نایب قهرمانان کمپ کارآفرینی

📊 کمپ کارآفرینی | د تشبث کمپ- ۲۰۲۴
Entrepreneurship Camp- 2024

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) با همکاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، کمپ کارآفرینی- ۲۰۲۴ را با حضورداشت کارآفرینان، استادان دانشگاه، هیئت داوران برنامه، تیم‌های کارآفرینی، جوانان و محصلان، در پوهنتون خاتم‌‌النبیین(ص)، برگزار نمود.

در این برنامه‌ی کاربردی و حمایت از نوآوری‌های اقتصادی جوانان برای یک افغانستان مرفه، شش بهترین تیم‌های “کمپ کارآفرینی-۲۰۲۴” که پس از ارزیابی هیئت داوران برنامه از میان ۲۸ تیم کارآفرینی به دور نیمه‌نهایی راه یافته بودند؛ در حضور هیئت داوران و اشتراک‌کنندگان، باهم به رقابت پرداختند.

در نتیجه‌ی این رقابت‌‌های سرنوشت‌ساز، تیم گاما گرافیکس با مدیریت جوانان نوآور از ولایت بلخ؛ نایب قهرمان بخش کارآفرینان برتر جوان، تیم ویرا با مدیریت جوانان خلاق از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)؛ نایب قهرمان کارآفرینان برتر دانشگاهی و تیم خورشید صبا با مدیریت جوانان نوآور از شهر کابل؛ نایب قهرمان کارآفرینان برتر فناوری و تخنیک، شناخته شده است.

🥈نایب قهرمانان کمپ کارآفرینی-۲۰۲۴، با مشوره‌های تخنیکی و علمی-کاربردی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO)، پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، طرح‌های کارآفرینی‌شان را اصلاح و عینی‌سازی نموده و سپس هرکدام از این تیم‌ها در راستای تطبیق طرح‌های‌شان اقدامات اساسی انجام خواهد داد.

#کارآفرینی
#توسعه‌اقتصادی
#کاهش‌فقر

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص