خبرهای تضمین کیفیت و اعتباردهی

اخبار و رویدادهای مربوطه به پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه شامل این کتگوری میشود.

پیام سید محمد شریف شاکر، آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
2021-01-24

دانشگاه خوش‌نام خاتم‌النبیین(ص) مرحله‌ی سوم ارزیابی تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی کشور...

پیام دکتر محمد وحید بینش ریاست محترم دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
2021-01-20

تیجه‌ی ارزیابی هیأت وزارت محترم تحصیلات عالی واعلام اعتبارگیری علمی دانشگاه وزین خاتم‌النبیین(ص) را به...

خاتم‌النبیین‌(ص)یکی از معتبرترین دانشگاه‌های افغانستان
2021-01-18

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) پس از سپری نمودن پروسة ارزیابی مرحلة سوم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت...

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) توسط هیأت ارزیاب ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردید
2020-12-17

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در مرحله‌ی سوم اعتباردهی ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی قرار دارد. روز...