دانشکده تکنالوژی طبی

دانشکده تکنالوژی طبی

ماموریت دانشکده تکنالوژی طبی:

تربیت نیروی متعهد و متخصص، ارائه خدمات لابراتواری متناسب با نیازهای ملی و استندردهای جهانی، توسعه پژوهشهای علوم تکنالوژی طبی در سطح کشور.

چشم انداز دانشکده تکنالوژی طبی:

دانشکده تکنالوژی طبی در نظر دارد با تربیت نیروی متعهد و متخصص در آموزش علوم تکنالوژی طبی، ارائه خدمات معیاری لابراتواری و انجام تحقیقات علمی با توجه به اولویتهای جامعه پیشتاز باشد.

۱-  رییس دانشکده

گلاله نورزهی 

موقف اداری: سرپرست دانشکده تکنالوژی طبی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته اناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲-  هیئت علمی:

از افتخارات دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) داشتن اساتید هیئت علمی با درجه علمی حداقل ماستری و P.H.D در رشته های بیوشیمی بالینی، هماتولوژی و بانک خون، پارازیتولوژی، کیمیای عضوی و فیزیولوژی طبی می باشد و تدریس در هر مضمون توسط متخصص همان رشته انجام می شود. اعضای هیئت علمی شامل:

 • خان محمد توسلی: ماستر کیمیای عضوی از دانشگاه بین المللی امام خمینی، از کشور ایران و آمر دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی.
 • دکتر سید حسین موسوی: دکترای پارازیتولوژی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • مییثم سجادی: ماستر بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • گلاله نورزهی: ماستر آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی، ایران.
 • آمنه خاوری: ماستر بیوتکنالوژی سرپرست دیپارتمنت بیولوژی و میکروبیولوژی

۳-   معرفی رشته تکنالوژی طبی (Medical Laboratory Sciences)

تکنالوژی طبی شاخه‌ی از علوم طبی است که در ارتباط با تشخیص بیماری‌ها با انجام آزمایشات در لابراتوار‌های اختصاصی مانند لابراتواری خون شناسی، ایمنولوژی و سرولوژی و بیوشیمی فعالیت دارد.

تاریخچه:

این دانشکده که با نام مدیکال تکنالوژی در دانشگاه‌‌های جهان آموزش داده می‌شود در سال ۱۹۷۶ نام آن به  Medical Laboratory Scinces تغییر داده شد و در حال حاضر این رشته به این نام شناخته می‌شود. مدت تحصیل در این رشته چهار سال می‌باشد و مدرک لیسانس تکنالوژی طبی یا علوم لابراتواری به دانشجو تعلق می‌گیرد. دانشگاه خاتم النبیین(ص) اولین دانشگاهی است که این رشته را در مقطع لیسانس راه اندازی نموده است. کسانی که از این رشته فارغ التحصیل می‌شوند به صورت مسلکی علوم  لابراتواری را فرا می‌گیرند و قادر می‌باشند که آزمایشات روتین لابراتوارهای طبی کمترین خطا انجام دهند.

۴-  معرفی دانشکده تکنالوژی طبی

این رشته در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه خاتم النبیین (ص) راه اندازی شد. دانشکده تکنالوژی طبی تلاش دارد هر سال بر ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان در دروس تئوری و عملی بیفزاید و در این راستا هم در زمینه جذب هیئت علمی متخصص و برگزاری ورکشاپ ها برای آشنایی با متون نوین تشخیصی و تحقیقات به روش مسلکی در مرکز تحقیقات و همچنان در تهیه تجیزات مورد نیاز پیشرفت‌های زیادی داشته است.

دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) دارای لابراتوار های مجهز برای آموزش محصلین می‌باشد. لابراتوار‌های فعال در این دانشکده عبارتند از :

 • لابراتوار بیوشیمی و هورمون شناسی
 • لابراتوار هماتولوژی و ایمنولوژی
 • لابراتوار پارازیتولوژی
 • لابراتوار هیستولوژی
 • لابراتوار پاتولوژی
 • لابراتوار کیمیا
 • لابراتوار بیولوژی
 • لابراتوار میکروبیولوژی و باکتریولوژی

۵- ديپارتمنتها:

دانشکده در راستاي ارائه هرچه تخصصي تر دروس، داراي دو ديپارتمنت مي​باشد:

دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی

  بیولوژی و میکروبیولوژی

۶- معرفی محتوا:

نظام درسی این دوره بر اساس سیستم کریدیت است که هر کریدیت حدود ۱۶ جلسه درسی می‌باشد.

برای اینکه محصل مفردات هر مضمون به خوبی فرا بگیرد مباحث تئوری را به صورت پرکتیک در لابراتوارهای دانشکده کار می‌کنند.

 محصلین در سمستر هفتم و هشتم در لابراتوار شفاخانه دوره ستاژ را سپری می‌نمایند تا با مشاهده عملی پروسه تشخیص بیماری را نیز یاد بگیرند و آموخته‌های تئوریک خود را در مرحله عمل به اجرا بگذارند.

 • مونوگراف(Thesis):

هدف: آشکار نمودن توانایی های فردی و علمی محصلان و همچنان آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

 • تعداد کردیت ها:

رشته تکنالوژی طبی در مقطع لیسانس در مدت هشت سمستر ارائه می شود. محصلین در طول این دوره ۱۵۰ کریدیت را خواهند گذراند که این مجموع، ۱۱۴ کریدیت مضامین اساسی و اختصاصی بوده و ۱۶ کریدیت مضامین عمومی و ۱۶ کریدیت ستاژ ۱و۲ و به تعداد ۴ کریدیت مونوگراف پایانی می باشد.

مضامین تعداد کردیت
اساسی ۶۰
اختصاصی ۵۴
عمومی ۱۶
ستاژ۱و۲ ۱۶
مونوگراف ۴
مجموع ۱۵۰

از افتخارات دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) داشتن اساتید هیئت علمی حداقل ماستری و دکترا در رشته‌های بیوشیمی بالینی، هماتولوژی و بانک خون، پارازیتولوژی، کیمیای عضوی و فیزیولوژی طبی می‌باشد و تدریس در هر مضمون توسط متخصص همان رشته انجام می‌شود.