کارگاه سه روزه تحت عنوان «روش‌های نوین تدریس» توسط مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه برگزار شد

کارگاه سه روزه تحت عنوان «روش‌های نوین تدریس» توسط مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه برگزار شد

کارگاه «روش‌های نوین تدریس» که در پلان عملیاتی سمستر خزانی سال 1399 مرکز انکشاف مسلکی پیش‌بینی شده بود، با همکاری جدی آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی و معاونت علمی-تدریسی برگزار شد. در این کارگاه، که طی سه روز (24-26 قوس 1399) و در سالن آکادمیسین کشور حضرت آیت الله محسنی برگزار گردید، استاد امیرخان امیری از دیپارمنت علوم تربیتی دانشگاه تعلیم و تربیت استاد ربانی سه موضوع آموزش دانشجو محور (SCL)، آموزش نتیجه محور (OBE) و شیوه‌ی ارزشیابی را به استادان دانشگاه خاتم النبیین آموزش داد.

روز اول با نگاه انتقادی به سیستم سنتی محتوا محور آموزش و روش‌های سنتی مورد استفاده در این نوع آموزش آغاز شد و با بررسی سیستم آموزش دانشجو محور و مزایا  آن و روش‌های نوین تدریس متناسب با این نوع آموزش ادامه یافت.

در روز دوم کارگاه، یکی از روش‌های نوین تدریس (روش ترکیبی) به صورت عملی و در قالب کار گروهی اجرا شد. ابتدا استاد امیری موضوعی را تحت عنوان «آموزش سکولار/ آموزش غیر سکولار» به عنوان موضوع درس روی برد نوشت و استادان دانشگاه به سه گروه تقسیم شدند: گروه طرفدار آموزش سکولار، گروه طرفدار آموزش غیر سکولا و گروه میانه‌رو.

گروه‌ها روی تعریف، مزایا و کاستی‌های آموزش سکولار ابتدا در قالب کار گروهی بحث و تبادل نظر کردند. سپس یک تن از استادان حاضر در گروه به عنوان نماینده گروه دیدگاه‌های گروه را گزارش و ارائه کرد و به پرسش‌ها و انتقادهای مطرح شده پاسخ داد و پیشنهادهای گروه برای رفع کاستی‌ها و بهبود سیستم مورد نظر خود را مطرح کرد. در پایان استاد امیری به جمع بندی و برشمردن مزایای روش ترکیبی و روش‌های به کار رفته در آن پرداخت.

روز سوم کارگاه در دو تایم برگزار گردید. در تایم اول «شیوه‌ی ارزشیابی» مورد بررسی قرار گرفت و ضمن نقد شیوه‌های ارزشیابی قدیمی و سنتی، روش نوین ارزشیابی معرفی شد و مزایا و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. در تایم دوم، سیستم آموزش نتیجه محور و مزایای و محدودیت‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه با اعلام برنامه‌های آینده‌ی مرکز انکشاف مسلکی، اهدای سپاس‌نامه به استاد امیری و اعطای گواهی‌نامه به اساتید شرکت کننده در کارگاه پایان یافت.     ‌

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط