نتایج کانکور متفرقه خزانی 1399

اطلاعیه:

به اطلاع متقاضیان گرامی که در رشته های مورد نظرشان پذیرفته شده اند رسانیده می شود اینکه جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از روز سه شنبه تاریخ 13 عقرب به مدیریت تدریسی دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

لیست پذیرفته شدگان کانکور متفرقه خزانی 1399 
شماره نام تخلص نام پدر انتخاب اول نتیجه
1 اجمل رحمن احمدی حبیب الرحمن فقه و حقوق کامیاب
2 احمد ابوبکر ولی محمد جاوید طب مجالجوی کامیاب
3 احمد ادریس بیات بریالی فقه و حقوق کامیاب
4 احمد امیر آرزویی میرویس علوم سیاسی کامیاب
5 احمد جاوید ستانکزی احمد شاه انجنیری کامیاب
6 احمد خرم رها عزیز الله انجنیری کامیاب
7 احمد سیر مرادی عبداالاحد اقتصاد کامیاب
8 احمد مبشر وردان غلام معروف طب معالجوی کامیاب
9 احمدالله زمانی حمیدالله کمپیوتر ساینس کامیاب
10 اسما مصدی صفدر علی قابلگی کامیاب
11 اسما حیدری میر عبدالرزاق اقتصاد کامیاب
12 الهه عزیزی محمد منیر طب معالجوی کامیاب
13 آرزو آیوبی علی آقا قابلگی کامیاب
14 بلال احمد محمدی محمد کریم طب معالجوی کامیاب
15 بنفشه فاضلی فیض محمد طب معالجوی کامیاب
16 بهروز علیزاده حسن رضا اقتصاد کامیاب
17 پاکیزه سلیم محمد عظیم طب معالجوی کامیاب
18 پریسا سخیزاده اسرار الثبر اقتصاد کامیاب
19 تبسم قاسم زاده محمد جمشید طب دندان کامیاب
20 جعفر علی عبدالرزاق فقه و حقوق کامیاب
21 جمشید رحیمی محمد قاسم کمپیوتر ساینس کامیاب
22 جمیله فاضل زاده سید محمد حسین اقتصاد کامیاب
23 حسیبا علیزاده محمد باقر قابلگی عالی کامیاب
24 حضرت الله محمد مشتاق فقه و حقوق کامیاب
25 حمیرا یوسفی محمد اسحاق کمپیوتر ساینس کامیاب
26 حمیرا سادات سید محتبی طب معالجوی کامیاب
27 خواجه عبدالکبیر صدیقی خواجه عبدالمجید فقه و حقوق کامیاب
28 دانیال حیدری خداد داد طب دندان کامیاب
29 ذبیح الله رسا علی احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
30 رحمت الله رحمت الله وزیری خلیل تکنالوژی طبی کامیاب
31 رحمت الله خلیل الله تکنالوژی طبی کامیاب
32 رحیمه رحیمی محمد علی تکنالوژی طبی کامیاب
33 رمضان علی عبدالهی عبدالله طب دندان کامیاب
34 روح الله سامی محمد اکرام کمپیوتر ساینس کامیاب
35 ریحانه پروانی رجب علی طب مجالجوی کامیاب
36 زبیر عزیزی سید خان اقتصاد کامیاب
37 زمزمه سلیم محمد عظیم طب معالجوی کامیاب
38 زهرا مرتضوی سید احمد قابلگی عالی کامیاب
39 زهرا نوری عبدالواحد کمپیوتر ساینس کامیاب
40 زینب محمد داود حقوق کامیاب
41 زینت الله هاشمی سید آجان کمپیوتر ساینس کامیاب
42 ساره کریمی کریم الله اقتصاد کامیاب
43 سجاد حسینی محمد اسحاق کمپیوتر ساینس کامیاب
44 سجاد عبدالعلی اقتصاد کامیاب
45 سحر مبارز علی احمد طب دندان کامیاب
46 سعیده حسینی محمد سلیم اقتصاد کامیاب
47 سید حشمت الله سید احمد الله تکنالوژی طبی کامیاب
48 سید خادم حسین موسوی سید محمد اسحق کمپیوتر ساینس کامیاب
49 سید سجاد سید ذکریا فقه و حقوق کامیاب
50 سید سمیع الله اکرمی سید صفی الله کمپیوتر ساینس کامیاب
51 سید شریف موسوی سید حیدر کمپیوتر ساینس کامیاب
52 سید عبدالثابت سید فضل من الله فضلی علوم سیاسی کامیاب
53 سید عبدالله میر عبدالوهاب کمپیوتر ساینس کامیاب
54 سید لطف الله موسوی سید ابوالقاسم انجنیری کامیاب
55 سید محمد باقر هاشمی سید امیر حسین فقه و حقوق کامیاب
56 سید مصطفی هاشمی سید محمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
57 سید مصطفی معصومی عبدالاحد کمپیوتر ساینس کامیاب
58 شاداب صافی جمرورخان انجنیری کامیاب
59 شزیف الله علیزاده محمد برات انجنیری کامیاب
60 شیر احمد رحمانی عبدالوکیل فقه و حقوق کامیاب
61 صغرا مظفری خدا داد فقه و حقوق کامیاب
62 طوفان سروری غلام محی الدین طب معالجوی کامیاب
63 عارفه حسینی الله یار طب دندان کامیاب
64 عاقله عرب الله نور قابلگی عالی کامیاب
65 عالیه محمد قاسم علوم قرآنی کامیاب
66 عبدال صابر صدیقی عبدالصبور اقتصاد کامیاب
67 عبدالفارق عبدالقدیر اقتصاد کامیاب
68 عبدالله قربان زاده زمری فقه و حقوق کامیاب
69 عبدالله اختر محمد شریف تکنالوژی طبی کامیاب
70 عبدالوارث شیهم عزنوی غلام مصطفی اقتصاد کامیاب
71 عبدالوفی صافی عبدالخالق طب معالجوی کامیاب
72 عزیز الله انوری ظفر علی انجنیری کامیاب
73 عزیز الله میزا حسین فقه و حقوق کامیاب
74 علی اغا حیدری غلام محی الدین طب دندان کامیاب
75 علی جابر ببرک عین الله کمپیوتر ساینس کامیاب
76 علی سجاد بیات غلام سخی اقتصاد کامیاب
77 علی سینا ابراهمی محمد حسن تکنالوژی طبی کامیاب
78 علی سینا رحیمی محمد رضا تکنالوژی طبی کامیاب
79 عماد الله مجددی عبیدالله علوم سیاسی کامیاب
80 غلام یحی حکیمی عبدالعظیم انجنیری کامیاب
81 فاضله جعفری جمعه خان تکنالوژی طبی کامیاب
82 فاطمه احسانی سرور قابلگی عالی کامیاب
83 فتانه زاهید احمد جمشید قابلگی عالی کامیاب
84 فرشاد حسین حسینی محمد علی طب دندان کامیاب
85 فیروزه محمودی محمد کریم قابلگی عالی کامیاب
86 قیس شیر علی اقتصاد کامیاب
87 کفایت الله استانکزی احمد یاسین طب معالجوی کامیاب
88 گل ناز صادقی علی داد کمپیوتر ساینس کامیاب
89 گلثوم محمد عوض قابلگی عالی کامیاب
90 لطیفه غلام حسن قابلگی عالی کامیاب
91 لیدا حیدری سید حفیظ الله فقه و حقوق کامیاب
92 لیلی حقیق الله طب معالجوی کامیاب
93 مارینا اسلمی سخی  داد طب معالجوی کامیاب
94 مجتبی بیانی غلام عباس علوم سیاسی کامیاب
95 مجتبی نظری محمد نظر طب معالجوی کامیاب
96 محبت حکیمی محمد طاهر طب معالجوی کامیاب
97 محبوبه محمد شفیق قابلگی عالی کامیاب
98 محمد اضغری عبدالقیوم تکنالوژی طبی کامیاب
99 محمد اسماعیل یزدان پناه محمد ابراهیم فقه و حقوق کامیاب
100 محمد بصیر محمد ظریف فقه و حقوق کامیاب
101 محمد تیم محمدی لطف الله علوم سیاسی کامیاب
102 محمد رضا سخیزاده غلام رسول اقتصاد کامیاب
103 محمد رومان هوتک غلام حیدر اقتصاد کامیاب
104 محمد عالم افضلی محمد حکیم طب دندان کامیاب
105 محمد عزیز شیرزی نورآقا کمپیوتر ساینس کامیاب
106 محمد غفار رجبی محراب علی اقتصاد کامیاب
107 محمد مسعود محمد طاهر طب معالجوی کامیاب
108 مریم عزیزی میرزا محمد فقه و حقوق کامیاب
109 مصطفی دلاور کمپیوتر ساینس کامیاب
110 معصومه حسینی سید انور طب معالجوی کامیاب
111 مغیره فضل الرحمن صالحی فقه و حقوق کامیاب
112 مقبول احمد افغان خان محمد اقتصاد کامیاب
113 مقدسه رحمانی عبدالهادی فقه و حقوق کامیاب
114 مهدی کریمی انور انجنیری کامیاب
115 میترا کرامی محمد فرید قابلگی عالی کامیاب
116 میلاد هاشمی محمد نبی فقه و حقوق کامیاب
117 میلاد نوری میرزا احمد فقه و حقوق کامیاب
118 نبیلا شیرزاد سمیع الله قابلگی عالی کامیاب
119 نرگس غوروال محمد اکرام قابلگی عالی کامیاب
120 نسیمه جامی محمد حسین تکنالوژی طبی کامیاب
121 نصیر نظری عبدالرحمن تکنالوژی طبی کامیاب
122 نوریه کویک عبدالرحمن قابلگی عالی کامیاب
123 نوید احمد خرم ولی محمد اقتصاد کامیاب
124 هدیه سحاک عچب گل قابلگی عالی کامیاب
125 یلدا حیدری سید حفیظ الله اقتصاد کامیاب