کارگاه “ارتقای مهارت‌های حقوقی(1)؛ بررسی علمی صحنه‌ی جرم” دایر شد

کارگاه “ارتقای مهارت‌های حقوقی(1)؛ بررسی علمی صحنه‌ی جرم” دایر شد

این کارگاه به ابتکار دیپارتمنت حقوق جزا و جرم‌شناسی در همسویی با درس‌های عملی دانشجویان این رشته برگزار گردید. در این کارگاه که چهار‌شنبه 11 جوزای 1401 برای دانشجویان ذکور دانشگاه برگزار شد، معاون علمی دانشگاه، آمر بورد ماستری، آمر دیپارتمنت حقوق جزا و جرم‌شناسی و استادان رشته‌ی حقوق اشتراک کردند.

آقای دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه و از استادان کادری این رشته، در سخنان آغازین اهمیت درس‌های عملی و مهارت‌افزایی، فرایند کشف جرم، ضرورت و نقش دقیق کشف جرم در شکل‌گیری دوسیه‌ی جزایی و اصدار حکم محاکم به ایراد سخن پرداخت.

آقای اسکندری همچنان از همکاری پوهندوی سمونوال محمدشفیع صالحی بابت تجسم بررسی علمی صحنه‌ی جرم ابراز قدردانی و تشکر کرد. آقای صالحی صحنه‌ی تجسمی جرم را برای دانشجویان این رشته به بررسی علمی گرفته به پرسش‌های دانشجویان حاضر در این کارگاه پاسخ دادند.

 

       

 

     

 

     

 

کدگزارش: ۷1-۱۰-۳-۱۴۰۱

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط