چهارمین مقاله مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در ژورنال بین‌المللی اندیکس شده در پایگاه علمی Scopus پذیرفته شد.

چهارمین مقاله مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در ژورنال بین‌المللی اندیکس شده در پایگاه علمی Scopus پذیرفته شد.


 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط