مدیریت مرکز نشرآثار علمی

مدیریت مرکز نشر آثار علمی

  • معرفی مدیریت

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، یک نهاد علمی و آکادمیک است که مأموریت و کارکرد اصلی آن ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در عرصه‌ی علوم انسانی، فنی و طبی می‌باشد. با توجه به کمبودها و خلأهای موجود در نظام سیاست‌گذاری علمی و آسیب‌های موجود در نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی در عرصه‌ی علوم انسانی و مطالعات فنی و پزشکی در افغانستان، این دانشگاه بسط مبانی نظری و تولید دانش‌های کاربردی در این عرصه‌ها را در دستور کار خویش قرار داده است.

چشم‌انداز اصلی دانشگاه در انجام پژوهش‌های اجتماعی، فنی و طبی، معطوف به آن دسته از موضوعاتی است که بتواند گرهی از مشکلات جامعه‌ی علمی کشور را حل نموده و گامی استوار در راستای ترقی و پیشرفت کشور عقب‌مانده‌ی افغانستان بردارد. در این عرصه، ضمن بومی‌سازی دانش روز، دانشگاه درنظر دارد زمینه‌های تولید و تکثیر دانش مدرن در افغانستان را فراهم نماید، تا از این طریق به طور نسبی زمینه‌ی پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه‌ی افغانستان حاصل شود.

با توجه به مسأله‌ی فوق و در راستای سیاست‌های جاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، انتشارات این دانشگاه مأموریت دارد تا یافته‌ها و نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در گروه‌های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه را با صورتی آراسته و متناسب با معیارهای بین‌المللی و ذایقه‌ی اندیشه‌ورز جامعه‌ی علمی افغانستان منتشر نماید. این انتشارات کوشش می‌کند آثار تهیه‌شده‌ی اساتید و نویسنده‌های برجسته را در صورت کسب امتیاز لازم و تأیید معاونت محترم پژوهش و فن‌آوری به طبع برساند. پس از نشر آثار، از طریق تعامل با اصحاب اندیشه و دانش و مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های علمی و فرهنگی، زمینه‌ی تسهیل و تسریع برای دست‌رسی آسان محققان و علاقه‌مندان به آثار منتشره فراهم می‌شود.

مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، تا کنون ده‌ها مجلد کتاب، نشریه‌ی علمی و ویژه‌نامه منتشر کرده است. اما اینک با فرارسیدن سال تحصیلی جدید 1397، با عنایت خداوند و حمایت همه‌جانبه‌ی هیأت رهبری دانشگاه، در نظر دارد تغییرات چشم‌گیری در حوزه‌ی نشر و پخش آثار علمی نخبگان علمی ایجاد نموده و با درنظرداشت نیازمندی‌های جامعه‌ی علمی افغانستان، بخشی از این کاستی‌ها را مرتفع سازد.

  • لایحه‌ی وظایف مدیریت

1) اخذ کتب و مقالات علمی تأییدشده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده ها؛

2) پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛

3) پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجله ها در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛

4) چک و بررسی متن نهایی کتاب و مجله؛

5) ارسال کتب و مجله ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن ها؛

6) مدیریت فرایند توزیع و پخش کتاب و مجله ها؛

7) تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری.

  • آثار علمی انتشاریافته

الف) کتاب‌ها

سال نشر عنوان کتاب نام نویسنده شماره
1392 پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی عبدالقیوم سجادی 1
1386 مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 2
1387 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی عبدالقیوم سجادی 3
1382 شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی عبدالقیوم سجادی 4
1388 گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان عبدالقیوم سجادی 5
1386 درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن عبدالقیوم سجادی 6
1383 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 7
1387 جریان پرشتاب طالبان محمدوحید بینش 8
1380 شیعیان افغانستان؛ روابط، جایگاه و جریان و احزاب محمدوحید بینش 9
1388 جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(رحمةالله علیه) محمد شفق خواتی 10
1390 حقوق اداری افغانستان عبدالعلی محمدی 11
1385 درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی عبدالعلی محمدی 12
1393 افغانستان و دولت مدرن عبدالعلی محمدی 13
1388 حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان( با تاکید بر قانون اساسی) قاسم علی صداقت 14
1391 راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی قاسم علی صداقت 15
1391 موقعیت حقوقی زنان بزهدیده از منظر فقه و حقوق عبدالکریم اسکندری 16
1393 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی( با تاکید بر قانون اساسی افغانستان) محمدقاسم الیاسی 17
1390 کرامت انسانی و مجازات های بدنی از نظر اسلام و حقوق بشر غربی عیدمحمد احمدی 18
1383 ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی عبداللطیف سجادی 19
1390 جهانی شدن و تروریسم(ترجمه) سید طاهر عرفانی 20
1386 اخوت و برادری در اسلام عبداللطیف سجادی 21
1393 افغانستان و جهانی شدن عبدالقیوم سجادی 22
1388 افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی محمدوحید بینش 23
1395 حقوق اساسی افغانستان عبدالعلی محمدی 24
1395 بیولوژی مالیکولی محمدحسین صالحی 25
1396 بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر صحت عمومی میثم سجادی و همکاران 26
1392 مجموعه مقالات دومین سمینار علمی- تحقیقی وضعیت صحی افغانستان شورای علمی دانشکده طب 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مقالات علمی

 

شماره

نام نویسنده عنوان مقاله
1 عبدالعلی محمدی دولت رفاه؛ راهی بسوی بسط قدرت یا توسعه خدمت
2 محمدشفق خواتی آسیب شناسی فرهنگ سیاسی در افغانستان
3 محمدقاسم الیاسی بررسی و ارزیابی مبانی حقوق طبیعی از دیدگاه فیلسوفان غربی
4 عبدالقیوم سجادی فقه و قانونگذاری؛ ظرفیت ها و محدودیت ها
5 علی شاه حسنی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارکرد مدیریت منابع انسانی
6 خادم حسین حبیبی معاونت در جرم در حقوق افغانستان
7 عبدالقیوم سجادی جهانی شدن در رویکردهای متفاوت
8 محمدشفق خواتی فرهنگ سیاسی و فرایند دولت- ملت سازی در افغانستان
9 زکی کریمی بی ثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان
10 عبدالعلی محمدی میکانیزم نظارت بر سازمانهای غیردولتی در قوانین افغانستان
11 علی شاه حسنی موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان
12 محمدقاسم الیاسی مبانی حقوق پوزیتویستی در آیینه نقد
13 عبدالبصیر نبی زاده نقد و بررسی مهمترین چالش های نظری فراروی جهان اسلام در مقوله حقوق بشر
14 عیدمحمد احمدی کیفر حدود و تعزیرات، کارکردها و چالش ها
15 محمدقاسم الیاسی گزارش آمریت تحقیقات علمی
16 قنبرعلی تابش نقش و شخصیت سلطان محمود غزنوی در شاهنامه فردوسی
17 محمدقاسم الیاسی پیوند سیاست با اخلاق و شریعت
18 عبدالکریم اسکندری نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل، از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی
19 محمد اخلاقی تحلیل اقتصادی حقوق؛ مبانی و بسترها
20 محمد رحمانی بررسی مبانی و شاخص های تجارت خارجی دانایی محور
21 رمضان علی رحیمی فلسفه مجازات در نظام کیفری اسلام
22 محمدسالم محسنی تعامل دین و حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان
23 سیدابراهیم مصباح شهرستانی افغانستان، انکشاف آموزش و کاهش فقر
24 عبدالقیوم سجادی مبانی تئوریک سیاست خارجی افغانستان در دوره حامد کرزی
25 سعیده محسنی مبنا و مسایل اندیشه سیاسی آیت الله محسنی
26 قاسم علی صداقت سازوکارهای حقوقی نظارت بر رییس جمهور در سیستم حقوقی افغانستان و ایران
27 عبدالکریم اسکندری حقوق زنان بزهدیده در اسناد بین المللی و علل عدم اجرایی شدن آن ها
28 عیدمحمد احمدی سیاست جنایی اسلام در قبال پدیده مجرمانه
29 خالقداد اسدی راهکارهای اصلاحی سیاست جنایی اسلام
30 علی رضا اخلاقی مقایسه معرفت شناسی هوسرل با معرفت شناسی علامه طباطبایی
31 عبدالقیوم سجادی نوسازی سیاسی و کارآمدی حکومت در افغانستان
32 محمدوحید بینش کارآمدی و مشروعیت حکومت در افغانستان
33 عبدالقیوم سجادی مشارکت سیاسی در افغانستان؛ موانع و راهکارها
34 قدسیه فروتن مشارکت سیاسی زنان در ساختار حقوقی افغانستان
35 سیدحمیدالله موسویان چالش های توسعه و نوسازی سیاسی در افغانستان
36 محمدویس فرملی سیاست خارجی روسیه برای بازگشت و نقش آفرینی در افغانستان
37 سید روح الله رضوانی تحلیل روان شناختی افراطگرایی سلفی
38 محمد روحانی جنگ در افغانستان و نقش آن در شکلگیری شعر هجرت
39 محمداکرم عارفی نقد و ارزیابی کتاب « افغانستان و جهانی شدن»
40 عبداللطیف سجادی اهداف مجازات از منظر اسلام
41 محمدنادر احمدی اهداف کلی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسلامی
42 عزیزالله فصیحی صلاحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسلامی افغانستان در امور جزایی
43 قاسم علی صداقت کرامت ذاتی انسان؛ مبنا برای حقوق و آزادی از دیدگاه اسلام و غرب
44 عبدالکریم اسکندری جلوه های از عدالت ترمیمی در افغانستان
45 علی احمد رضایی مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین
46 محمدعیسی فهیمی اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه
47 سیدمحمدمختار ابراهیمی اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان
48 محمدرضا فیاض بررسی ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مدل هافستید
49 علی شاه حسنی پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه های مبارزه با آن
50 محمد رحمانی بررسی الگوی مصرف اسلامی و معیارهای اسراف
51 نجیب الله ارشد اثر نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
52 پروانه هزاره بررسی ارتباط بین ریسک و کیفیت اقلام تعهدی
53 زینب محسنی و مجید حیدری بررسی فرهنگ فقر( بررسی موردی: شهر کابل)
54 محمد اخلاقی تاجر و معاملات تجارتی در قوانین تجارتی افغانستان
55 عبدالقیوم سجادی گفتمان اسلامی و همگرایی بین المللی
56 محمدوحید بینش درآمد نظری بر علل ظهور و گسترش افرطگرایی در جهان اسلام
57 محمدحسین صادقی عقل تکفیری و عوامل شکلگیری آن
58 سیدطاهر عرفانی تروریسم و علل بنیادین آن (ترجمه)
59 علی رضا اخلاقی خاستگاه های تکفیر (ترجمه)
60 محمدنبی رحیمزی مکتب کلامی بلخ؛ منادی افراطگرایی یا پلورالیسم عملی؟
61 عبدالعلی محمدی دادرسی اساسی؛ ضامن اجرای قانون اساسی
62 قاسم علی صداقت استقلال ساختاری نهاد ناظر اساسی افغانستان و عراق و تضمین حقوق و آزادی های اساسی
63 عزیزالله فصیحی نقد و ارزیابی قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان( مصوب 1395)
64 عبداللطیف سجادی اجرای حکم « خلع ید» در « ملک مشاع»
65 عبدالکریم اسکندری استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان
66 محمدعیسی فهیمی مستندات فقهی جرم پلشویی
67 نجیب الله مدقق حقوق اقلیت های دینی در فقه مذاهب و حقوق بین الملل
68 میراحمد فایز مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی( حکمی)
69 عبداللطیف سجادی مصادیق اعدام و مجازات جایگزین آن در اسلام، حقوق جزا و قوانین موضوعه افغانستان
7071 عبدالعلی محمدی منطق توجیه نظارت قضایی (ترجمه)
72 عبدالکریم اسکندری مجازات تبعی؛ چالش ها و راهکار، با تاکید بر قانون جزای افغانستان
73 علی احمد رضایی مبانی فقهی نظریه اهل خبره در اثبات جرم با تاکید بر کاربردهای آن در حقوق افغانستان
74 محمدعیسی فهیمی ماهیت، احکام و آثار فقهی استصناع
75 قاسم علی صداقت الگو و شیوه های نظارت اساسی در افغانستان و عراق و تضمین کارکردها
76 ادریس تبسم هم‌جنسگرایی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق غرب
77 رضا حسین زاده ( مترجم) نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
78 محمدعیسی فهیمی بیع قسطی از منظر فقه
79 محمد رحمانی بررسی شاخص های حکمرانی خوب و تاثیر آن بر عملکردهای اقصتادی طی سالهای اخیر
80 سید مجتبی موسوی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی
81 مریم بختیاری و دیگران مشکلات زنان تجارت پیشه در شهر کابل
82 عادله رحمتی و دیگران رشد و توسعه اقتصادی کشور و راهبردهای مناسب
83 محمد اخلاقی شاخصه های مالی و اقتصادی در کارآمدی حقوقی و تقنینی
84 محمدداود علوی علم حضوری در نگاه رازی و طوسی
85 رمضان علی رحیمی رمزی بودن زبان قرآن در حکمت صدرایی
86 سید ابوطالب علوی ضرورت و مشروعیت حکومت از منظر قرآن و روایات
87 غلام علی طاهری بستر ها و عوامل تربیت
88 مهدی رحیمی دین و معنای زندگی در اندیشه مولانای بلخی
89 رمضان علی رحیمی افراطگرایی دینی؛ ریشه ها و راه حل ها
90 یوسف موسوی و دیگران مطالعه الکتروفیزیولوژیک اثر اورکسین A بر جریا‌ن‌های پس‌سیناپسی در نورون‌های هسته‌ی وکوس‌سرولئوس
91 علی احمد مکارم بررسی میزان شیوع HIV درافغانستان و مقایسه آن با کشورهای همسایه ایران، پاکستان، تاجیکستان
92 نعمت الله رضایی ارزیابی ریسک فکتورهای احتشای حاد میوکارد
93 محمدحسین صالحی همه چیز در مورد سلول‌های بنیادی
94 خان‌محمد توسلی (مترجم) خواص میکانیکی و قابلیت شکل‌گیری معدنی سیمان استخوان PMMA
95 سیدعلی معلم‌زاده امراض و بیماری‏های ناشی از آلودگی هوا و آلرژن‌ها و نقش فیلترهای تصفیه کننده در سلامتی انسان
96 جعفرعلی مرادی بررسی میزان و علل مرگ و میر مادران در شهر کابل طی سال 1390
97 مثم سجادی و زهرا بطحایی بررسی فعالیت انزایم انکفالین آمینوپیتیدازدر بافت مغز و تخمدان موش‌های صحرایی مبتلا به تومورهای پستانی القا شده با NMU
98 سید حسین موسوی ليشمانيازيس؛ تظاهرات باليني و رژيم‌هاي رايج درماني آن
99 رقیه عسکری بررسی بیماری‌های سرطان پستان
100 موسی بشیر و همکاران تعيين آگاهی، نگرش و عمل‌کرد نسبت به راه‌های پیش‌گیری از بارداری در زنان افغان  شوهردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پاکدشت در سال 1387
101 آدم خان علیپور و همکاران بررسي اثر دوز بالا و طولاني مدت آسپرين بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو در کبد، کليه و قلب موش صحرائي  نر ديابتي تيپ Ι، القاء شده با استرپتوزوتوسين
102 خان علی محمدی اعتياد به مواد مخدر، بزرگترين مشکل درافغانستان
103 آمنه خاوری و همکار مطالعه‌ی اثرات بیولوژیکی نانولوله‌های کربنی تک دیواره‌ای دارای عامل اسیدی ( AF-SWCNT ) بر روی حجرات اریتروسایت و حجرات RAW
104 سیدمحمدشریف شاکر روش‌های یاددهی و یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی
105 شاه ولی شهیدی بررسی مهم‌ترین روش‌های استخراج ضروریات سیستم
106 صدیق الله بارکزی بررسی ویژگی‌ها و نقش الگوريتم در برنامه‌نويسي کمپيوتر
107 پیمان متقی/ عاطفه زکی زاده طراحی مدل سنجش وفاداری کارکنان با استفاده از شبکه‌های خود سازمانده(مطالعه شرکت ارتباط آفرینان شاتل قم)
108 قربان علی فروغ ارزیابی چالش‌های امنیتی و ارائه مدل سریع ارتباطی در میترهای شبکه هوشمند برق
109 محمدیحیی اخلاقی اندازه‌گیری CLV و وفاداری مشتری با استفاده الگوریتم K-Means بر مبنای مدل RFM
110 محمدرضا رضایی کاربرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بهبود بازاریابی تجاری
111 نجیب الله رضایی دولت الکترونیکی با درنظرداشت مشکلات و نیازمندی افغانستان