مدیریت آی‌تی

ضرورت خدمات IT در کشور

در عصری که به‌سر می‌بریم فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.

زمینه های فناوری اطلاعات

امروزه معنای اصطلاح (IT (Information Technology یا «فناوری اطلاعات» بسیار وسیع شده است و بسیاری از جنبه های محاسباتی و فناوری را دربر می گیرد و نسبت به قبل شناخت این اصطلاح آسان تر شده است.  چتر فناوری اطلاعات  تقریباً  بزرگ است و بسیاری از زمینه ها را پوشش می دهد. متخصصین فناوری اطلاعات وظایف متنوعی دارد،  از نصب برنامه های  کاربردی تا طراحی شبکه های پیچیده کمپیوتری و پایگاه داده های اطلاعاتی. چندی از زمینه  های فعالیت  متخصصین فناوری ا طلاعات می تواند موارد زیر باشند:

 •  مدیریت اطلاعات
 •  پیاده سازی شبکه های کمپیوتری
 •  مهندسی رایانه
 •  طراحی سیستم های پایگاه داده
 •  مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 •  سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 •  مدیریت سیستم ها

خدمات IT در دانشگاه خاتم النبیین (ص)

 • خدمات ارتباطي و شبكه
 • دسترسي به اينترنت
 • شبكه هاي خصوصي مجازي
 • خدمات Share Drive
 • پشتيباني و بازيافت
 • خدمات سرورهاي Windows
 • دانلود نرم افزار
 • نصب نرم افزار های مورد نیاز کارمندان دانشگاه
 • نصب و بروز رساني Windows
 • تهيه و ارائه نرم افزارهاي تخصصي
 • ضد ويروس کمپبوتر های کارمندان دانشگاه
 • آپدت و بررسی از وب سایت دانشگاه
 • ارائه سرويس بازخواني و تعويض كلمه عبور
 • ايجاد دسترسي هاي موقت و مهمان
 • ارائه كارتهاي های حاضری الکترونی برای تمامی کارمندان
 • ارائه خدمات تلفون داخلی در هر بخش ها  دانشگاه

بخش ها و حوزه ها فهالیت این بخش در دانشگاه

 • حوزه آموزش
 • حوزه اداري و مالي
 • حوزه دانشجويي و اساتید

حوزه آموزش (این حوزه در آینده نزدیک ایجاد میشود)

 • سیستم جامع آموزش
 • سیستم پذيرش
 • سیستم تسويه حساب
 • سیستم حق التدريس و حق التحقيق
 • سیستم ارزشيابي اساتيد

 

حوزه اداری و مالی

 • سیستم دبيرخانه و گردش مكاتبات که در آینده نزدیک ایجاد میشود
 • سیستم پرسنلي و حقوق دستمزد
 • سیستم انبار و اموال در آینده نزدیک ایجاد میشود
 • سیستم حضور و غياب

حوزه دانشجوی و اساتید

 • سیستم الکترونیکی پرونده دانشجویان که بنام سیسم دانشگاهی سیب یاد میشود
 • سیستم ارزيابي اساتید که توسط دانشجویان صورت میگیرد
همرسانی در شبکه های اجتماعی