کارگاه آموزشی SPSS آغاز گردید

کارگاه آموزشی SPSS آغاز گردید

این کارگاه روز یک‌شنبه 15 حوت 1400 با میزبانی آمریت انکشاف مسلکی با حضور کارمندان اداری دانشگاه دایر شد. هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای ظرفیت کارمندان اداری دانشگاه عنوان شده است و قرار است در مدت 6 روز برنامه‌ی اس پی اس اس و مقدمه‌های ضروری آن نظیر مباحث ابتدایی احصائیه و احتمالات مطمخ نظر قرار داده شود.

     

     

 

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط