دانشکده اقتصاد و مدیریت

1-ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت

علی شاه حسنی

پیشینه‌­ی تحصیلی:

 • ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
 • لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

فعاليت­هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از پاییز بهار ۱۳۹۱؛
 • آمر برنامه ریزی و ارتقای کیفیت دانشگاه از ۱۳۹۰ تا کنون؛
 • ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص) از ماه سنبله ۱۳۹۴ تاکنون؛
 • تدریس مضامین مختلف مدیریتی در سطوح ماستری و لیسانس در دانشگاه‌های خاتم‌النبیین، کاتب، جامعه‌المصطفی، و غرجستان.

آثار علمی:

الف) پایان نامه‌های دوره ماستری:

 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/ پایان نامه دوره ماستری مدیریت با راهنمایی دکتر عبدالحمید شمس؛
 • نقد و بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره وحی و تجربه دینی/ پایان نامه دوره ماستری کلام اسلام با راهنمایی دکتر هادی صادقی.

ب) مقالات علمي چاپ شده:

 • عوامل موثر بر توسعه یادگیری گروهی/ مجله معرفت شماره ۱۳۶؛
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/اسلام و پژوهشهای مدیریتی؛
 • تأثیر فنآوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی/ فصلنامه تخصصی پویش۱؛
 • موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان/ فصلنامه تخصصی پویش۲؛
 • پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با آن/ فصلنامه تخصصی پویش ۹و۱۰.

ج) مشاوره و راهنمایی:

 • مشاوره بیش از ۱۰ عنوان پایان نامه دوره ماستری مدیریت؛
 • راهنمایی بیش از ۳۰ عنوان مونوگراف دوره لیسانس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.

۲- هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

الف- خلاصه شناسه اعضای شورای علمی دایمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱- علی شاه حسنی: ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ، لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶.

۲- رضا حسین زاده: ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹ ، لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲ ، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶.

۳- محمد رحمانی: ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹.

۴- فاطمه ابراهیمی: ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”- لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶.

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱- رضا حسین زاده

موقف اداری: آمر دپارتمنت ریاضی

پیشینه­‌ی تحصیلی:

 • ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹؛
 • لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲؛
 • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶.

فعاليت­هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت از پاییز سال ۱۳۸۹ تاکنون؛
 • معلم مدارس خود گردان در مشهد – ایران ۱۳۷۸ – ۱۳۸۲؛
 • همکاری با بخش فرهنگی سفارت فرانسه برای ارتقا سطح علمی معلمین ۱۳۸۳- ۱۳۸۴؛
 • استاد و آمر دیپارتمنت ریاضیات دانشگاه بامیان ۱۳۸۳- ۱۳۸۴؛
 • آمر دیپارتمنت ریاضیات مرکز ساینس و تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸؛
 • مسول کمیته مالی اتحادیه دانشگاهیان افغانستان مشهد ۱۳۸۱ – ۱۳۸۲.

مقالات پژوهشي و علمي چاپ شده:

 • آموزش و کار چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۵؛
 • قابیلیت های تقسیم بر اعداد چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶؛
 • تکنیک های جدید ضرب و تقسیم پولینیومها چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶.

جزوه های درسی:

 • ریاضیات مقدماتی اقتصاد و مدیریت؛
 • احصاییه ۱ اقتصاد و مدیریت.

۲- محمد رحمانی

موقف اداری: آمر دپارتمنت اقتصاد

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت.

ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹.

محورهای سوابق کاری و آثار علمی:

الف)تحقیق وپژوهش:

 • تجارت محور اقتصاد غزنویان؛
 • تاملی برتحلیل اقتصادی پدیده اسراف؛
 • افغانستان و فرصتهای اقتصادی منطقه؛
 • توسعه اقتصادی با تاکید بر افغانستان؛
 • عدالت اقتصادی؛
 • بررسی مبانی وشاخصهای تجارت خارجی دانایی محور؛
 • الگوی توسعه وپیشرفت اقتصادی افغانستان؛
 • رسانه والگوی مصرف؛
 • بررسی معیارهای اسراف والگوی مصرف؛
 • بررسی نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی؛
 • بررسی شاخصهای حکومتداری خوب در افغانستان.

ب) انجام پروژه های تحقیقاتی:

 • طرح کارکرد های اقتصادی وقف؛
 • شاخص تکریم مشتری؛
 • تدوین شاخص های تجارت خارجی اسلامی؛
 • بررسی قانون بانکداری اسلامی در افغانستان.

ج) مسئولیت اجرایی در سمت های اداری ذیل:

 • ریاست دانشکده اقتصاد ومدیریت (غزنی)؛
 • آمر دیپارتمنت اقتصاد؛
 • عضوشورای پژوهش؛
 • دبیر ویژه فصلنامه علمی وتخصصی پویش, ویژه اقتصاد ومدیریت.

د) سابقه تدریس:

درطول پنج سال تقریبا تمامی مضامین اقتصادی را بیش از چند دوره تدریس داشته وبر علاه به عنوان استاد مشاورچندین پایان نامه درمقطع ماستری را مشاوره ارائه داده وتعداد زیاد از منو گرافهای دوره لیسانس را راهنمای وارزیابی علمی نموده است.

۳- فاطمه ابراهیمی

موقف اداری: ریاست سابق دانشکده اقتصاد و مدیریت

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”- لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶

آثار علمی:

 • نظریه بازی ها در اقتصاد؛
 • اقتصاد کینزی و اهمیت دولت در آن؛
 • افسانه های توسعه؛
 • اقتصاد و انتخابات؛
 • جهانی شدن یا منطقه گرایی.

۳- معرفی مختصر دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سومین دانشکده در مجموعه است كه باهدف آموزش علوم اقتصاد و مدیریت در سال ۱۳۸۹ شمسی تاسیس شد. این دانشکده هم اکنون دارای پنج نفر عضو هیئت علمی در کابل و چهار نفر استاد عضو هیئت علمی در شعبه غزنی بوده و دارای۲۴۹ نفر دانشجو در مقطع لیسانس در مرکز و به همین پیمانه در شعبه غزنی می‌باشد. تعداد ۳۰ فیصد از دانشجویان دانشکده را طبقه اناث تشکیل می‌دهند. این دانشکده تا کنون چهار دوره فارغ التحصیل در رشته اقتصاد و یک دوره فارغ التحصیل در رشته مدیریت تجارت به جامعه تحویل داده است. دانشکده دارای چشم انداز روشن برای توسعه و انکشاف در آینده می‌باشد که عبارت است از «دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در آغاز صده پانزدهم هجری شمسی(۱۴۰۰هـ.ش)، دانشکده ای است ممتاز در میان کل دانشکده‌های دانشگاه و در مجموعه دانشکده‌های هم‌رشته در سطح تحصیلات عالی افغانستان با شاخصه‌های آموزش با کیفیت‌تر، فعالیت‌های علمی تحقیقی متمایزتر، و فارغ التحصیلان با دانش و مهارت متمایز در زمینه‌های اقتصادی و مدیریتی».

مأموریت دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه خاتم النبیین(ص) جذب و آموزش دانشجویان نخبه و علاقمند به تحصیل در رشته‌های مدیریت و اقتصاد، تربیت نیروهای كیفی برای مدیریت اقتصادی و اجرائی كشور و نیز انجام پروژه ‌های پژوهشی و كاربردی است.

دانشکده برای تحقق چشم انداز پیش گفته و انجام مأموریت مذکور، ارزشهایی چون: یادگیری و نوآوری، کار تیمی، اخلاق، رهبری، خدمت به مشتری، تنوع‌گرایی، حرفه‌ای گرایی، مشارکت استراتژیک با ذینفعان را سرلوحه رفتار و عملکرد خود می داند. این دانشکده هم اکنون در حال تدوین پلان استراتژیک پنج ساله خود در این راستا می باشد.

دیپارتمنت اقتصاد:

دیپارتمنت اقتصادی یکی ازدیپارتمنت های دانشکده اقتصاد ومدیریت است, که محمد جان رحمانی مسئولیت آن را بعنوان آمردیپارتمنت برعهده دارد. دیپارتمنت اقتصاد اهداف ذیل را به حیث فلسفه وجودی واهداف اساسی واصلی خود تعقیب ودنبال می کند:

 • هدایت وانجام تحقیقات وپژوهشهای اقتصادی به سمت توسعه وپیشرفتهای اقتصادی افغانستان؛
 • آماده کردن وتربیت نمودن محصلین وکارشناسان اقتصادی دربخشهای علوم اقتصادی وبرنامه ریزی کشور؛
 • تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‌های اجرایی در مسائل اقتصادی؛
 • پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‌های نظری و کاربردی ازطریق بازبینی وبروز رسانی سرفصلهای درسی وتطبیق کریکولم های درسی.
همرسانی در شبکه های اجتماعی