دستاوردهای پژوهشی

شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی نشر شد
2023-02-07

شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی نشر شد. در این شماره به تعداد هفت مقاله...

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: فصلنامه‌های علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین در پورتال جهانی ISSN ثبت شد
2022-08-06

با تلاش‌های پی‌گیر و مستمر مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی در راستای افزایش اعتبار بین‌المللی دانشگاه،...

دهمین افتخار علمی-پژوهشی بین‌المللی
2022-06-05

در ادامه‌ی نشر مقاله‌ها‌ی بین‌المللی دانشگاه خاتم‌النببین در ژورنال‌های بین‌المللی، یک مقاله‌ی علمی-پژوهشی دیگر این...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین در حوزه‌ی علوم انسانی نشر گردید.
2021-11-10

..... بنا بر دیدگاه‌هاي فقهي، زن به خاطر تامین نیازهاي مالي و رفع حوایج اقتصادي...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه_خاتم‌النبیین(ص) نشرگردید.
2021-10-24

شماره‌ی ششم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه‌ خاتم‌النبین ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت در حوزه‌ی علوم انسانی نشر...

هشتمین افتخار؛ عیدانه به همه‌ی محققان مرکز تحقیقات
2021-03-23

ضمن تبریک سال نوبه شما خوبان، به اطلاع می رساند هشتمین مقاله‌ی علمی پژوهشی دانشجویان...