نتایج کانکور 1399- ماستری

اطلاعیه!

به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود اینکه جهت ثبت نام و انتخاب واحد روز دوشنبه تاریخ 10 سنبله به مدیریت تدریسی بورد ماستری مراجعه نمایید.