نتایج کانکور خزانی 1399

نتایج کانکور خزانی 1399

قابل توجه                                                                                                                                                         

  1. در ذیل لیست پذیرفته شدگان کانکور خزانی 1399 به ترتیب حروف الفبا اعلان گردیده است.
  2. جهت ثبت نام از روز های سه‌شنبه 6 عقرب تا شنبه 10 عقرب به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایید؛
  3. در هنگام مراجعه برای ثبت نام، قسط اول فیس ( پنجا فیصد از کل فیس ) و کارت کانکور را با خود داشته باشید؛
  4. متقاضیان که از طریق وزارت بدون امتحان کانکور معرفی شده اند نیز در روز های ذکر شده مراجعه نموده و مراحل فوق را طی نمایند.

 

لیست پذیرفته شده گان کانکور خزانی 1399
نام تخلص نام پدر نام پدرکلان رشته  نتیجه 
ابرار رحیمی محمد شفیع محمد رحیم طب معالجوی کامیاب
اجمل روفی عبدالروف مرزا حسین طب معالجوی کامیاب
احمد غفوری محمود طرزی غفور خان طب معالجوی کامیاب
احمد اجمل احمدی جمعه گل عبد علی طب معالجوی کامیاب
احمد بالال امیر خلیل میرویس محمد امین انجنیری کامیاب
احمد پیمان حکیمی عبدالفتاح عبدالسلام کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد خالد مومند حاجی مطیع الله زلمی طب معالجوی کامیاب
احمد خسرو رهبین احمد فهیم قربا علی طب معالجوی کامیاب
احمد ضیا احمدی علی احمدی سید احمد علوم سیاسی کامیاب
احمد فیاض حسین زاده بسم الله حسین علی کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد فیصل فضلی عبدالرحمن ملا سکندر کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد مسحود نوری عزیز احمد نوری علی محمد تکنالوژی طبی کامیاب
ادریس مرادی سلطان علی محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
اسماعیل رحیمی خاتم رحیم خان فقه و حقوق کامیاب
اصفه نظری عسکر محمد الله نظر اقتصاد کامیاب
اکرام ثپاند عبدالباقی عبدالرازق اقتصاد کامیاب
اکرام الله ناصری نورالله بسم الله فقه و حقوق کامیاب
الهام عطایی محمد انور ابراهیم تکنالوژی طبی کامیاب
الهام الله امیری محمد داود ملوک طب معالجوی کامیاب
انس گل نظری حسن گل  رضایی اسمعیل تکنالوژی طبی کامیاب
انیسه مددی علی نظر شاه مدد قابلگی کامیاب
اورانوس کوهی محمد نبی محمد امین طب معالجوی کامیاب
آمنه علی خیل توریالی محمد نور خان فقه و حقوق کامیاب
بسم الله نظری خدا بخش ناظر تکنالوژی طبی کامیاب
بی بی طیبه غلامی محمد ظفر غلام شاه اقتصاد کامیاب
بی بی نظیفه قاری زاده محمد حکیم عبدالاحمد فقه و حقوق کامیاب
پروانه فقیری امین الله امیرالدین طب معالجوی کامیاب
پشتنه صمیمی عبدالواحد عبدالاحد طب معالجوی کامیاب
ترینا بختیاری عبدالصمد نحف علی طب معالجوی کامیاب
ثنا رمزی عبدالرحیم محمد انور طب دندان کامیاب
جلیل احمد قریشی محمد هارون حاجی عبدالغنی علوم سیاسی کامیاب
جهان گیر رضایی اواز خان رمضان علوم سیاسی کامیاب
حسنا حیدری رقیب الله قاری گل حضرت طب معالجوی کامیاب
حسیب الله عزیز یار عتیق الله فضل احمد طب معالجوی کامیاب
حکیمه ربانی محمد ظاهر حسین بخش قابلگی کامیاب
حلیمه پنهای فقیر حسین علی پنها قابلگی کامیاب
حمیده محمدی محمد حسین عبدالمالک طب معالجوی کامیاب
حیدر خزان ملکی محمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
حیمد الله حامد میرویس محمد انور طب معالجوی کامیاب
خاتول اوریاخیل عبدالجمیل عبدالجلیل قابلگی کامیاب
خان بابا شیر بابا نعمت الله طب معالجوی کامیاب
خواجه اکرام الدین رحیمی خواجه امام الله خواجه رحیم الله اقتصاد کامیاب
خواجه شبیر روکی خواجه نورالحق خواجه میر بابا طب معالجوی کامیاب
خواجه مصطفی عباسی قیس خواجه هاشم طب معالجوی کامیاب
ذبیح الله خالقی علی محمد عاشور تکنالوژی طبی کامیاب
ذکر الله ستانکزی شفیق الله حمید الله طب معالجوی کامیاب
ذکیه جعفری فضل احمد میر احمد طب معالجوی کامیاب
راضیه حسینی حسین علی عبدالرحیم تکنالوژی طبی کامیاب
رحیمه علی زاده محمد نبی پیوند قابلگی کامیاب
رخسار نیکیار جان محمد نیک محمد قابلگی کامیاب
رقیه نوری نصرت الله محمد نعیم قابلگی کامیاب
روح الله نظری غلام سرور رسوال داد طب معالجوی کامیاب
رویا ملک زاده محمد کبیر نور محمد فقه و حقوق کامیاب
زحل حیدری حبیب الله قمبر علی قابلگی کامیاب
زحل عزیزی شمس الله شیر یندل قابلگی کامیاب
زرمینه بیک زاد دلدار بیک سنگ محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
زلیخا عماد امام الدین جمعه الدین طب معالجوی کامیاب
زهرا احمدی عبدالحمید احمد علی تکنالوژی طبی کامیاب
زهرا مقصودی محمد نعیم سخی داد قابلگی کامیاب
زهرا گل عاصم ابراهمی گلاب شاه نصرالدین طب معالجوی کامیاب
زینب حسینی سید علی سید ابراهیم طب معالجوی کامیاب
ساجده بنیادی سلمان علی بنیاد علی طب معالجوی کامیاب
ساغر همت نور اقا صالح محمد طب معالجوی کامیاب
سجاد علی پاینده زاده جان علی امام علی اقتصاد کامیاب
سعدیه نظری محمد رضا میرزا محمد قابلگی کامیاب
سلسه صافی زلمی محمد شاه طب دندان کامیاب
سمیرا جبار خیلیل تاج محمد عیسی خان قابلگی کامیاب
سمیع عطایی تاج الدین عطا قل کامیاب
سمیع الله گردیزی عتیق الله پاینده محمد طب معالجوی کامیاب
سمیه شیرزاد باز محمد شیر دل کمپیوتر ساینس کامیاب
سمیه راوند احمد شاه مقصود شاه طب دندان کامیاب
سونم هوتک محمد حسن محمد یقوب قابلگی کامیاب
سید ابرار صاحب زاده ببرک سید اغا انجنیری کامیاب
سید احمد علوی سید ذاکر سید حسین فقه و حقوق کامیاب
سید احمد جاوید حسینی سید عبدالجبار سید عبدالقیوم طب دندان کامیاب
سید بلال الدین صیاد سید برهان الدین سید محمد الدین علوم سیاسی کامیاب
سید حشمت سیر شاه عالمی سید حشمت خلیل سید میرزا رضا طب معالجوی کامیاب
سید ذکریا سادات سید نور اغا سید عبدالبصیر طب معالجوی کامیاب
سید روح الله سادات سید محمد علی سید خادم طب معالجوی کامیاب
سید صابر هاشمی سید میر حسین سید شهزاده فقه و حقوق کامیاب
سید عاصم سادات غلام رسول سرور شاه فقه و حقوق کامیاب
سید عزیز الله حیدری سید غلام رضا سید حیدر شاه طب معالجوی کامیاب
سید علی مظفری سید مرتضی سید مقبل شاه اقتصاد کامیاب
سید علی اکبر حسینی سید علی آغا سید رضا علوم سیاسی کامیاب
سید معصوم سادات اجمل سید اقا طب دندان کامیاب
سید مهدی حسینی عمران کاظم علی طب معالجوی کامیاب
سید نجیب الله سادات سید نبی الله سید محمد حسن طب دندان کامیاب
سید یحیی سادات سید نور اغا سید عبدالبصیر طب دندان کامیاب
سیدالرحمن بدر سید رحیم سید میرزا انجنیری کامیاب
شبنم عزیزی ادم خان لعل گل قابلگی کامیاب
شبنم کارگر فیاض احمد علی طب دندان کامیاب
شریفه عباسی غلام علی حسین علی قابلگی کامیاب
شکیلا عزیز عبدالعزیز اسلم علوم قرانی کامیاب
صابره احمدی محیب علی سرور علی قابلگی کامیاب
صدف شمس سراج الدین ضیا الدین طب دندان کامیاب
صدف بارکزی قبادالله عبدالمالک طب معالجوی کامیاب
صدیق الله محمدی میراجان محمد علی اقتصاد کامیاب
ضیا گل رضایی شیر علی قربان علی کمپیوتر ساینس کامیاب
ظریفه شریفی محمد موسی محمد طاهر قابلگی کامیاب
عادله احمدی مهر علی سخی داد قابلگی کامیاب
عاطفه امامی احمد علی خدا داد قابلگی کامیاب
عبدالخالق حیدری حاجی حیدر خلیل لیون نخیل طب معالجوی کامیاب
عبدالرحمن مهمنه محمد شرف محمد یوسف طب دندان کامیاب
عبدالعلیم رحمانی عبدالستار عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
عبدالغفور متوکل عبدالروف عبدالغفار طب معالجوی کامیاب
عبدالفتاح رحمانی عبدالستار عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
عبدالله توخی محمود شاه در محمد طب معالجوی کامیاب
عبدالوهاب روفی عبدالروف عبدالحفیظ انجنیری کامیاب
عزیز گل رفیعی محمد تقی غلام علی قابلگی کامیاب
علدالرحمن عارفی محمد طاهر محمد عارف طب معالجوی کامیاب
علی احمدی عبدالواحد عیسی طب معالجوی کامیاب
علی رحیمی عبدالقدیر عبدالرحیم فقه و حقوق کامیاب
علی سینا سلیمی سفی داد محمد سلیم طب معالجوی کامیاب
علی سینا مهدی حیات الله ابوالحسن علوم سیاسی کامیاب
عید محمد امیری امیر محمد صالح محمد طب معالجوی کامیاب
فاطمه سادات ناصری سید محمد سید ایوب طب دندان کامیاب
فتانه آغازاده سید عبدالستار سید خان آقا خان طب معالجوی کامیاب
فتانه زاید احمد جمشید اشرف حسین قابلگی مردود
فردوس بدخشی دلاور کته بابا انجنیری کامیاب
فرشته سادات سید تقی سید غلی شاه تکنالوژی طبی کامیاب
فرشته ضیایی محمد فاروق عبدالکبیر طب معالجوی کامیاب
فرشته نظری شفیق الله عبدالقیوم تکنالوژی طبی کامیاب
فرشته اکبری علدالطیف محمد نعیم قابلگی کامیاب
فرشته احمدی علی جمعه برات علی طب معالجوی کامیاب
فرشته علی زاده ظاهر شیر جان قابلگی کامیاب
فرشته ناظمی ناظمی فیض محمد نور محمد طب دندان کامیاب
فروزان محمد امان حاجی مردان علی طب دندان کامیاب
فریال مرادی محمد رضا محمد نبی اقتصاد کامیاب
فریبا علی زاده حفیظ الله عبدالقادر طب معالجوی کامیاب
فریبا رحمانی عبدالستار عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
فریحه حمیدی محمد سلیم عبد الحمید فقه و حقوق کامیاب
فرید احمد احمدی مختار احمد غلام عباس طب دندان کامیاب
فضال الحق رحیمی جمعه خان عبدالرحیم طب معالجوی کامیاب
فوزیه حیدری محمد علی محمد حیدری طب معالجوی کامیاب
قدسیه ویغاغ قربان علی رجب قابلگی کامیاب
قیس احمد نوری ضیا احمد غلام احمد فقه و حقوق کامیاب
گلالی انصاری شفیق الله خلیل الله علوم قرانی کامیاب
گلجان نظری ناظر بهمن علی طب معالجوی کامیاب
گوهر صالحی رحمت گل احمد گل طب معالجوی کامیاب
لطف الله امیری رمضان مرزا حسین فقه و حقوق کامیاب
لطیفه رحیمی محیب علی قاسم علی تکنالوژی طبی کامیاب
لطیفه حیدری سید حسین علی سید خدا داد قابلگی کامیاب
لعل اغا سیرت شیر اغا غلام دستگیر تکنالوژی طبی کامیاب
مجتبی محمد حسین . کمپیوتر ساینس کامیاب
مجتبی صفری واجب حسسین ناد علی حقوق کامیاب
مجید الله احمدی خرم دل کریم الله فقه و حقوق کامیاب
محمد امین جویا امیر محمد قدم انجنیری کامیاب
محمد بلال مستمندی همایون عبدالخالق فقه و حقوق کامیاب
محمد سجاد درویش علی محمد جان علی طب دندان کامیاب
محمد سجاد جانان ضامن علی حاجی خان علی طب معالجوی کامیاب
محمد سلیمان صدیقی غلام صادق محمد صدیق طب دندان کامیاب
محمد شعیب معصوم زاده محمد قاسم محمد هاشم طب دندان کامیاب
محمد شعیب اختر زاده ملا رجب خان مردا خان طب معالجوی کامیاب
محمد صابر عبادی محمد قاسم رحیم شاه طب معالجوی کامیاب
محمد صابر نوری نصرت الله محمد نسیم انجنیری کامیاب
محمد صابر قاری زاده مخحمد ناصر پیر محمد طب دندان کامیاب
محمد صمیم یوسفزی محمد رحیم بادام گل طب معالجوی کامیاب
محمد ظریف شکوری قمبر علی صفدر علی طب دندان کامیاب
محمد عمر غنی زاده عبدالکمین محمد غنی تکنالوژی طبی کامیاب
محمد فهیم فهمی محمد نسیم . کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد فواد غیبی علی رضا سلطان رضا طب معالجوی کامیاب
محمد نعیم یوسفزی محمد رحیم عبدالحمید طب معالجوی کامیاب
محمد ولید محمد وسیم محمد برات تکنالوژی طبی کامیاب
محمد یاسر امیری شیزین آقا سحر گل کمپیوتر ساینس کامیاب
محمود نجیب زاده عبدالهادی عبدالقدوس طب دندان کامیاب
مختار احمد شریفی عبدالفرید محمد شریف فقه و حقوق کامیاب
مرتضی احمدی محمد کاظم حسین علی طب معالجوی کامیاب
مرسل حیدری حبیب الله قبمر علی قابلگی کامیاب
مریم نعیمی رستم علی صفر علی طب دندان کامیاب
مریم افروز عبدالله محمد علم قابلگی کامیاب
مزمل عباسی حجت محمد صدیق گل عباس طب دندان کامیاب
مسح الله رحیمی عبدالروف محمد روف انجنیری کامیاب
مشتاق ولی مختار احمد ولی احمد تکنالوژی طبی کامیاب
مشعل کبیری نور محمد مهر علی فقه و حقوق کامیاب
مصطفی کمالی قربان علی عبدالعلی طب معالجوی کامیاب
مصطفی امیری فضل ربانی    لالا گل اقتصاد کامیاب
مظفر موسی نثار احمد محمد علم طب دندان کامیاب
معصومه ذکی محمد ابراهیم محمد حسین طب معالجوی کامیاب
معصومه احدی عبدالستار عبدالفتاح قابلگی کامیاب
منصور اسهام عبدالصبور حاجی رحمت طب معالجوی کامیاب
منصور  سراج هدایت هدایت الله بسم الله طب دندان کامیاب
مهدی باتوری همایون قربانعلی طب دندان کامیاب
مهدیه قمبری سلیمان علی صفدر علی طب دندان کامیاب
میسح احمد معرفت علی احمد فضل احمد انجنیری کامیاب
مینا یوسفی علی محمد محمد اسحق طب دندان کامیاب
مینه علی زاده عبدالرزاق عبدالعلی طب معالجوی کامیاب
نازیه عباسی عبدالقیوم محمد عیسی فقه و حقوق کامیاب
ناهیده محمدی خان محمد اغا محمد فقه و حقوق کامیاب
نثار احمد رمزی محمد ضیا عبدالحسین کمپیوتر ساینس کامیاب
نجم الدین عادل نصرالدین میرزا محمد انجنیری کامیاب
نجیبه محمدی محمد حسین خدا داد تکنالوژی طبی کامیاب
نذیر احمد محمد همایون فتح محمد تکنالوژی طبی کامیاب
نرگس حسن زاده اصغر محمد حسن طب معالجوی کامیاب
نزاکت احمدی خدابخش رمضان طب معالجوی کامیاب
نصرت الله بلخی سید کریم سید علم طب معالجوی کامیاب
نعمان نیک یار باز محمد نیک محمد فقه و حقوق کامیاب
نعمت الله محمد صفدر محمد ابراهیم انجنیری کامیاب
نفیسه صافی گل محمد علم الدین قابلگی کامیاب
نقیب الله افغان حاجی ولی شاه گل شاه تکنالوژی طبی کامیاب
نهیره خلوتی سید عبدالعلیم سید مبارک شاه طب دندان کامیاب
نور آغا نایبی وزیر محمد نظر محمد طب معالجوی کامیاب
نوید شریفی غلام جیلانی محمد شریف طب معالجوی کامیاب
هانیه حسینی سید حسین سید محمد قابلگی کامیاب
هما ابراهمی محمد همایون محمد گل طب معالجوی کامیاب
همت علی همت نور اقا صالح محمد طب معالجوی کامیاب
وثیق الله عطایی احمد ولی حاجی ولی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
یاسمین حعفری رحمت الله عبدالحسین طب دندان کامیاب
یاسمین عسکرزاده محمد الله نوورز علی طب دندان کامیاب
یاسین پناهی خدا داد حسن علی تکنالوژی طبی کامیاب
افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط