چشم انداز و ماموریت دانشگاه

چشم انداز:

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) تلاش میکند تا از طریق ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی معیاری برای مردم افغانستان جایگاه خاص داشته باشد.

 

ماموریت:

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برای تربیت کادر متعهد، متخصص و خدمت گذار و انکشاف علمی کشور متناسب با معیارهای ملی و بین المللی فعالیت مینماید.