نتایج کانکور لیسانس

اطلاعیه کانکور بهاری 1400:
به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز که در کانکور 1400 کامیاب شده اند رسانیده مشود که جهت ثبت نام و پرداخت قسط اول فیس از تاریخ 1400/02/04 به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.
1- لیست اعلان نتایج براساس حروف الفبا تنظیم شده است؛
2- در زمان مراجعه به دانشکده کارت کانکور را همرا داشته باشید؛
3- نام متقاضیان که بعنوان ذخیره اعلان گردیده است بعد از تاریخ 1400/02/10 مراجعه نمایند؛

متقاضیان کانکور اختصاصی جهت مشاهده نتایج و گذراندن مصاحبه به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

لیست پذیرفته شدگان کانکور بهاری 1400 مقطع لیسانس
کد نام  تخلص  نام پدر رشته انتخابی نتییجه 
KNU650 ابرار رحیمی محمد شفیع کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU723 ابوالفضل محمد تقی اقتصاد کامیاب
KNU515 ابوبکر سلیمان شاه طب معالجوی کامیاب
KNU582 احسان الله محرابی غوث الدین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU128 احمد ستانکزی ولی محمد اقتصاد کامیاب
KNU621 احمد ابوبکر ولی محمد جاوید اقتصاد کامیاب
KNU645 احمد الله شریفی حاجی محمد شریف کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU257 احمد تمیم مجددی فضل زکریا طب معالجوی کامیاب
KNU579 احمد توفیق شاهرخی ظهر الدین انجنیری برق کامیاب
KNU661 احمد جلال عطایی محمد هادی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU020 احمد حسین حسن  زاده فرحت الله اقتصاد کامیاب
KNU493 احمد راشد ملک زاده احمد شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU459 احمد رشاد پاینده ملا محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU072 احمد رضا احمدی غلام رسول فقه و حقوق کامیاب
KNU251 احمد رومان دهقان یعقوب اقتصاد کامیاب
KNU709 احمد سخا نثار احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU516 احمد سهیل محمد شریف کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU396 احمد سیر راحت محمد آجان تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU322 احمد شبیر سروری فرید احمد طب معالجوی کامیاب
KNU359 احمد فرزاد شیرزاد انور علی طب معالجوی کامیاب
KNU594 احمد فیصل امیری محمد یعقوب طب معالجوی کامیاب
KNU537 احمد مسیح فرمولی سادات خان اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU439 احمد معسود نوری عزیز احمد تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU165 احمد منیر شیرزاد زمری طب معالجوی کامیاب
KNU668 احمید سهیل سروری مراد علی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU019 ادریس محمدی نیاز محمد طب دندان کامیاب
KNU306 ادریس انوری محمد اسماعیل اقتصاد کامیاب
KNU630 اسدالله قربان زاده حیات الله اقتصاد کامیاب
KNU472 اسما جلالی تفسیر خان طب معالجوی کامیاب
KNU574 اسما سلیمان خیل گل الرحمن طب معالجوی کامیاب
KNU056 اسما محمدی صفدر علی قابلگی کامیاب
KNU484 البینا امین عنایت الله قابلگی کامیاب
KNU185 الهه حسنی محمد گل طب معالجوی کامیاب
KNU033 ام البنین محمودی محمد الله فقه و حقوق کامیاب
KNU420 امان الله عزیز الله انجنیری سیول کامیاب
KNU157 امید همنوا محمد طاهر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU368 امید سرخرودی شیرین آغا انجنیری سیول کامیاب
KNU138 امیدالله صافی غلام حیدر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU410 امین الله امین مومن خان طب معالجوی کامیاب
KNU628 اناهیتا حسینی عبدالهادی قابلگی کامیاب
KNU427 انور اسحق انجنیری برق کامیاب
KNU385 انوشیروان نایل عبدالخلیل طب دندان کامیاب
KNU078 انیسه فیض فیض محمد طب معالجوی کامیاب
KNU599 اورمیلا راسخ غلام جیلانی طب معالجوی کامیاب
KNU294 ایمل حمیدی صفی الله فقه و حقوق کامیاب
KNU097 ایمل حیدری سمیع الله علوم سیاسی کامیاب
KNU697 آرزو حاجی گل قابلگی کامیاب
KNU243 آرزو الکوزی عبدالحق قابلگی کامیاب
KNU669 آمینه فضلی بریالی طب دندان کامیاب
KNU049 باصره صدیقی خواجه حلیم الدین فقه و حقوق کامیاب
KNU711 بتول محمد محسن طب معالجوی کامیاب
KNU543 بریالی محمدی الله محمد انجنیری برق کامیاب
KNU479 برین امیری شاه محمود طب دندان کامیاب
KNU284 بس گل شجایی جمعه تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU545 بسم الله سیار عبدالغنی علوم سیاسی کامیاب
KNU276 بشرا نثا نثار احمد قابلگی کامیاب
KNU151 بشرا اکرامی محمد اسلام کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU106 بشیر احمد احمد زی شایسته گل انجنیری سیول کامیاب
KNU465 بصیره عرب زاده عبدالنبی اقتصاد کامیاب
KNU254 بصیره زاهدی عبدالستار قابلگی کامیاب
KNU430 بهاره ابراهیمی محمد ابراهیم کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU605 بهشته نوری نور احمد طب معالجوی کامیاب
KNU191 بهشته افضلی محمد هارون قابلگی کامیاب
KNU366 بی بی رحیمه عیان عیان الله طب معالجوی کامیاب
KNU508 بی بی شمیم سخی زاده نیک محمد قابلگی کامیاب
KNU407 بی بی فاطمه نجفی سید کیبر تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU638 بی بی نادیه امیری سید محمد باقر اقتصاد کامیاب
KNU608 پاکیزه مسافر زاده حمید الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU031 پرویز شیرزاد محمد نظر فقه و حقوق کامیاب
KNU139 پریسا موسوی سید حیات الله طب معالجوی کامیاب
KNU349 پلوشه بشر دوست نجیب الله قابلگی کامیاب
KNU350 پلوشه شیرزی عزت الله قابلگی کامیاب
KNU585 پیری گل محمدی محمد حسین علوم قرآنی کامیاب
KNU565 تبسم حسن زاده محمد رفیق اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU581 ترینا حیدری غلام حضرت قابلگی کامیاب
KNU597 تقی سلمانی خدا یار انجنیری سیول کامیاب
KNU166 تمنا بهرامی ضامن علی قابلگی کامیاب
KNU496 تمیم نوروزی عبدالحمید علوم سیاسی کامیاب
KNU136 تورپیکی صدیقی محمد عمر قابلگی کامیاب
KNU084 ثنا الله بابری بلال خان طب معالجوی کامیاب
KNU480 ثنا جان امیری شاه محمود طب دندان کامیاب
KNU064 جاوید انصاری محمد قاسم فقه و حقوق کامیاب
KNU094 جبرائیل احمد سنایی ویش الهام الدین طب معالجوی کامیاب
KNU199 جسمین رحیمی محمد عارف انجنیری سیول کامیاب
KNU664 جمشید غلامی فقیر علی طب معالجوی کامیاب
KNU587 جمشید ظریفی غلام محی الدین اقتصاد کامیاب
KNU507 جمشید علی بابایی گل محمد طب معالجوی کامیاب
KNU685 جمیله علی زاده اسد الله تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU195 جمیله انوری محمد نعیم اقتصاد کامیاب
KNU673 جمیله الکوزی محمد الم طب دندان کامیاب
KNU143 جهان تاب صفدری مهربان طب معالجوی کامیاب
KNU217 جواد امیری عطا خان کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU680 جواد علمی عبدالعلیم فقه و حقوق کامیاب
KNU223 جواد الله دعوت یار حاجی شفیق طب معالجوی کامیاب
KNU121 حارث پارسا حسین احمد تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU704 حامد علی خان طب معالجوی کامیاب
KNU351 حامد الله حاجی زاده نصیر احمد انجنیری سیول کامیاب
KNU176 حبیب نظری طوری کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU098 حسنیه حفیظی حفیظ الله طب معالجوی کامیاب
KNU002 حسیب الله صدری جمعه خان اقتصاد کامیاب
KNU158 حسینه منگل سید مرجان طب معالجوی کامیاب
KNU549 حسینه نوری خیوه جان اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU287 حشمت الله خرمی قدرت الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU397 حفظیه بحر نادر شاه طب معالجوی کامیاب
KNU380 حفیظ الله شریفی نقیب الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU220 حفیظه اسلم زاده ناد علی علوم سیاسی کامیاب
KNU213 حکیمه حکمتی محمد علی فقه و حقوق کامیاب
KNU338 حمید الله احمدی احمد طب معالجوی کامیاب
KNU004 حمیرا احمدی محمد طاهر طب معالجوی کامیاب
KNU146 حمیرا ارسلان عبدالطیف طب معالجوی کامیاب
KNU045 حمیرا ابراهیمی محمد ابراهیم طب دندان کامیاب
KNU040 حمیرا واحدی عبدالهادی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU023 حوریه جعفری اسد الله قابلگی کامیاب
KNU240 خاتمه قمبری حسین فقه و حقوق کامیاب
KNU632 خالده رضایی حاجی حسین بخش طب دندان کامیاب
KNU277 ختمیه موسوی اقبال علی اقتصاد کامیاب
KNU716 ختیمه جمعه خان علوم سیاسی کامیاب
KNU317 خدیجه رضایی محمد ظاهر تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU201 خدیجه حیدری محمد انور اقتصاد کامیاب
KNU115 خدیجه محمودی خان علی فقه و حقوق کامیاب
KNU361 خلیل الرحمن بهادری محمد ابراهیم طب دندان کامیاب
KNU308 خواجه عیسی صدیقی خواجه نجیب الله طب معالجوی کامیاب
KNU242 خیال محمد حیدری محمد انور فقه و حقوق کامیاب
KNU172 خیر محمد عبدالستار طب معالجوی کامیاب
KNU197 دانه اکبری عبدالحسین اقتصاد کامیاب
KNU603 دل محمد سلطانی ظریف خان طب معالجوی کامیاب
KNU086 دنیا ناصری محمد زلمی اقتصاد کامیاب
KNU500 دینا علی زاده سید زمان صامدی علوم قرآنی کامیاب
KNU170 ذاکر حسین مشعل حاجی وحید اقتصاد کامیاب
KNU041 ذاکر شاه کبیر یار کبیر شاه طب معالجوی کامیاب
KNU535 ذبیح الله رسا علی احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU280 ذبیع الله اکرمی حشمت الله طب دندان کامیاب
KNU434 ذکریا مرادی محمد علی علوم قرانی کامیاب
KNU307 ذکریا یادات سید یحی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU536 ذکی خاکسار ذبیع الله اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU627 ذکیه حسینی امیر حسین مدیریت تجارت کامیاب
KNU161 راحله رضایی محمد علی طب معالجوی کامیاب
KNU369 رادمل سرخرودی شیرین آغا انجنیری سیول کامیاب
KNU521 رازق محمد ظاهر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU003 رازق نظری حیدر طب دندان کامیاب
KNU100 راضیه رضایی حسین علی علوم قرانی کامیاب
KNU501 راضیه نوری سبز علی طب دندان کامیاب
KNU502 راضیه فایق محمد جواد قابلگی کامیاب
KNU487 رحمانه نایبی عصمت الله فقه و حقوق کامیاب
KNU290 رحمت الله حسن زاده حسن رضا طب دندان کامیاب
KNU691 رحیم الله نایب زاده عبیدالله طب معالجوی کامیاب
KNU181 رحیمه اکبری محمد ابراهیم فقه و حقوق کامیاب
KNU679 رخشانه رضایی احمد علی قابلگی کامیاب
KNU403 رقیه محمدی محمد عالم علوم قرآنی کامیاب
KNU017 رمضان حسینی جمعه خان طب معالجوی کامیاب
KNU116 روح الله آصفی عبدالولی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU482 روح الله رسولی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU553 روح الله رسولی محمد نبی انجنیری سیول کامیاب
KNU006 روهین شمسی محمد نعیم طب معالجوی کامیاب
KNU658 رویا رجبی محمد صادق طب معالجوی کامیاب
KNU448 روینا نبی زاده میر آغا قابلگی کامیاب
KNU111 زاهد الله درمان عبدالطیف طب معالجوی کامیاب
KNU358 زبیر معصوم زاده محمد هاشم فقه و حقوق کامیاب
KNU334 زحل نوری ودود الله طب معالجوی کامیاب
KNU233 زرافشان منصوری عبدالجمیل طب معالجوی کامیاب
KNU505 زرافشان رشیدی همایون قابلگی کامیاب
KNU474 زرمینه محبی حفیظ الله طب معالجوی کامیاب
KNU563 زرینه حکمت زمری قابلگی کامیاب
KNU253 زلیخا زاهدی عبدالستار قابلگی کامیاب
KNU497 زهرا حیدری بومان علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU236 زهرا رحیمی حسین علی علوم سیاسی کامیاب
KNU267 زهرا احمدی غلام عباس قابلگی کامیاب
KNU415 زهرا موسوس سید جواد طب معالجوی کامیاب
KNU631 زهرا احمدی عبدالمالک علوم قرآنی کامیاب
KNU517 زهرا حسین دوست قابلگی کامیاب
KNU712 زهرا محمد نعیم علوم سیاسی کامیاب
KNU717 زهرا جمعه خان طب دندان کامیاب
KNU285 زهرا بهزاد سید هاشم فقه و حقوق کامیاب
KNU291 زهرا سالک محمد شفیق قابلگی کامیاب
KNU283 زهره ابراهیمی لالا سعید فقه و حقوق کامیاب
KNU637 زیبا قاسمی عبدالرحیم طب دندان کامیاب
KNU641 زینب محمدی محمد موسی قابلگی کامیاب
KNU065 زینب یوسفی محمد صادق قابلگی کامیاب
KNU177 زینب عطایی محمد رضا طب دندان کامیاب
KNU125 زینب بختیاری محمد رسول اقتصاد کامیاب
KNU409 زینب پیوندعلی قابلگی کامیاب
KNU710 زینب بسم الله قابلگی کامیاب
KNU700 زینب احمد بشیر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU490 زینت الفت احمد راتب فقه و حقوق کامیاب
KNU216 زینت زرابی اسد الله طب معالجوی کامیاب
KNU503 ساجده باذل حبیب الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU375 ساجده واثق غلام سخی طب دندان کامیاب
KNU206 ساجده بهار محمد صابر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU386 سامعه محمدی عبدالغفار قابلگی کامیاب
KNU265 سبحان الله شریفی طب معالجوی کامیاب
KNU600 سپوژمی امان وحید الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU274 ستاره جباری عبدالشکور تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU186 ستاره جویا علی رضا فقه و حقوق کامیاب
KNU555 ستاره قبادی قیوم طب دندان کامیاب
KNU389 ستایش ظاهر احمد ظاهر طب دندان کامیاب
KNU279 سجاد رضایی رضا شاه اقتصاد کامیاب
KNU077 سجاد حسینی محمد اسحاق طب دندان کامیاب
KNU595 سحر امیری علی احمد قابلگی کامیاب
KNU713 سحر محمد آصف کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU376 سدیس فایض محمد نقیب طب معالجوی کامیاب
KNU268 سراج الدین عظیمی بختیار کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU104 سعدیه الهام فضل الربی فقه و حقوق کامیاب
KNU344 سعیده درویش محمد عظیم طب معالجوی کامیاب
KNU653 سعیده واحدی عبدالولی قابلگی کامیاب
KNU607 سعیده سادات آغا ضیا قابلگی کامیاب
KNU428 سکینه نوروزی عبدالاحمد قابلگی کامیاب
KNU528 سکینه سیرت حسین علی قابلگی کامیاب
KNU721 سلسله محمد نبی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU522 سلسله صافی زلمی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU026 سلما میرازی فضل جان طب معالجوی کامیاب
KNU469 سلما کوثر یوسفی حاجی غلام محمد قابلگی کامیاب
KNU159 سلمان حیدری عبدالواحد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU051 سلمان هروی عبدالروف کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU467 سلمان خان اخندزاده طوره باز طب دندان کامیاب
KNU058 سما غفوری عبدالبشیر طب معالجوی کامیاب
KNU341 سمیرا علیزاده عبدالظیم طب دندان کامیاب
KNU331 سمیرا ستاری عبدالستار علوم قرانی کامیاب
KNU464 سمیرا صفا جان اقا طب دندان کامیاب
KNU305 سمیع الله یار زاده گل محمد اقتصاد کامیاب
KNU133 سمیه محمدی غلام نبی علوم قرآنی کامیاب
KNU021 سهیلا ابراهمی غلام رسول قابلگی کامیاب
KNU184 سوریه صمدی یار محمد طب دندان کامیاب
KNU061 سوسن نسیمی محمد نسیم تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU273 سونیا جباری عبدالشکور تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU071 سویتا مختوم زاده محمد آصف قابلگی کامیاب
KNU205 سید ابوالفضل رسولی سید نجیب الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU405 سید احسان الله سادات سید صفدر اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU730 سید احمد الله محمد اقتصاد کامیاب
KNU246 سید اسماعیل محسنی سید ابراهیم انجنیری برق کامیاب
KNU635 سید امید حسین یوسفی سید زلمی فقه و حقوق کامیاب
KNU363 سید امیر سادات محمد آغا طب معالجوی کامیاب
KNU612 سید حسین حسینی نژاد سید سرور فقه و حقوق کامیاب
KNU510 سید حشمت ظهیر شاه عالمی سید حشمت خلیل کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU444 سید رامین سادات سید صمیم طب دندان کامیاب
KNU455 سید رضا سجادی ناصر فقه و حقوق کامیاب
KNU689 سید روف موسوی سید خان جان فقه و حقوق کامیاب
KNU693 سید سجاد موسوی سید محبوب اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU589 سید سجاد موسوی سید حبیب الله فقه و حقوق کامیاب
KNU681 سید سمیر حیدری سید یوسف انجنیری سیول کامیاب
KNU614 سید عارف هاشمی سید محبوب طب معالجوی کامیاب
KNU514 سید عباس سید حسن فقه و حقوق کامیاب
KNU596 سید علی عالمزاده سید رضا علوم سیاسی کامیاب
KNU506 سید علی جمعه شریفی آقا حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU550 سید علی سینا سادات سید عوض انجنیری سیول کامیاب
KNU281 سید غلام حسین هاشمی سید گل حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU417 سید محمد امید موسویان سید امیر حسین طب معالجوی کامیاب
KNU414 سید مصطفی هاشمی سید محمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU012 سید معسود حسینی سید آقا شیرین طب معالجوی کامیاب
KNU656 سید موسی الرضا موسوی سید عصمت الله طب معالجوی کامیاب
KNU702 سید واصل سید عبدالعلیم کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU584 سیدشبیر هاشمی سید حکیم انجنیری برق کامیاب
KNU188 سیما گل حسنب عبدالحسین فقه و حقوق کامیاب
KNU726 سیمع الله عبدالرحیم طب معالجوی کامیاب
KNU295 سیمه عظمی محمد انور اقتصاد کامیاب
KNU342 شازیه نظامی نجیب الله طب دندان کامیاب
KNU378 شازیه قاسمی محمد محسن مدیریت تجارت کامیاب
KNU232 شایسته منصوری عبدالجمیل طب معالجوی کامیاب
KNU701 شبنم گل محمد اقتصاد کامیاب
KNU162 شبیر احمد نورزی نثار احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU207 شراره کریمی محمد کریم علوم سیاسی کامیاب
KNU475 شفقت علی محمد عالم طب معالجوی کامیاب
KNU160 شفیق الله مرادی محمد خان کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU066 شفیق الله غریب یار غلام نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU727 شفیقه شیرزمان قابلگی کامیاب
KNU426 شفیقه علی مدد فقه و حقوق کامیاب
KNU062 شقایق عزیز الله فقه و حقوق کامیاب
KNU648 شکر الله صفدری عبداله طب دندان کامیاب
KNU131 شکر الله روفی محمد روف علوم سیاسی کامیاب
KNU381 شکریه حسینی احمد حسین فقه و حقوق کامیاب
KNU180 شکیبا جعفری محمد نادر اقتصاد کامیاب
KNU470 شکیبا غلام زاده محمد جعفر قابلگی کامیاب
KNU413 شکیبا حسینی محمد موسی طب معالجوی کامیاب
KNU425 شکیلا محمد یونس فقه و حقوق کامیاب
KNU670 شکیلا یعقوبی محمد ایاز کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU618 شکیلا شهزاد سید سرور قابلگی کامیاب
KNU356 شمس الرحمن خاوری خاور شاه علوم سیاسی کامیاب
KNU192 شمیلا افضلی محمد افضل قابلگی کامیاب
KNU198 شهرام رحیمی محمد عارف انجنیری سیول کامیاب
KNU724 شهناز محمد عمر قابلگی کامیاب
KNU339 شهناز قرلق نجم الدین علوم سیاسی کامیاب
KNU388 شهناز رضایی عبدالقاسم علوم سیاسی کامیاب
KNU215 شیرین حسینی محمد علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU296 شیرین گل جعفری محمد امین اقتصاد کامیاب
KNU498 شیلا صمدی حیدر علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU504 شیلا بیات همایون کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU225 صابره ایشانزاده حاجی ناد علی طب معالجوی کامیاب
KNU714 صالحه شیرزاد صفدر علی قابلگی کامیاب
KNU429 صالحه رفیقی احمد ضیا تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU011 صبور محسنی عزیز الله طب معالجوی کامیاب
KNU561 صحرا بی بی میار نورستانی عبدالله طب معالجوی کامیاب
KNU156 صدف سادات آغا ضیا طب معالجوی کامیاب
KNU651 صدیقه ظفری خداداد قابلگی کامیاب
KNU194 صدیقه نظری عرضی حسین فقه و حقوق کامیاب
KNU164 صغرا رضایی غلام نبی اقتصاد کامیاب
KNU562 صفا گران فیاض الحق طب معالجوی کامیاب
KNU440 صمیم ملک زاده نجیب الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU449 صنوبر کریمی حاجی محمد عمر قابلگی کامیاب
KNU606 صنیه غفار زاده محمد سمیع طب معالجوی کامیاب
KNU083 طارق احمدزی ولی الحق کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU203 طوبا صدیقی مسجدی طب دندان کامیاب
KNU183 طوطی سعادت محمد نبی علوم سیاسی کامیاب
KNU007 طیبه ضیایی محمد عزیز طب معالجوی کامیاب
KNU311 طیبه احمدی صفر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU423 طیبه قادری غلام حسین طب معالجوی کامیاب
KNU365 ظریفه نجاتی علی بخش فقه و حقوق کامیاب
KNU304 ظهیر پیر زاده گل محمد تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU027 عادل دینار متین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU523 عارفه شکیب عبدالواسیع قابلگی کامیاب
KNU075 عاطفه بیانی محمد هادی طب دندان کامیاب
KNU093 عاطفه رضایی سید عوض قابلگی کامیاب
KNU163 عاقله علیزاده علی دوست فقه و حقوق کامیاب
KNU221 عاقله محمدی خدا داد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU212 عاقله سحر محمد علی فقه و حقوق کامیاب
KNU576 عالیه یعقوبی عبدالحبیب فقه و حقوق کامیاب
KNU518 عایشه شجاع محمد شاه قابلگی کامیاب
KNU346 عبدالباسط احمدی نوروز علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU383 عبدالبشر احمد محمد باقر طب معالجوی کامیاب
KNU355 عبدالخالق بارکزی عبدالصمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU036 عبدالخالق حلیم عبدالواسع طب معالجوی کامیاب
KNU564 عبدالخالق یفتلی نجیب الله مدیریت تجارت کامیاب
KNU309 عبدالرازق مرادی عبدالشکور اقتصاد کامیاب
KNU654 عبدالرحمن عظیمی نظام الدین طب معالجوی کامیاب
KNU617 عبدالشبیر فقیری عبدالهادی فقه و حقوق کامیاب
KNU226 عبدالشعیب احمدی عبدالعلی طب دندان کامیاب
KNU590 عبدالصابر صدیقی عبدالصبور اقتصاد کامیاب
KNU371 عبدالغفار قدیری عبدالنبی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU055 عبدالقدوس فیضی محمد امین طب دندان کامیاب
KNU252 عبدالقدیر حسنی عبدالرحیم اقتصاد کامیاب
KNU591 عبدالقیوم امیری عزیز احمد طب دندان کامیاب
KNU345 عبدالله غفوری زلمی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU542 عبدالمجیب نظری شیر طب معالجوی کامیاب
KNU289 عبدالمدثر جلالی روح الله طب معالجوی کامیاب
KNU485 عبدالوارث رستمی غلام نقشبند طب معالجوی کامیاب
KNU310 عبیدالله ابراهیمی اسدالله تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU450 عبیدالله کریمی محمد عمر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU424 عتیق الله امیری عبدالستار انجنیری سیول کامیاب
KNU443 عرفان الله رحیمی نقیب الله طب معالجوی کامیاب
KNU120 عزت الله امیری نصرالله تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU530 عزیز احمد رازق داد انجنیری برق کامیاب
KNU200 عزیز الله مدبر سلیم علوم سیاسی کامیاب
KNU379 عصمت الله فهیم نصرت الله انجنیری سیول کامیاب
KNU566 عظیم شاد الله اقتصاد کامیاب
KNU481 علی اکبر عباسی زمری فقه و حقوق کامیاب
KNU398 علی اکبر اسدی عبدالهاشم فقه و حقوق کامیاب
KNU583 علی اکبر پناهی رستم علی طب دندان کامیاب
KNU699 علی جواد حمیدی شعیب الله اقتصاد کامیاب
KNU153 علی رضا شاکری عسل محمد اقتصاد کامیاب
KNU340 علی رضا شاه ولی فقه و حقوق کامیاب
KNU137 علی سجاد اکبری غلام حسین فقه و حقوق کامیاب
KNU300 علی سجاد کریمی محمد صادق کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU445 علی سینا قاسمی محمد هادی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU182 علی سینا کریمی بنیاد علی انجنیری سیول کامیاب
KNU578 علی سینا سخی زاده ناظر حسین طب معالجوی کامیاب
KNU531 علی سینا منگوری شیر احمد طب معالجوی کامیاب
KNU270 علی سینا رسولی عبدالقدیر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU568 علی سینا قربان زاده احسان الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU057 علی عبدالله کریمی محمد نعیم طب معالجوی کامیاب
KNU247 علی عمران نیازی عبدالسلام فقه و حقوق کامیاب
KNU244 عوض علی نبوی محمد جواد طب دندان کامیاب
KNU043 عید محمد رهنورد ابراهیم طب دندان کامیاب
KNU460 غلام درویش سروری غلام حیدر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU494 غلام رضا یوسفی سخی داد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU402 غلام عباس کریمی علی احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU102 غوث الدین کامگار تاج الدین طب معالجوی کامیاب
KNU421 فاضله سلطانی کریم طب دندان کامیاب
KNU719 فاضله قاسم علی قابلگی کامیاب
KNU167 فاطمه اکبری محمد داود طب دندان کامیاب
KNU054 فاطمه کاظمی نوروز قابلگی کامیاب
KNU683 فاطمه موسوی سید رحمان اقتصاد کامیاب
KNU513 فاطمه محمد یوسف قابلگی کامیاب
KNU124 فاطمه خاوری محمد عیسی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU559 فاطمه پارسا  سخی احمد قابلگی کامیاب
KNU360 فاطمه عزیزی محمد یاسین قابلگی کامیاب
KNU588 فایزه موسوی سید فیروز طب معالجوی کامیاب
KNU224 فایق احمد خیر زاده حضرت گل اقتصاد کامیاب
KNU264 فتح محمد حبیبی راز محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU154 فراز محمد حمیدی سردار حمید طب معالجوی کامیاب
KNU288 فرحناز خالقزاده غلام غوث قابلگی کامیاب
KNU452 فرخ لقا محمودی مرزا قابلگی کامیاب
KNU353 فرخنده مظلومیان رضا محمد طب معالجوی کامیاب
KNU684 فرزانه حیات حیات الله قابلگی کامیاب
KNU372 فرشته رضایی محمد علی قابلگی کامیاب
KNU593 فرشته همدرد اسماعیل جان قابلگی کامیاب
KNU103 فرنگیس عظیمی مردان علی قابلگی کامیاب
KNU666 فرهاد احمدی دیدار علی اقتصاد کامیاب
KNU677 فرهاد اسلام زاده خان محمد طب دندان کامیاب
KNU634 فروحل احمدی حاجی بابا خان علوم قرانی کامیاب
KNU468 فروزان راسخ محمد ایوب فقه و حقوق کامیاب
KNU082 فروزان بهادر زاده محمد امان طب دندان کامیاب
KNU557 فریبا صادق زی محمد صادق قابلگی کامیاب
KNU387 فریبا محمدی سید احمد قابلگی کامیاب
KNU457 فرید احمد حیدری محمد نواب طب دندان کامیاب
KNU037 فرید سروری سروری حمید الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU109 فریده علیزاده غلام حسن قابلگی کامیاب
KNU619 فریده وردک محمد ولی طب معالجوی کامیاب
KNU328 فریما یعقوبی محمد نعیم تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU722 فضه غلام علی علوم سیاسی کامیاب
KNU370 فضه پارسایی چمن  علی قابلگی کامیاب
KNU235 فهیمه سعادت ابراهیم علوم سیاسی کامیاب
KNU492 فهیمه صادق زی محمد صادق قابلگی کامیاب
KNU238 فوزیه نظری احمد علی فقه و حقوق کامیاب
KNU478 فوزیه یوسفی محمد خان قابلگی کامیاب
KNU117 فیاض الحق ابراهمی غلام فاروق انجنیری سیول کامیاب
KNU437 فیض محمد شیر احمد شیرزاد اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU675 قدرت الله عزیزی علی جان طب معالجوی کامیاب
KNU575 کاظم حیدری غلام حسین اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU196 کامله سلطانی حسین علی فقه و حقوق کامیاب
KNU640 کبرا نبی زاده محمد علی انجنیری سیول کامیاب
KNU132 گل الرحمن رستمی شکور تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU442 گل اندامه حسین خیل الله محمد فقه و حقوق کامیاب
KNU145 گل حسن حسن زاده شیر حسن انجنیری سیول کامیاب
KNU695 گلالی حاجی گل علوم سیاسی کامیاب
KNU173 گیتی رسولی عبدالله طب معالجوی کامیاب
KNU050 لایقه جعفری میرحسین قابلگی کامیاب
KNU259 لیدا حارث نثار احمد طب دندان کامیاب
KNU364 لیلما احمدی محمد عارف علوم قرانی کامیاب
KNU286 لیمه ملک زاده عبدالحی طب دندان کامیاب
KNU193 مادر گل حسینی ذکر علی فقه و حقوق کامیاب
KNU512 ماریا غلام محمد قابلگی کامیاب
KNU009 مارینا امرخیل گلا جان قابلگی کامیاب
KNU718 مبشر محمد حنیف اقتصاد کامیاب
KNU657 مجتبی صفری حاجی حسین علوم سیاسی کامیاب
KNU662 مجتبی اسحقزاده ابراهیم انجنیری برق کامیاب
KNU087 مجتی رضایی غلام یحیی طب معالجوی کامیاب
KNU081 مجیب الرحمن حاجی عالم شیر انجنیری سیول کامیاب
KNU558 مجیب الله رحیمی عبدالفتاح اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU113 محب الله منیب محمد سمیع اقتصاد کامیاب
KNU489 محبوبه احمدی محمد علی طب دندان کامیاب
KNU025 محبوبه حبیبی غلام حبیب قابلگی کامیاب
KNU532 محسنه صادقی سید عادل کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU707 محصل خان شیر اقا کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU319 محمد میر عرب عصمت الله فقه و حقوق کامیاب
KNU495 محمد مقصودی قمبر کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU644 محمد ارش کریمی محمد علی فقه و حقوق کامیاب
KNU318 محمد الفت نبی زاده محمد عقیق تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU703 محمد الله محمد حامد فقه و حقوق کامیاب
KNU239 محمد امین جویا امیر محمد انجنیری برق کامیاب
KNU335 محمد آصف یوسفی محمد یوسف کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU466 محمد آقا پارسا میر محمد مدیریت تجارت کامیاب
KNU569 محمد باقر براتی علی اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU678 محمد بصیر رسولی محمد رسول طب معالجوی کامیاب
KNU729 محمد حامد حاجی حکمران تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU394 محمد حسن عدالت قربان طب معالجوی کامیاب
KNU090 محمد حسین حاجی زاده ناصر علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU144 محمد حسین اضغیری علی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU404 محمد حفیظ حسینی سید موسی انجنیری سیول کامیاب
KNU123 محمد حکیم محمد عظیم فقه و حقوق کامیاب
KNU088 محمد حنیف اکبری محمد سرور طب معالجوی کامیاب
KNU609 محمد خالد امین ادم خان اقتصاد کامیاب
KNU022 محمد خان پایا محمد موسی طب معالجوی کامیاب
KNU129 محمد داود وزیری اقتصاد کامیاب
KNU586 محمد رضا سخی زاده غلام رسول اقتصاد کامیاب
KNU096 محمد رضوان عظیمی محمد آغا تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU527 محمد زمان رضایی محمد تقی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU122 محمد سالم صفدری محمد سلیمان اقتصاد کامیاب
KNU076 محمد سهیل حامی عبدالمنان طب دندان کامیاب
KNU373 محمد شاه کیبر یار کیبر شاه طب معالجوی کامیاب
KNU035 محمد شریف فهیمی ملک حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU419 محمد شریف شیر زی محمد نظیر طب معالجوی کامیاب
KNU462 محمد شعیب نوری محمد اسماعیل تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU374 محمد شعیب شهزاد شجاع الدین اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU261 محمد صابر عزیزی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU601 محمد صادق عطایی محمد هادی طب معالجوی کامیاب
KNU547 محمد صادق گوهری محمد محسن طب معالجوی کامیاب
KNU202 محمد طاهر صبوری غلام سخی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU330 محمد ظاهر عزیزی عبدالمنان اقتصاد کامیاب
KNU362 محمد ظاهر توفیقی زاده محمد علی طب معالجوی کامیاب
KNU616 محمد عمر فیقری عبدالهادی فقه و حقوق کامیاب
KNU174 محمد فهیم نوری محمد فاروق طب معالجوی کامیاب
KNU211 محمد قلسم کریمیار امان الله اقتصاد کامیاب
KNU610 محمد مائیل هاشمی محمد جان طب دندان کامیاب
KNU725 محمد متین اسدالله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU539 محمد مرتضی جعفری محمد همایون کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU354 محمد مصطفی محمدی الله محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU119 محمد مصطفی حکیمی محمد طاهر انجنیری سیول کامیاب
KNU347 محمد معروف احمدی زار گل مدیریت تجارت کامیاب
KNU178 محمد نذیر صدیقی الله محمد طب دندان کامیاب
KNU312 محمد نصیر کاظمی محمد جلیل انجنیری برق کامیاب
KNU486 محمد نعیم سعیدی محمد سعید طب معالجوی کامیاب
KNU646 محمد نوید سیدی جنت الله طب دندان کامیاب
KNU461 محمد هارون محمدی عبدالمحمد خان انجنیری برق کامیاب
KNU245 محمد واحد یوسفی محمد خالد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU622 محمد یاسین کاظمی محمد حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU348 محمد یونس مرغوال حاجی طوطی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU258 محمدجان غلام نبی طب معالجوی کامیاب
KNU615 محیب الله حبیب الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU728 مختار علی نقی طب دندان کامیاب
KNU604 مدثر مهمند شاه ملنگ اقتصاد کامیاب
KNU028 مدثر دینار متین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU399 مدنیه حسینی محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU660 مدیحه عطایی محمد هادی طب دندان کامیاب
KNU299 مدینه نظری طب معالجوی کامیاب
KNU333 مدینه حیاتی علم خان قابلگی کامیاب
KNU255 مرتضی وفا حیات الله اقتصاد کامیاب
KNU659 مرتضی محمدی محمدنعیم طب دندان کامیاب
KNU412 مرسل محمدی عبدالوکیل قابلگی کامیاب
KNU451 مرسل الکوزی الله محمد قابلگی کامیاب
KNU552 مرسل سلطانی محمد یونس تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU241 مرضیه عظیمی نوروز علی اقتصاد کامیاب
KNU168 مرضیه صابری حسین علی اقتصاد کامیاب
KNU150 مرضیه ناصری محمد حنیف قابلگی کامیاب
KNU682 مرضیه علی زاده محمد ابراهیم تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU471 مرضیه محمدی حسین بخش قابلگی کامیاب
KNU005 مرضیه افتخاری سید محمد طاهر فقه و حقوق کامیاب
KNU044 مروه سادات میر محمد شاه طب معالجوی کامیاب
KNU130 مروه طاهری فقه و حقوق کامیاب
KNU234 مریم فخری محمد عزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU674 مریم مومنی سید حسین داد طب معالجوی کامیاب
KNU647 مریم نوری نور محمد طب دندان کامیاب
KNU533 مریم شکوری ذبیع الله طب معالجوی کامیاب
KNU698 مریم غلام حیدر طب معالجوی کامیاب
KNU456 مریم علی پور محمد عیسی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU433 مریم افروز عبدالله طب معالجوی کامیاب
KNU672 مژگان ناصری محمد حنیف قابلگی کامیاب
KNU511 مسح الله فقیری پاینده محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU671 مسکا همدرد اسدالله علوم سیاسی کامیاب
KNU321 مشتاق  احمد فقیری سراج احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU141 مصطفی پروانی محمد شاه تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU488 مصطفی عبدالغیاث طب معالجوی کامیاب
KNU384 مصطفی حیدری حیدر طب معالجوی کامیاب
KNU320 مظفر عسکری حسن علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU706 معسوده محمد صادق طب معالجوی کامیاب
KNU210 معصومه مهمندزی قدرت الله قابلگی کامیاب
KNU577 معصومه رضایی محمد رحیم قابلگی کامیاب
KNU613 معصومه احمدی خادم قابلگی کامیاب
KNU483 ملالی عبدالحمید طب دندان کامیاب
KNU696 ملالی حاجی گل طب معالجوی کامیاب
KNU560 ملکه نظری عبدالعلی قابلگی کامیاب
KNU189 ملیحه واحدی عبدالهادی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU400 ممتاز محمدی محراج الدین فقه و حقوق کامیاب
KNU633 منیر احمد نوری عبدالحلیم کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU324 منیر علی اشرفی صفدر علی علوم سیاسی کامیاب
KNU079 منیژه فیض حسین طب معالجوی کامیاب
KNU395 مهدی صمدی محمد ظاهر فقه و حقوق کامیاب
KNU148 مهدی رضایی میرزا حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU639 مهدی حصاری ناصر علی اقتصاد کامیاب
KNU332 مهدی میرزای حیات الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU352 مهدیه حسینی سید محمد علی اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU010 مهر الله عرب توریالی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU067 مهشید دروازی سید عبدالله طب معالجوی کامیاب
KNU337 بهار الدین شمسی شفیع الدین طب معالجوی ذخیره
KNU509 مومنه حسن قابلگی کامیاب
KNU208 مومنه جعفری یعقوب اقتصاد کامیاب
KNU431 میترا کرامی محمد فرید قابلگی کامیاب
KNU476 امیر خان غازی خان طب معالجوی ذخیره
KNU692 میرزا  محمد نیک زاد نیک محمد اقتصاد کامیاب
KNU256 میروس امیری گل محمد انجنیری برق کامیاب
KNU540 میرویس راسخ محمد روشن اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU038 میرویس نیک زاد قند الله تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU393 میزناء یاری علی حسین قابلگی کامیاب
KNU544 نسیمه محمد موسی طب معالجوی ذخیره
KNU074 مینا بیانی محمد هادی طب دندان کامیاب
KNU636 مینه علی زاده عبدالرازق طب معالجوی کامیاب
KNU263 ناجیه حسنی عبدالرحمن طب معالجوی کامیاب
KNU313 نادره حسینی محمد طاهر اقتصاد کامیاب
KNU541 نادیه غفاری عبدالغفار طب معالجوی کامیاب
KNU269 سهیلا عبدالواحد طب معالجوی ذخیره
KNU441 نادیه حسین خیل الله محمد فقه و حقوق کامیاب
KNU526 نادیه قانع سید ابوالحسین قابلگی کامیاب
KNU382 نازنین مردمی شخ بلول قابلگی کامیاب
KNU343 نازیه پیمان نجیب الله قابلگی کامیاب
KNU327 ناظره شیرزاد محمد ظریف فقه و حقوق کامیاب
KNU520 نبیلا عبدالسمع علوم سیاسی کامیاب
KNU623 نبیلا علوی سید آغا ضیا قابلگی کامیاب
KNU046 نجیب الله احمدی محمد امین طب معالجوی کامیاب
KNU140 نجیب الله میرزای غلام علی طب معالجوی کامیاب
KNU556 نجیب الله حکیمی بسم الله اقتصاد تجارتی کامیاب
KNU126 نجیبه بختیاری محمد رسول اقتصاد کامیاب
KNU175 نجیبه بوستانی عبدالخالق اقتصاد کامیاب
KNU155 صمیم احمد کامکار نصیر احمد طب معالجوی ذخیره
KNU315 نجیبه حسینی محمد طاهر طب دندان کامیاب
KNU013 نرگس بیگزاد صفدر علی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU392 نرگس یاری علی حسین قابلگی کامیاب
KNU105 نرگس نبی زاده غلام نبی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU580 احمد نوید هاشمی داود خان طب معالجوی ذخیره
KNU408 نرگس علی محمد طب دندان کامیاب
KNU053 محمد عظیم سطان زاداه سلطان علی طب معالجوی ذخیره
KNU229 نزاهت الیاسی عطا الله طب دندان کامیاب
KNU325 نسرین جمشیدی غلام سخی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU114 نسیمه حسنی حیدر علی علوم قرآنی کامیاب
KNU705 نصبیه صاحب نظر قابلگی کامیاب
KNU411 نظر محمد رحیمی شیر محمد انجنیری برق کامیاب
KNU029 نعمت الله حیدری احمد علی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU303 نگار پیر زاده دین محمد اقتصاد کامیاب
KNU142 احمد یما عالمی احسان الله طب معالجوی ذخیره
KNU390 نگینه حسینی محمد داوود مدیریت تجارت کامیاب
KNU720 نگینه محمد حبیب طب معالجوی کامیاب
KNU024 نگینه بخشی محمد اسحاق اقتصاد کامیاب
KNU271 نگینه قیومی عنایت الله قابلگی کامیاب
KNU663 نهیره قباد عبدالعلیم علوم سیاسی کامیاب
KNU687 احمد وزیری محمد امین طب معالجوی ذخیره
KNU278 نور محمد یعقوبی جلات خان طب معالجوی کامیاب
KNU458 نور محمد نوری عباس علی علوم قرانی کامیاب
KNU068 نورالله مهمند زبیع الله کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU326 ادریس نیازمند عبدالمنان طب معالجوی ذخیره
KNU391 نوریه درانی نور احمد تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU099 نوریه رضوانی محمد حسین علوم قرانی کامیاب
KNU152 نوید احمد گل احمد طب معالجوی کامیاب
KNU179 نیلاب صفا سید حسین قابلگی کامیاب
KNU292 نیلوفر صمیدی آصف قابلگی کامیاب
KNU538 عابد شاه ابدالی ولی شاه طب معالجوی ذخیره
KNU260 هارون نظامی عبدالوهاب علوم سیاسی کامیاب
KNU453 هاشم مظفری محمد رسول فقه و حقوق کامیاب
KNU357 هدایت الله امیری شهزاد گل طب معالجوی کامیاب
KNU446 هلال الدین یوسفی امام الدین طب معالجوی کامیاب
KNU592 هلیه فضلی محمد نادر قابلگی کامیاب
KNU032 واثق الله احمدی روز علی تکنالو‌ژی طبی کامیاب
KNU092 واحده نجفی عبدالحسین قابلگی کامیاب
KNU314 وثیق الله عطایی احمد ولی کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU519 وحیده عبدالعزیز قابلگی کامیاب
KNU089 وحیده فضلی فضل الرحمن کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU524 وحیده رحیمی محمد نعیم قابلگی کامیاب
KNU323 یار گل رحیمی ستانه گل اقتصاد کامیاب
KNU293 یاسمین عسکر زاده محمد الله طب معالجوی کامیاب
KNU190 یلدا گردیزی یقین طب معالجوی کامیاب
KNU477 معظم علی جان بختیار خان طب معالجوی ذخیره
KNU329 یلدا بهروز یوسفی محمد حسن کمپیوتر ساینس کامیاب
KNU438 یلدا هاشمی سید محمدشاه قابلگی کامیاب
KNU060 مروه گران فیاض الحق طب معالجوی ذخیره
KNU436 ثریا باقری صادق طب معالجوی ذخیره