اعلان کاریابی

اعلان کاریابی

شماره عنوان بست تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان لایحه وظایف
1 مدیر نشرات 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
2 مدیر روابط استراتژیک دانشگاه 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
3 گرافیک دیزاینر 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
4 همکار آمریت امور اساتید 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
5 مسئول آرشیف 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
6 همکار اداری آمریت بورد ماستری 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
7 همکار امور شفاخانه ها 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
8 مدیر تدریسی دوره کلینیک دانشکده طب معالجوی 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید

عنوان بست:  همکار در بخش نشرات

 

ساحه کاری: معاونت پژوهش و فن‏آوری نمبر اعلان: 013
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/08/12
ساعات کاری: فول تایم  (8 صبح الی 4 بعد از ظهر) تاریخ ختم اعلان: 1398/08/18
نوعیت کار: اداری تعداد داوطلب: 1
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لسانس
تجربه کاری: حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه ساحه تحصیلی: ژورنالیزم و ادبیات در اولویت است

برای دانلود فورم متقاضیان استخدام اینجا کلیک کنید.

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: مدیر نشرات

معاونت: پژوهش و فن­آوری

گزارش دهی به: آمریت امور پژوهشی

شرح وظایف:

 1. اخذ کتب و مقالات تأییده شده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده‌ها؛
 2. پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛
 3. پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجلات در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛
 4. چک و بررسی نهایی متن کتاب و مجله‌ها؛
 5. ارسال کتب و مجله‌ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن‌ها؛
 6. مدیریت فرایند توزیع و پخش کتب و مجله‌ها؛
 7. تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری؛
 8. تهیه‌ی آمار کتب و مجلات برای هر سال و به شکل عمومی؛
 9. تهیه‌ی آمار مقاله‌های چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حد اقل لیسانس و به درجه‌های بالاتر ترجیح داده می‌شود.
 2. تجارب لازم: تجربه‌ی کار در بخش نشرات حد اقل یک سال؛
 3. مهارت‏های دیگر: آشنایی با ویرایش متون، دیزاین و صفحه‌آرایی.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس Ah.asghari@knu.edu.af ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: Ah.asghari@knu.edu.af


عنوان بست: منشی دیپارتمنت ها

ساحه کاری:  معاونت علمی – تدریسی نمبر اعلان: 012
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/08/06
ساعات کاری: تمام وقت تاریخ ختم اعلان: 1398/08/09
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 2 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یک سال تجربه در بحش اداره و مدیریت ساحه تحصیلی: ادبیات و یا اداره و منجمنت

برای دانلود فورم متقاضیان استخدام اینجا کلیک کنید.

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: منشی دیپارتمنت ها

معاونت: علمی تدریسی

گزارش دهی به: دیپارتمنت‌‏ها

هدف وظیفه: انجام به موقع امورات اداری ، برنامه ریزی کارهای دیپارتمنت‎ها و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های اداری.

شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه روزانه مافوق؛
 2. دریافت در خواست های دانشجویان و ارائه گذارش آن ها به دیپارتمنت‎ها جهت رسیدگی؛
 3. انجام، ابلاغ و پیگیری مکاتبات اداری درون سازمانی و بیرون سازمانی مربوط به دیپارتمنت؛
 4. حفظ و نگهداری اسناد اداری؛
 5. حفظ و نگهداری و مقررات، لوایح و سایر اسناد؛
 6. انجام سایر امورات طبق صلاحدید اداره.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس علوم انسانی
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه در بخش اداری و یا مدیریت.
 3. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): تسلط کامل با زبان انگلیسی و برنامه های آفیس.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس Ah.asghari@knu.edu.af ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: Ah.asghari@knu.edu.af

 


عنوان بست: منشی معاونت اداری و مالی

 

ساحه کاری:  معاونت اداری – مالی نمبر اعلان: 011
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/7/18
ساعات کاری: تمام وقت تاریخ ختم اعلان: 1398/7/25
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یک سال تجربه در بحش اداره و مدیریت ساحه تحصیلی: ادبیات و یا اداره و منجمنت

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: منشی معاونت  اداری – مالی

معاونت: اداری – مالی

گزارش دهی به: معاونت

هدف وظیفه: انجام به موقع امورات اداری ، برنامه ریزی کارهای معاونت اداری – مالی و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های اداری.

شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه روزانه معاون ؛
 2. دریافت در خواست ها، تقاضای محصلان، استادان و ارائه گذارش آن ها به معاونت جهت رسیدگی؛
 3. انجام، ابلاغ و پیگیری مکاتبات اداری درون سازمانی و بیرون سازمانی مربوط به معاونت ؛
 4. تنظیم جلسات و ابلاغ مصوبات شوراها و کمیته های که با ریاست معاون اداری-مالی تشکیل می گردد؛
 5. ایجاد هماهنگی میان ادارات تابعه به معاونت اداری-مالی در انجام وظایف محوله؛
 6. ایجاد هماهنگی میان دفاتر ها و شعبات ولایتی دانشگاه در امور اداری با معاونت اداری – مالی؛
 7. حفظ و نگهداری اسناد اداری معاونت اداری-مالی؛
 8. حفظ و نگهداری و مقررات، لوایح و سایر اسناد حقوقی دانشگاه در زمینه اداری؛
 9. انجام سایر امورات طبق صلاحدید معاونت.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس علوم انسانی
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه در بخش اداری و یا مدیریت.
 3. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): تسلط کامل با زبان انگلیسی و برنامه های آفیس

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس Ah.asghari@knu.edu.af ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: ah.asghari@knu.edu.af


عنوان بست: Finance officer

ساحه کاری: مدیریت مالی و محاسبه نمبر اعلان: 010
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/02/24
ساعات کاری: فول تایم  (8 صبح الی 4 بعد از ظهر) تاریخ ختم اعلان: 1398/02/29
نوعیت کار: اداری تعداد بست: یک بست
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات:   حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یکسال کار در بخش حسابداری

ساحه تحصیلی:  اقتصاد

 

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: Finance Officer

معاونت: اداری- مالی

گزارش دهی به: مدیر مالی و محاسبه

گزارشگیری از: ندارد

هدف وظیفه:

انجام به موقع امور مالی و محاسبه و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های گزارش دهی.

شرح وظایف:

الف) وظایف عمومی

 1. ثبت و صدور صورت حسابهای درآمدی فیس محصلان، و عواید دیگراز طریق سیستم حسابداری؛
 2. ثبت نمودن صورت حسابهای دریافت شده و رسید های بانک دانشجویان که در بانک پرداخت نموده در سیستم حسابداری
 3. بررسی منظم و پیگیری فیسهای پرداخت نشده دانشجویان؛
 4. بررسی وضعیت فیس پرداختی محصلین بابت تسویه حساب و عدم مسولیت؛
 5. تمدید برچسب زدن کارت دانشجویان؛
 6. تهیه اسناد حسابداری vouchers مربوط به عواید، کدگزاری و فایل بندی آنها؛
 7. تنظیم جدول معاشات.

ج) مسئولیت‌ها

 1. حفظ محرمیت اسناد، مکاتبات، برنامه‌های اداره و پاسخگو به مقامات بالاتر؛
 2. رعایت نظم و انضباط و مقررات دانشگاه و حضور مستمر در دانشگاه و انجام وظایف در موعد مقرر؛

3 رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در انجام وظایف.

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه کاری در زمینه هایی مرتبط با امور مالی.
 3. توانایی استفاده کامل از نرم افزار مالی کوئیک بوک،
 4. توانایی تنظیم پلان کاری.
 5. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): آشنایی با زبان انگلیسی و تسلط بر برنامه های آفیس

ویژگی های شخصیتی: دفت و سرعت کافی در انجام امور، حوصله مندی، انگیزه توفیق طلبی و صداقت.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند CV و کاپی مدارک تحصیلی مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 1 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس خویش را بطور دقیق در CV ذکر نماید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: ah.asghari@knu.edu.af


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort