اعلان کاریابی

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت علمی بست‌های کادر علمی را به اعلان گذاشت
2022-07-26

معاونت علمی 4 بست کادر علمی را به‌منظور جذب نیروی جدید واجد شرایط به اعلان...

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاون امور محصلان در جلسه‌ی مشورتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک کرد
2022-07-25

این جلسه با هماهنگی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دانشگاه یک‌شنبه 2 اسد 1401 در مقر...

عنوان بست: همکار امور شفاخانه‌ها (اعلان مجدد)
2021-07-05

عنوان بست: همکار امور شفاخانه‏‌ها (اعلان مجدد)   ساحه کاری:  معاونت علمی تدریسی نمبر اعلان:...

عنوان بست: همکار مدیریت تدریسی دانشکده طب دندان
2021-05-20

  ساحه کاری:  دانشکده طب دندان نمبر اعلان: 30 نوعیت قرارداد: یکماه دوره امتحانی بعدا...