگاه و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب منافع  و حفظ مصالح دانشگاه؛

۸- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه دانشگاه و مدیریت بودجه و امور مالی؛

۹- مدیریت امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه طبق مقررات و ضوابط؛

۱۰- همکاری با دیگر بخش‎ها و شعبه‎های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۱- نظارت بر امور نگهبانی و انضباطی دانشگاه.

ارزشهای اساسی(اصول)

  • شفافیت
  • تخصص‌گرایی
  • نظم و دسیپلین

دیدگاه معاونت اداری مالی

دانشگاهی با درآمد پایدار از طریق فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و خدمات علمی

مأموریت معاونت اداری مالی

مأموریت ما، مدیریت بهینه منابع مالی در راستای تحقق اهداف استراتژیک و متنوع‌سازی منابع درآمدی به منظور پایداری مالی دانشگاه است

اهداف استراتژیک بخش اداری و مالی

۱- بستر سازی برای تثبیت جایگاه آموزشی رشته­های فعال به منظور افزایش عواید؛

۲- مدیریت بهینه مالی در راستای افزایش عواید و منطقی سازی هزینه­­ها؛

۳- سیستم سازی و شفافیت در امور اداری و مالی؛

۴- مدیریت سرمایه گذاری و خلق اعتبار مالی به منظور تامین مالی، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری های مشترک؛

۵- بستر سازی برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه.

مدیریت های زیرمجموعه معاونت اداری و مالی:

مدیر محاسبه:

شرح وظایف:

۱- مدیریت  کلیه امور مالی و محاسباتی دانشگاه؛

۲- تهیه گزارش‎های مالی و محاسباتی مورد نیاز؛

۳- ثبت و بایگانی اسناد مالی و حسابداری؛

۴- مدیریت حساب‎های مستقل دانشگاه؛

۵- مدیریت امور مالی محصلین؛

۶- مشوره دهی در مورد توسعه برنامه‎های مالی و حسابداری دانشگاه.

مدیریت تامین و تدارکات: احسان الله قربان زاده

شرح وظایف:

۱- خریداری و تامین مواد مورد نیاز ( اموال و مواد مصرفی) دانشگاه؛

۲- تهیه اسناد مالی؛

۳- نظارت بر نحوه‎ و میزان مصارف و تدارکات  بخش‎های مختلف؛

۴- مدیریت انبار ؛

۵- مشوره دهی در مورد تامین و  تدارکات دانشگاه.

مدیریت اداری: عبدالهادی اصغری

شرح وظایف:

۱- نظارت بر امور اداری شعبات و بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲- ایجاد هماهنگی بین ادارات و همکاری و نظارت بر انجام صحیح و به موقع روندها و پروسه‎های اداری؛

۳- نظارت بر امور کارمندان و مدیریت حضور و غیاب پرسنل؛

۴- تهیه اسناد و مکتوب‎های اداری و مدیریت آن‎ها.

مدیریت اموال: جاوید حیدری

شرح وظایف:

۱- نظارت  بر تامین و حفظ و مراقبت از اموال و دارایی‎های منقول و غیر منقول دانشگاه؛

۲- ثبت اموال؛

۳- مدیریت نقل و انتقالات و نظارت بر نحوه استفاده از  اموال.

مدیریت خدمات و حفظ و مراقبت: سید محمد حسینی

شرح وظایف:

۱- مدیریت کلیه نیرو‎های  انسانی در بخش خدمات و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲- کنترول و نظارت محیطی، ساختمانی  تاسیساتی  و برنامه‎ریزی در نحوه‎ی حفظ و مراقبت و پاک کاری فضا و محیط دانشگاه؛

۳- گزارش استهلاک و  عیوب و نیازمندیهای بخش مراقبت و خدمات؛

۴- تامین نیرو در هنگام فعالیت های فوق برنامه.

مدیریت حراست و نگهبانی: محمدی

شرح وظایف:

۱- مدیریت کلیه نیروهای انسانی در بخش حراست و نگهبانی و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲- تنظیم برنامه‎های کاری نگهبانان؛

۳- همکاری با مسوولان دانشگاه در قسمت حضور و غیاب کارمندان؛

۴- چک نمودن کارت‎های دانشجویی؛

۵- تهیه گزارش‎های انضباطی محصلین و کارمندان؛

۶- همکاری در تامین امنیت دانشگاه.

مدیریت خوابگاه‎ها:

الف) خوابگاه پسران: محمد رضا معرفت

الف) خوابگاه دختران : خالده قادری

شرح وظایف:

۱- همکاری در مدیریت خوابگاه‎ها و ایجاد ارتباط بین محصلین ساکن خوابگاه و مسوولان دانشگاه؛

۲- نظارت بر عملکرد محصلین خوابگاه و جلوگیری از بی‎نظمی و بی‎انضباطی؛

۳- پیگیری طرزالعمل‎های اجرایی و تهیه گزارش‎های تخلف؛

۴- دریافت شکایات، درخواست و پیشنهادات محصلان خوابگاه.


fethiye bayan escort yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.escortperl.com