نهمین افتخار؛ مقاله‌ی علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در ژورنال بین المللی IJAM اندیکس و در پایگاه علمی ISI چاپ گردید.

نهمین افتخار؛ مقاله‌ی علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در ژورنال بین المللی IJAM اندیکس و در پایگاه علمی ISI چاپ گردید.

با افتخار به اطلاع می رساند، نهمین مقاله‌ی علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

به عنوان یک محصول اصیل و درون‌زاد در ژورنال بین المللی (IJAM) اندیکس شده در پایگاه علمی ISI چاپ شده است. شایان ذکر است که در این تحقیق، اثر عصاره‌ی ریشه‌ی گیاه تلخک (Acroptilon Repens L.  ) افغانستان بر رت‌های دیابتی مورد بررسی قرار گرفت که از نظر آماری تاثیر معنی داری بر میزان قند خون و تحمل گلوکوز داشته است. این موفقیت را به هیأت رهبری، اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و هم چنین تمامی علم دوستان، پژوهش گران جوان و جامعه‌ی علمی کشور تبریک عرض می‌نماییم.

https://www.ijam.co.in/index.php/ijam/article/view/1944

آمریت امور پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات وفن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)


| ANKARA ESCORT |
| ankara escort bayan |
| ankara escort |

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط