پیام رییس پوهنتون

پیام رییس پوهنتون

به نام خداوند دانا و توانا
اولین کانکور بدون حضور بانوان در تاریخ کشور
متاسفم که بیست‌وسومین کانکور دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برای پذیرش دانشجوی سال ۱۴۰۲ بدون حضور خواهران و دختران متقاضی تحصیلات عالی برگزار گردید. هرچند هنوز هم برای جوانان کشور انگیزه و اراده‌ی جدی جهت ادامه‌ی تحصیل و دانش‌اندوزی وجود دارد که خود مایهی امیدواری است؛ اما احساس دلتنگی و ناراحتی مردم از محرومیت خواهران و دختران ما برای ادامه‌ی تحصیل، باعث تاسف عمیق اقشار مختلف مردم ما است. امیدوارم به‌زودی این محدودیت نفس‌گیر و نا امیدکننده برطرف گردد تا بار دیگر شاهد حضور گسترده‌ی دختران و خواهران دانشجو و علم‌دوست در محیط آکادمیک سالم، مکتب‌ها و دانشگاه‌های معیاری در کشور باشیم. پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) توسعه و انکشاف علمی را سنگ‌بنای ترقی و پیشرفت و یگانه مسیر قطع وابستگی‌های خارجی و عقب‌ماندگی‌های داخلی دانسته و ترویج علم و دانش توام با تربیت اخلاقی را ماموریت اساسی خویش می‌داند. ما هم‌چنان خویشتن را جهت ارایهی خدمات علمی معیاری و موثر با هدف تربیت نیروهای متعهد و متدین که سرمایهی مهم ملی و کارگزاران توسعه و انکشاف اجتماعی است متعهد می‌دانیم. حضور جوانان و دانشجویان عزیز تازه‌وارد را در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) گرامی داشته از همه‌ی همکاران گرامی و مسؤولان متعهد این دانشگاه به‌ویژه رئیس و اعضای محترم کمیتهی کانکور جهت مدیریت موثر و برگزاری موفقانه‌ی کانکور پذیرش سال تحصیلی ۱۴۰۲ صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. از خداوند سبحان برای همه‌ی خدمتگزاران جامعه‌ی اسلامی و جوانان محصل و دانشجو موفقیت، عافیت و سرافرازی و برای کشور اسلامی خود پایداری و شکوفایی بیشتر را استدعا می‌نمایم.

دکتر عبدالقیوم سجادی
رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط