مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: نشست علمی انتقال تجارب آموزشی برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: نشست علمی انتقال تجارب آموزشی برگزار شد

این نشست پنج‌شنبه 19 جوزای 1401 با میزبانی معاونت علمی و حضور استادان دانشگاه دایر شد. در آغاز این نشست علمی، آقای انجنیر رجب‌علی احمدی، روش‌های آموزش فعال را به بررسی گرفته در مورد ویژگی‌های مثبت یک استاد به ایراد سخن پرداخت. در نهایت آقای احمدی تجربه‌ی خویش را در عرصه‌ی یاددهی مؤثر با اشتراک کنندگان شریک ساخته پیرامون موضوع تبادل نظر صورت گرفت.

در بخش دوم این نشست، آقای سیدبرات‌علی نقوی روش‌های موثر یاددهی را از چشم‌انداز دانش ارتباطات به بررسی گرفته مهم‌ترین عنصرهای ارتباطی نظیر ایجاد پیام، انتقال پیام، اثربخشی و کارآیی پیام و نتایج مورد انتظار پیام را توضیح دادند. در ادامه آقای نقوی در مورد چالش‌های مدیریتی صنف درسی اظهار نظر کرده طرح صفات مورد انتظار از یک استاد پاپان‌بخش این نشست علمی گردید.

کد گزارش: 77-19-3-1401

 

         

 

         

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط