ریاست دفتر رئیس دانشگاه

رئیس دفتر

الف) مشخصاتDean Office Staff Image

اسم: محمد رضا

تخلص: سیرت

تاریخ و محل تولد: 1364 غزنی، افغانستان

شماره تماس: 0747406096

آدس ایمیل: [email protected]

سمت اداری: رئیس دفتر 

ب) تحصیلات

 1. فراغت از رشتة روابط بین‌الملل مقطع ماستری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) درسال 1396 ه.ش؛
 2. فراغت از رشتة اقتصاد تجارت مقطع لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1393 ه.ش؛
 3. فراغت از لیسة سید جمال‌الدین ولسوالی ناهور ولایت غزنی در سال 1386 ه.ش.

ج) سابقه‌ی کاری

 1. ایفای وظیفه به‌عنوان مسئول دفتر ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1395 ه.ش تا کنون؛
 2. ایفای وظیفه به‌عنوان مسئول دفتر معاونت علمی-تدریسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1394 تا 1395 ه.ش؛
 3. تدریس به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسة تحصیلات عالی صابر در سال 1398 ه.ش؛
 4. تدریس به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسة تحصیلات عالی عروج در سال 1397 ه.ش؛
 5. عضو تیم اجرایی نمایندگی ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی ناهور ولایت غزنی در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی بهار سال 1393 ه.ش؛
 6. تدریس به‌عنوان معلم در لیسه عالی خاتم‌النبیین(ص) کابل از سال 1392 تا سال 1393 ه.ش؛
 7. تدریس به‌عنوان معلم در لیسه میانقل ولسوالی ناهور ولایت غزنی در سال 1389 ه.ش.

د) فعالیت‌های مهم

 1. فراگیری دورة آموزشی زبان پشتو در مرکز آموزش زبان‌های بین‌المللی افصاح و دریافت گواهی‌نامه در خزان 1400؛
 2. فراگیری دورة آموزشی زبان انگلیسی در مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دریافت گواهی‌نامه در خزان 1400؛
 3. شرکت در محافل فرهنگی و مردمی به‌عنوان مجری برنامه و سخنران از سال 1395 تا کنون؛
 4. عضو هیأت مؤسس سازمان اجتماعی-مدنی تعهد؛
 5. عضو هیأت مدیرة سازمان اجتماعی-مدنی تعهد از سال 1395 تا کنون؛
 6. شرکت در کارگاه آموزشی مکاتبات اداری برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دریافت گواهی‌نامه در زمستان سال 1399 ه.ش؛
 7. عضو هیأت تحریر اولین شمارة ویژه‌نامة “صدای مردم” در سال 1397 ه.ش؛
 8. شرکت در سمینار “محمد(ص) پیام‌آور رحمت و اخوت” در تاریخ 15/09/1396 برگزار شده در دانشگاه کابل با همکاری سازمان اجتماعی-مدنی تعهد به عنوان گزاشگر؛
 9. شرکت در سمینار علمی استراتژی مناسب توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 08/09/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 10. شرکت در سمینار علمی “گفتمان اعتدال در اندیشة اسلامی” برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 27/08/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 11. شرکت در سمینار علمی “تک کرسی شدن انتخابات پارلمانی” برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 15/07/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 12. عضو هیأت تحریر هفته‌نامة “راه اعتماد” در سال 1395 ه.ش؛
 13. شرکت در نشست‌های هیأت رهبری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با مسئولین نهادهای داخلی و خارجی به‌عنوان گزارشگر از سال 1395 تا 1399؛
 14. تهیة گزارش اکثر نشست‌ها و محافل علمی و فرهنگی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1395 تا سال 1398؛
 15. فراگیری دورة آموزشی برنامة “اکسیل” و دریافت گواهی‌نامه از سوی USAID در سال 1394 ه.ش؛
 16. شرکت در ورکشاپ آموزشی “توسعة دانش و حرفه” و دریافت گواهی‌نامه از سوی انستیتوت آموزشی کامل در سال 1393 ه.ش.

د) تقدیرنامه‌ها

 1. دریافت لوح تقدیر از لیسه عالی فرزانگان در تاریخ 12/01/1400 به پاس همکاری با ادارة لیسه؛
 2. دریافت لوح تقدیر از سوی ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 11/07/1399 به پاس تلاش در راستای انجام وظایف محوله؛
 3. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1397 به مناسبت گرامیداشت از روز معلم؛
 4. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1397 به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی دانشجو؛
 5. دریافت تقدیرنامه از سوی نایب اول شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 02/11/1397 به پاس خدمات شایسته در انجام وظایف و خدمتگزاری به وطن؛
 6. دریافت تقدیرنامه از سوی رییس کمیسیون امور بین‌المللی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 18/10/1397 به پاس خدمات شایسته در انجام وظایف و خدمتگزاری به وطن؛
 7. دریافت لوح تقدیر از سوی دفتر مشترک نمایندگی جرغی برجگی در زمستان سال 1397 به مناسبت سهم‌گیری فعال در برنامه‌های انتخابات پارلمانی سال 1397 ه.ش؛
 8. دریافت تحسین‌نامه از سوی نهاد خدمتگزاران کابل و کانون آموزشی حازم در زمستان 1396 به مناسبت سپری نمودن موفقانة دورة آموزشی سخنرانی و فن بیان؛
 9. دریافت لوح تقدیر از سوی شورای هماهنگی جرغی برجگی در زمستان 1393 به مناسبت فراغت از مقطع لیسانس رشتة اقتصاد؛
 10. دریافت لوح تقدیر از سوی مدیریت لیسة عالی خاتم‌النبیین(ص) در سال 1392 به پاس تلاش در راستای انجام وظایف محوله.

و) شرح وظایف 

 • تدوین پلان عملیاتی دفتر ریاست دانشگاه و عمل مطابق آن؛
 • تدوین تقویم جلسات حوزة ریاست دانشگاه؛
 • تهیه و تنظیم برنامة هفتگی رئیس دانشگاه؛
 • برگزاری جلسات رئیس دانشگاه مطابق تقویم؛
 • تهیه ابلاغیه مصوبات جلسه‌های ریاست دانشگاه؛
 • تهیه و ارایة گزارش کارکرد ماهوار رئیس دانشگاه؛
 • تهیه گزارش ربع‌وار و سالانه ریاست دانشگاه؛
 • جمع‌آوری گزارشات ربع‌وار و سالانه معاونت‌ها و واحدهای تابعه حوزه ریاست؛
 • بررسی همه‌روزه ایمیل آدرس ریاست دانشگاه؛
 • اجرای سایر امور طبق دستور مقام ریاست دانشگاه.

رئیس دانشگاه

دکتر محمد وحید بینش

شماره تماس: 0778903053

ایمیل: [email protected]

رتبه علمی: پوهنوال و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

 • اجرای مفاد و اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست های تعیین شده توسط هیات امنا ، فیصله های هیأت نظارت و حسابرسی، شورای عالی و هیأت امناء و مقررات و آئین نامه‌های مصوب وزارت تحصیلات عالی؛
 • نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسئولان آموزشی و پژوهشی و محصلان و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به هیأت امنا؛
 • شرکت در جلسات هیأت امنا؛
 • دستور برای تهیه آئین نامه های لازم و ارائه آن به شورای عالی و هیأت امناء برای تصویب؛
 • نمایندگی از دانشگاه در برابر سایر نهادها؛
 • معرفی فرد واجد شرایط برای معاونت های دانشگاه، ریاست و معاونت های شعب دانشگاه مطابق اساسنامه به شورای عالی با تایید هیأت نظارت و حسابرسی؛
 • منظوری پیشنهاد تقرر، ترفیع و انفکاک معاونان، روسای شعب و دانشکده‌ها، آمران، مدیران و سایر کارکنان دانشگاه مطابق احکام این اساسنامه؛
 • تأمین نظم و انظباط در دانشگاه به منظور ایجاد فضای آرام و سالم کاری، تدریسی و تحقیقی؛
 • انکشاف تدابیرلازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی، فرهنگی و تربیتی؛
 • ترتیب و ارائه پلان‌ها و برنامه‌های استراتژیک کوتاه مدت و درازمدت برای انکشاف دانشگاه و ارتقای کیفیت تحصیل و تحقیق در دانشگاه؛
 • تلاش پیگیر و اقدام مؤثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهادهای همتا در داخل و خارج؛
 • گزارش از اجراأت خویش به شورای عالی، هیات امنا، و ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه به وزارت تحصیلات عالی؛
 • انجام سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی، شورای عالی و هیات امناء به او می‌سپارند.

فعالیت ها و تجربیات کاری:

 • مشاور کمیته اجتماعی و حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۴
 • مشاور کمیته آموزشی – علمی (کمیته بروسیه) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • نماینده منتخب مهاجرین ایران در لویه جرگه قانون اساسی؛ ۱۳۸۲
 • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان؛ ۱۳۸۳ …
 • عضو اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در ایران

آثار علمی:

الف) کتب:

 • شیعیان افغانستان در یک دهه گذشته؛ ۱۳۹۲
 • افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی؛ ۱۳۸۸
 • جنبش پرشتاب طالبان؛ ۱۳۸۰

ب) مقالات:

 • طالبان، دیدگاه ها و عملکردها
 • اسلام و دموکراسی
 • مبانی وحدت در قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی
 • جنبش مشروطیت در افغانستان
 • انتخابات مشارکت سیاسی و مشروعیت

دانشگاه خاتم النبیین (ص)