نتیجه‌ی کانکور بهاری 1401 اعلان گردید

نتیجه‌ی کانکور بهاری 1401 اعلان گردید

پس از برگزاری امتحان کانکور بهاری 1401 به تاریخ 5 حمل 1401 نتایج آن دوشنبه 8 حمل اعلان شد. بر اساس گفته‌های کمیته‌ی برگزاری کانکور، دانشجویانی که نمره‌ی کامیابی به دست آورده‌اند برای ثبت نام در دانشکده‌های مربوط مراجعه نمایند و پس از اتمام کارهای اداری درس‌های تازه‌ واردان شنبه 13 حمل 1401 آغاز خواهد شد. نتایج کانکور مقطع ماستری و کسانی در بخش اختصاصی امتحان داده‌اند، سه‌شنبه 9 حمل 1401 همگانی خواهد و سرنوشت کسانی که در حال انتظار قراردارند، در هفته‌ی آینده مشخص خواهد شد. در این امتحان بیش از 600 نفر اشتراک کرده بودند که از این میان 400 نفر در مرحله‌ی نخست و در مقطع لیسانس پذیرفته‌شده‌اند و مرحله‌ی دوم کانکور بهاری 1401 به تاریخ 19 حمل برگزار خواهد شد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط