مجلات دانشجویی دانشگاه

مجله دانشجویی علوم فنی
2018-06-11

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه...

مجله پویش
2018-06-11

دانشگاه خاتم النبیین(ص) رسالت اصلی خود را “تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطح...