برندگان ایوارد‌های طلایی کمپ کارآفرینی

📊 کمپ کارآفرینی | د تشبث کمپ- ۲۰۲۴
Entrepreneurship Camp- 2024

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) با همکاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، کمپ کارآفرینی- ۲۰۲۴ را با حضورداشت کارآفرینان، استادان دانشگاه، هیئت داوران برنامه، تیم‌های کارآفرینی، جوانان و محصلان، در دانشگاه خاتم‌‌النبیین(ص)، برگزار نمود.

در این برنامه‌ی کاربردی و حمایت از نوآوری‌های اقتصادی جوانان برای یک افغانستان مرفه، شش بهترین تیم‌های “کمپ کارآفرینی-۲۰۲۴” که پس از ارزیابی هیئت داوران برنامه از میان ۲۸ تیم کارآفرینی به دور نیمه‌نهایی راه یافته بودند؛ در حضور هیئت داوران و اشتراک‌کنندگان، باهم به رقابت پرداختند.

در نتیجه‌ی این رقابت‌‌های سرنوشت‌ساز، تیم دخترانِ با رویای شیرین با مدیریت زنان و دختران خلاق از ولایت فراه؛ ایوارد طلایی کارآفرینان برتر جوان را از آن خویش نمودند، تیم نخبگان با مدیریت جوانان نوآور از پوهنتون نخبگان؛ ایوارد طلایی کارآفرینان برتر دانشگاهی را بنام خود رقم زدند و تیم افغان رزین با مدیریت دختران نوآور از ولایت هرات؛ ایوارد طلایی کارآفرینان برتر فناوری و تخنیک را بدست آوردند.

برندگان سه ایوارد طلایی کمپ کارآفرینی-۲۰۲۴، با حمایت‌های مالی و تخنیکی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO)، پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، طرح‌های کارآفرینی‌شان را عملی نموده و هرکدام از این تیم‌ها زمینه‌های اشتغال را برای سایر زنان، دختران و جوانان عزیز افغانستان، فراهم می‌نماید.

#کارآفرینی
#توسعه‌اقتصادی
#کاهش‌فقر

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص