دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها

شرح وظایف روسای دانشکده ها:

 

 • نمایندگی از دانشکده دربرابر سایر نهادها؛
 • طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 • تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت برحسن اجرای آن؛
 • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امورآموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده؛
 • برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 • نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف؛
 • نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش( انتخاب واحد، حضور درکلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 • نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 • تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 • تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 • تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده؛
 • ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 • طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 • پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 • ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها.

شرح وظایف آمرین دیپارتمنت ها:

 • ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی درس های نظری و عملی مربوط دیپارتمنت؛
 • پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 • تلاش برای تکمیل نیازمندیهای دیپارتمنت؛
 • تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 • تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 • مدیریت امور پژوهشی اساتید دیپارتمنت و نگهداری( آرشیف) آن ها؛
 • نظارت برتطبیق پلان بهبود تدریس اساتید و نگهداری اسناد آن ها؛
 • تدوین و اجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن؛
 • شناسایی نیازهای آموزشی رشته و مدیریت تدوین منابع؛
 • نظارت بروضعیت صنف های درسی و تطییق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکلولم ها به ریاست دانشکده؛
 • مدیریت کلیه امورعلمی و اداری مربوط مونوگراف های دانشجویان؛
 • همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 • برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 • گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 • ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 • اجراآت لازم در مورد مصوبات شورای علمی دانشکده؛
 • سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

fethiye bayan escort yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.escortperl.com