نتایج کانکور متفرقه بهاری 1399

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

معاونت علمی-تدریسی

کمیته کانکور

لیست پذیرفته شدگان کانکور متفرقه بهاری 1399


به اطلاع متقاضیان محترم کانکور متفرقه بهاری 1399 دانشگاه خاتم النبیین(ص) رسانیده می شود اینکه؛ نتایج کانکور بقیه رشته ها بجز طب معالجوی مطابق جدول ذیل اعلان می گردد و دانشجویان جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از فردا چهارشنبه تاریخ 12 سنبله به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

یادآوری: نتایج رشته طب معالجوی بزودی اعلان می گردد.

آی دی نام تخلص نام پدر نام پدرکلان رشته قبول شده
KNU005 ابوالفضل محمدی رضا شیر علی حقوق
KNU222 احمد الله نایب زاده نعمت الله بسم الله علوم سیاسی
KNU065 احمد رشاد پاینده طلا محمد پاینده محمد کمپیوتر ساینس
KNU120 احمد سجاد فروغ نوروز علی محمد علی اقتصاد مدیریتی
KNU159 احمد شاه بکتاش حیدرشاه احمد شاه انجتیری سیول
KNU128 احمد شاه رهنورد جان محمد ملک جان تکنالوژی طبی
KNU131 احمد فهیم فیض محمد اکبر فیض محمد طب دندان
KNU181 ادریس نذیری محمد کبیر نذیر اقتصاد مدیرتی
KNU205 ادریس نعمتی محمد حج الدین نصرالدین طب دندان
KNU183 اسما دولت زاده خداداد دولت انجنیری سیول
KNU020 اکرام الدین نبی زاده نظام الدین غلام محی الدین طب دندان
KNU060 ام البنیین اکبری سید محمد عظیم سید محمد امین اقتصاد مدیریتی
KNU153 بسیا ستانکزی سید رحیم عبدالسلام اقتصاد مدیرتی
KNU169 بکتاش امیری محمد غوث غلام بهلول تکنالوژی طبی
بی بی ساجده سید محمد نجیم سید محمد سلیم قابلگی
KNU184 پرویز عرب محمد نعیم محمد شیر حقوق
KNU040 پری عزیزی حاجی حسین بهرام قابلگی
KNU103 پریسا لطفی محراب الدین محب علی اقتصاد مدیریتی
KNU033 پریماه نورزاده خادم حسین فیض محمد قابلگی
KNU045 ثریا حسن زاده عبدالحمید غلام حسن کمپیوتر ساینس
KNU133 ثنا الله صافی محمد نعیم سید داد کمپیوترساینس
KNU115 جاوید انصاری محمد قاسم سخی داد حقوق
KNU194 جمیله سروری عبدالقیوم سرور علی تکنالوژی
KNU130 حبیب الله احمدی علی یاور علی احمد کمپیوترساینس
KNU092 حبیبه نبی زاده سخی داد محمد فاضل حقوق
KNU026 حکیمه احمدی خادم  حسین غلام حسین قابلگی
KNU174 حمید الله شرفی امام الدین شرف الدین کمپیوترساینس
KNU216 حمیدالله نوری نورمحمد گل محمد حقوق
KNU110 حمیده عبدالهی عوض علی نادر علی قابلگی
حمیرا عبدالهادی عبدالواسع قابلگی
KNU135 حنا معروف عبدالحفیظ عبدالعزیز قابلگی
KNU083 خاتمه اسکندری میر یوسف سکندر حقوق
KNU203 خلیل احمد حمیدی راز محمد عبدالحمید تکنالوژی
KNU139 خواجه مصطفی غیاثی قیس خواجه محمد هاشم طب دندان
KNU218 رادمنش دوران همایون عبدالمومین تکنالوژی
KNU201 راضیه بیک عبدالمومن حاجی غلام رسول قابلگی
KNU084 راضیه نظری جعفر علی خدا نظر حقوق
KNU176 رامین آصفی محمد اصغر محمد آصف تکنالوژی طبی
KNU042 رحمت لله حسن زاده حسن رضا غلام حسین طب دندان
KNU015 رحمت لله سلطان حسین خادم حسین انجنیری سیول
KNU175 رخسار صدیقی عبدالغفار عبدالسلام قابلگی
KNU039 رخشانه امیر امیر محمد فیض محمد حقوق
KNU061 زهرا حسینی غلام عباس عوض علی قابلگی
KNU011 زهرا مرادی مراد علی حیدر قابلگی
KNU198 زهرا مهدوی یزدان علی حسین علی علوم سیاسی
KNU094 زهرا شیونی محمد صادق کاظم علی قابلگی
KNU074 زهرا رضایی محمد علی رضا بخش کمپیوتر ساینس
KNU212 زهرا حسینی محمد ضیاء محمد علی قابلگی
KNU134 زهرا فرهادی حبیب الله رحیم الله طب دندان
KNU150 زهره احمدی محمد امان خان علی حقوق
KNU196 زینب مومنی میر افغان محمد حسن تکنالوژی
KNU031 ستاره هاشمی اقا شرین سید محمد انور قابلگی
KNU021 ستاره مهرجو عوض سرورعلی طب دندان
KNU137 سجاد صادقی عبدالجبار محمد کریم طب دندان
KNU024 سلما نادری شاپور بهادر قابلگی
KNU195 سمن نوری محمد نسیم محمد هاشیم قابلگی
KNU041 سمیه الکوزی محمد علم محمد افضل قابلگی
KNU126 سمیه محبی غلام عباس حاجی محب حسین قابلگی
KNU144 سودابه باور نعمت الله حق بردی حقوق
KNU147 سوریا سادات سید اسحق میر محمد یعقوب حقوق
KNU163 سید باسط روحین هاشمی سید ابراهیم شاه سید صادق حقوق
KNU037 سید حسن هاشمی شاه حسین سید غلام حسین انجینری برق
KNU138 سید روح الله سادات سید محمد علی سید خادم طب دندان
KNU168 سید فرید هاشمی سید کاظم سید هاشم تکنالوژی طبی
KNU035 سید محمد منظوری سید امین سید یوسف انجینری سیول
KNU091 سید محمد رضا حسینی سید جعفر سید آقا حسن کمپیوتر ساینس
KNU220 سیف الله امرخیل محمد بشیر عزیزالله طب دندان
KNU044 سینا افضلی غلام حسین محمد عمر قابلگی
KNU187 شریفه دولت زاده خداداد دولت اقتصاد مدیرتی
KNU217 شفیقه سجادی محمد عالم غلام نبی کمپیوترساینس
KNU088 شگوفه تنها اسحاق علی فقیر محمد اقتصاد مدیریتی
KNU178 شمس الله احمدی محمد داوود جان محمد انجنیری سیول
KNU143 شمین گل صمدی دین محمد شاه محمد قابلگی
KNU085 صابره امیری ابراهیم محمد موسی حقوق
KNU185 صالحه محسنی محمد صادق دیدار علی اقتصاد مدیرتی
KNU080 صدیقه نجیبی عبدالملک محمد ابراهیم اقتصاد مدیریتی
KNU107 صدیقه رضایی علی جان سخی داد قابلگی
صفی الله جمال الدین مولوی احمد اقتصاد
KNU072 صیام یوسف زی محمد کریم عبدالعزیز طب دندان
KNU164 طاهره مظفری محمد حسین محمد اسحاق قابلگی
KNU099 طغیان اسلام زی محمد امین عوض علی کمپیوتر ساینس
KNU082 طیبه کاشفی زاده غلام حسین کلبی حسین حقوق
KNU010 ظریفه شریفی محمد موسی محمد طاهر قابلگی
KNU077 عادله حیدری محمد نعیم اختر محمد کمپیوتر ساینس
KNU149 عبدالباطن امیری عبدالخالق عبدالرازق تکنالوژی طبی
KNU119 عبدالقادر آخندزاده عبدالغفار عبدالستار حقوق
KNU197 عبدالقاهر قاضی خیل محمد ظاهر میر افغان تکنالوژی
KNU125 عبدالله سروری صفدر سرور طب دندان
KNU189 عبدالله عظیمی عبدالله محمد عظیم اقتصاد مدیریتی
KNU190 عبیدالله غفوری عبدالغفور عبدالعزیز اقتصاد مدیریتی
KNU180 علی سینا مهری حیات الله البوالحسن کمپیوترساینس
KNU009 فاطمه احسانی حبیب الله محمد عیسی قابلگی
KNU058 فاطمه هاشمی سید امان الله سید کریم طب دندان
KNU127 فاطمه حیدری محمد ابراهیم زواری طب دندان
KNU078 فاطمه حسن زاده رحمت الله حسین داد کمپیوتر ساینس
KNU081 فاطمه بصیرت علی بخش عبدالحسین حقوق
KNU111 فایزه احمدی غلام حیدر میر محمد علوم قرانی
KNU206 فتانه کاکر شیر احمد گل احمد حقوق
KNU200 فرحناز سادات سید غلام حسین سید کلبی حسن حقوق
KNU073 فرزانه حمیدی عبدلحمید ابولقاسم قابلگی
KNU087 فرزانه عسکری علی مدد رمضان علی حقوق
KNU121 فرشته قسم یار عبدالصبور محمد کریم قابلگی
KNU170 فرهاد کریمی محمد حکیم محمد کریم حقوق
KNU038 فروزان سلیم محمد سلیم محمد رجب اقتصاد مدیریتی
KNU004 فریده سرابی غلام سخی نادر علی اقتصاد مدیریتی
KNU204 فضیله کاکر شیر احمد گل احمد حقوق
KNU089 فوزیه نظری بوستان علی حسین علی اقتصاد مدیریتی
KNU076 کامله بنیادی محمد علی نادر علی حقوق
KNU148 کاوه فاضلی نصیراحمد فضل اقتصاد مدیرتی
KNU101 لطف الله امان زاده حیات الله سید امان الله طب دندان
KNU028 لیما مهرزاد محمد متین محمد امین قابلگی
KNU161 مجب الرحمن احمدی عبدالقدیر گل محمد تکنالوژی طبی
KNU213 مجتبی حسینی محمد حسین غلام علی انجنیری برق
KNU002 مجیب الله جباری عبدالودیر عبدالبشیر اقتصاد مدیریتی
KNU095 محبه مومند نورالحق محمد اسحاق حقوق
KNU209 محمد محمد الله گل محمد خان انجنیری سیول
KNU124 محمد اصغری عبدالقیوم غلام سخی تکنالوژی طبی
KNU032 محمد ادریس محمدی عزیزمحمد سید محمد کمپیوتر ساینس
KNU173 محمد ادریس مجددی غلام صدیق نورآقا علم سیاسی
KNU023 محمد امان خیر خواه غلام سخی خیر محمد کمپیوتر ساینس
KNU129 محمد آصف محمدی محمد علی ابراهیم کمپیوترساینس
KNU179 محمد بصیر حکیم زاده محمد بشیر محمد بوسف طب دندان
KNU109 محمد بلال منگلی داود خان موسی خان کمپیوتر ساینس
KNU199 محمد حسین مهدوی حسن علی حسین علی علوم سیاسی
KNU156 محمد سراج پوپل زی محمد احسان محمد اسلام کمپیوترساینس
KNU211 محمد عابد امیری محمد حکیم امیرجان حقوق
KNU152 محمد نسیم محمد فهیم محمد حکیم محمد حکیم حقوق
KNU064 محمد هارون نوری عطا محمد پاینده محمد تکنالوژی طبی
KNU105 محمد هارون رشید محمد طاهر غلام قادر انجنیری سیول
KNU043 محمد یونس طاهری محمد عیسی عوض طب دندان
KNU022 مختار حسنی علی نقی محمد ایوب اقتصاد تجارت
KNU118 مرجان شهاب زی صدرالدین قوس الدین قابلگی
KNU001 مرضیه زمانی حاج سردار مرتضی طب دندان
KNU151 مرضیه رحیمی حسین داد خدا داد قابلگی
KNU086 مریم حسینی غلام علی علی داد حقوق
KNU221 مژده حجر صدیقی عبدالحق محمد صدیق قابلگی
KNU093 مژده فروتن محمد یاسین محمد رجب کمپیوتر ساینس
KNU202 مصطفی مهدی محمد حنیف محمد ایوب اقتصاد
KNU208 مصطفی جهان علی احمد محمد یعقوب انجنیری سیول
KNU141 مصطفی حیدری غلام حیدر غلام رسول انجتیری سیول
KNU030 معصومه یوسفی ناصر یوسف اقتصاد مدیریتی
معصومه ضامن خداداد حقوق
KNU186 ملکه ملبوبی محمد موسی دیدار علی قابلگی
ملیحه عبدالهادی عبدالواسع قابلگی
KNU112 مهدی مشرف سید جعفر سید محمد سرور حقوق
KNU071 مهسا محبی محمد داوود محمد علی کمپیوتر ساینس
KNU006 مینه فقیری آقامحمد فقیر محمد قابلگی
KNU055 نجیبه جعفری محمد رضا حسین داد علوم قرانی
KNU102 نرگس احمدی رمضان احمد علی اقتصاد مدیریتی
KNU193 نرگس هاشمی سید اسدالله سید اکبر قابلگی
KNU136 نرگس معروف عین الدین مطع الدین قابلگی
KNU177 نظیفه رسولی محمد علی غلام رسول طب دندان
KNU210 نفیسه محب زاده سخی داد خداداد علوم سیاسی
KNU167 نوروز حیدری نجف محمد داد کمپیوترساینس
KNU090 نیلوفر رحیمی جمعه خان صافی حقوق
KNU219 هلال احمد نادر خان جمال الدین اقتصاد
KNU054 هوسی رحمانی عبدالرحمن بهاول قابلگی
KNU122 وصال عسکرزاده علی بابا غلام رضا اقتصاد مدیریتی
KNU207 یار محمد مصلح اسلام الدین گلاب الدین انجنیری سیول
KNU075 یاسمین شریفی غلام عباس باران اقتصاد مدیریتی
KNU098 یلدا اکبری محمد داوود محمد اشرف طب دندان