کارگاه آموزشی spss پایان یافت

کارگاه آموزشی spss پایان یافت

این کارگاه پنج‌شنبه 26 حوت 1400 با دایر شدن 6 جلسه پایان یافت. در این کارگاه برنامه‌ اس پی اس برای کارمندان اداری دانشگاه آموزش داده شد و موضوعات مقدماتی آموزش این برنامه مانند احصائیه و احتمالات نیز به‌صورت گذرا و در حد ضرورت خوانده شد. محمدرضا سیرت از اشتراک کنندگان این کارگاه آن را موثر و مفید ارزیابی کرد و تمرکز روی جنبه‌های عملی و کاربردی این دوره را از نقطه‌های قوت آن عنوان کرد. این برنامه با میزبانی آمریت انکشاف مسلکی بر اساس نیازسنجی پرسشنامه‌ای برنامه‌ریزی و برگزار گردید.

 

           

دریافت کنندگان تقدیرنامه‌ی اشتراک در کارگاه                 محمدرضا سیرت، نماینده‌ی کارمندان دانشگاه

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط