نتایج کانکور سال 1399

اطلاعیه: به اطلاع متقاضیان محترم کانکور 1399 دانشگاه خاتم النبیین رسانیده می شود اینکه نتایج کانکور مقطع لیسانس اعلان گردید و درسها از اول سنبله شروع می گردد. تمامی دانشجویان به دانشکده های مربوطه شان مراجعه نمایند.

یادآوری: متقاضیان کانکور متفرقه از روز چهارشنبه همین هفته جهت انجام مصاحبه به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.