کارگاه نحوه‌ی تدوین پلان و گزارش عملکرد تدویر یافت

کارگاه نحوه‌ی تدوین پلان و گزارش عملکرد تدویر یافت

این کارگاه پنج‌شنبه 12 جوزای 1401 با میزبانی آمریت ارتقای کیفیت و حضور رؤسای دانشکده‌ها و آمران دیپارتمنت‌های دانشگاه دایر شد. در این کارگاه، سید محمدشریف شاکر، آمر ارتقای کیفیت دانشگاه، بخش‌های مختلف فارمت پلان عملیاتی را به بررسی گرفت و در مورد هر کدام وضاحت لازم داد. در بخش پایانی این کارگاه نحوه‌ی تدوین گزارش عملکرد سالانه مطابق با فارمت جدید پلان و نحوه‌ی ارزیابی پلان عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد گزارش: 75: 14-3-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط