نتایج کانکور بهاری 98 – لیسانس

اطلاعیه:

دانشجویان عزیز که در جدول ذیل کامیاب اعلان شده اند جهت دریافت تقسیم اوقات و زمان برگزاری دروس شان از 5 حمل سال 1398 به دانشکده مربوطه شان مراجعه نمایند.

متقاضیان کانکور اختصاصی جهت دریافت معلومات در مورد نتایج شان به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

نام و تخلص  نام پدر رشته قبول شده
اجمل صمیمی حاجی محمود طب دندان
احسان الحق انورالحق طب دندان
احسان الله محمد اسحاق طب معالجوی
احسان الله ولی زاده  خاجی خان محمد  طب معالجوی
احسان نوید محمد اسحاق طب معالجوی
احمد بلال محمد عثمان کمپیوتر ساینس
احمد رامش جاوید طب دندان
احمد شاه شیزاده  طب معالجوی
احمد فهیم غلام دستگیر حقوق
احمد مسیح سجاد احمد شاه طب دندان
احمدالله عصمت الله حقوق
احمدخالد  محمد وحید طب معالجوی
احمدسروش تیمور شاه طب دندان
احمدشاه امانی قاسم علی طب معالجوی
احمدشبیر نظری محمد واعظ فقه و حقوق
ادریس محمد امین طب معالجوی
اسدالله حبیب الله انجینری
اسرارالله محمد کبیر  طب معالجوی
اسماء خواجه محمد طب معالجوی
الاهه  نور احمد انجینری
الهام سید محمد اکرم حقوق
امان الله اسدالله طب معالجوی
امین الله غلام عباس کمپیوتر ساینس
آسیه کاظمی غلام حیدر طب معالجوی
آناهیتا حسینی عبدالهادی طب معالجوی
آیدا  محمد علی طب معالجوی
برات علی عاشور علوم قرآنی
بصیر  خدایار  تکنالوژی طبی
بصیره محمد انور حقوق
بلال مراد کمپیوتر ساینس
بنفشه سید اسدالله اقتصاد
بنفشه  نجیب الله طب معالجوی
بنین سید حسن طب معالجوی
بهشته بشیرآغا طب معالجوی
بهشته سادات سید رفیع الله  طب معالجوی
بی بی سارا  حاجی عبدالباقی طب معالجوی
بی بی سمیرا نورمحمد تکنالوژی طبی
بی بی فاطمه محمد جاوید طب معالجوی
بی نظیر نور علی حقوق
پرویز غلام رسول اقتصاد
پیمانه سید عبدالاحمد حقوق
جمیله غلام حسین اقتصاد
حاجی محمد محمد تواب تکنالوژی طبی
حبیب الله سلطان علی طب معالجوی
حبیبه محمد کاظم قابلگی
حبیبه صفرعلی کمپیوتر ساینس
حبیبه نجم الدین طب معالجوی
حبیبه  سیدقاسم علی  طب دندان
حسن جان محمد اسحاق طب معالجوی
حسینا عبدالرشید طب معالجوی
حسینه نور الرحمن قابلگی
حکیم سلطان حسین کمپیوتر ساینس
حکیمه سید موسی  قابلگی
حلیمه محمد رحمن طب معالجوی
حمید الله حیات الله انجینری
حمیدالله امامی ضیاءالدین حقوق
حوریه علیزاده محمدیعقوب طب معالجوی
حیات الله نورالله طب معالجوی
حیدر حسین بخش کمپیوتر ساینس
خاطره عبدالحسین حقوق
خالده عزیز احمد اقتصاد
خان محمد قسیم محمد طب معالجوی
خدیجه طاهر طب دندان
خدیجه موسوی سید محمد جواد طب معالجوی
دینا محمد شفیع طب دندان
ذاکره  محمدعلی  قابلگی
ذبیح الله نقیب الله طب معالجوی
ذبیح الله عبدالقیوم طب معالجوی
ذکرام الدین اکرام الدین فقه و حقوق
ذکی حبیب الله کمپیوتر ساینس
ذوالفقار علی میرزایی زلمی طب معالجوی
رابعه سادات میر ذکریا علوم سیاسی
راحیل محمد جاوید طب معالجوی
راضیه جمعه علی قابلگی
رحمانه عصمت الله تکنالوژی طبی
رحیم الله عبیدالله طب معالجوی
رضا علیداد انجینری
رفیع الله محمد حیات طب دندان
رمضان محمد کمپیوتر ساینس
روح الله امان الله اقتصاد
روح الله حاجی گل علوم سیاسی
روح الله سید محمد شاه طب دندان
رویا محمد هاشم کمپیوتر ساینس
رویابی بی حاجی شیر زمان کمپیوتر ساینس
ریحانه میرزا حسین حقوق
زحل محمد عظیم قابلگی
زحل نیک محمد قابلگی
زحل ولی علی احمد طب معالجوی
زرمینه عید محمد علوم قرآنی
زکریا گل محمد طب دندان
زکیه محمد علی حقوق
زمان حسنی محمد حسن طب معالجوی
زهرا رحیم الله حقوق
زهرا امیری غلام صدیق طب معالجوی
زهرا خواجه ای قربان علی طب دندان
زهرا موحدی جواد طب دندان
زینب  خادم حسین قابلگی
زینب  غلام سرور اقتصاد
زینب  علی اکبر قابلگی
ساره کبیری احمدشاکر قابلگی
سجاد امیدالله کمپیوتر ساینس
سعیده محمد عارف طب معالجوی
سلطان احمد نور احمد طب معالجوی
سلطان عزیز یارمسکین غلام فاروق فقه و حقوق
سلیم غلام نبی کمپیوتر ساینس
سمیع الله عبدالمجید تکنالوژی طبی
سمیه علی آغا علوم سیاسی
سمیه پوپلزی الحاج پوپلزی قابلگی
سمیه محمدی محمد نعیم طب دندان
سمیه یعقوبی غلام حسین قابلگی
سهیلا عبدالکریم طب معالجوی
سید احسان سید اسدالله طب دندان
سید احمد  سید حیات الله فقه و حقوق
سید احمد سروش سید حسیب الله طب معالجوی
سید احمد مزمل سید غلام حیدر طب دندان
سید امین حسینی سید سخی داد فقه و حقوق
سید حبیب عبدالحی حقوق
سید رامین هوشمند حاجی سید حسن طب معالجوی
سید رسول شاه سید یعقوب شاه تکنالوژی طبی
سید رمضان سید مرزا حسین کمپیوتر ساینس
سید زمان سید حسین گل کمپیوتر ساینس
سید سلیمان سید محمد حسین طب معالجوی
سید سهیل  سید آصف کمپیوتر ساینس
سید شهرام اکبر شاه حقوق
سید عاشق حسین شاه حسین  
سید عبدالباری سید محمد هادی حقوق
سید عبدالله سید اعظیم  علوم سیاسی
سید عزت الله حاجی سید محمد گل طب معالجوی
سید عقیل سید عقیق حقوق
سید علی محمد ظاهر کمپیوتر ساینس
سید علی رضا سلطان حسین اقتصاد
سید مجیب شاه سادات سید محمود شاه تکنالوژی طبی
سید محمد عبدالوهاب طب معالجوی
سید محمد رضا  سید معصوم  اقتصاد و مدیریت
سید مهدی  سیدعلی  کمپیوتر ساینس
سید نجیب الله سید حسیب الله طب معالجوی
سید نعیم  سید خلیل طب دندان
سید یما حاجی سید عباس اقتصاد
سیدعبدالمطلب عظیمی سید ابوطالب طب معالجوی
سیده زهرا سید اکبر تکنالوژی طبی
شاداب محمد شفیع اقتصاد
شاه رخ محمد بشیر کمپیوتر ساینس
شریف علی حسینی شیرین علی طب دندان
شریف ناصری ظاهر طب معالجوی
شفیقه عبدالواسع طب معالجوی
شکریه محمد سید طب معالجوی
شکوفه موسی قابلگی
شکوفه عبدالمجید اقتصاد
شکوفه نجیب الله طب دندان
شکوفه نظام الدین تکنالوژی طبی
شکیلا محمد حمزه قابلگی
شهلا عبدالستار قابلگی
شهناز  سیدشازمان طب دندان
شیر احمد امیری بریالی طب دندان
شیرزی شاه محمد اقتصاد
صابره احمدی احمد حسین طب دندان
صبر گل محبی محمد یاسین  قابلگی
صدرالدین  عبدالاحد  طب معالجوی
صدف خواجه عبدالرسول طب دندان
صدیق الله امیر حسین علوم سیاسی
صغری ایوب طب معالجوی
صفت الله صفی الله طب معالجوی
صفی الله عبدالعزیز علوم سیاسی
صلاح الدین جمال الدین اقتصاد
صلاح الدین ایوبی محمد ایوب علوم سیاسی
ضیاالله محب الله اقتصاد
طالب احمد خیرالدین حقوق
طوبا محمد شفیع طب معالجوی
طوبا محمد بشیر قابلگی
عارفه حبیب جان طب معالجوی
عاطفه یعقوبی سید مبارک کمپیوتر ساینس
عاطفه یعقوبی غلام حسین قابلگی
عاقله موسوی محمد علی طب معاجوی
عالیه پردل فقه و حقوق
عباس علی جان کمپیوتر ساینس
عبدالباسط عبدالطیف طب معالجوی
عبدالبصیر جان محمد تکنالوژی طبی
عبدالجبار عبدالفتاح حقوق
عبدالحکیم عبدالحمید طب معالجوی
عبدالطارق عبدالرزاق اقتصاد
عبدالعظیم  سید اعظیم  علوم سیاسی
عبدالغیور قدوسی اجمل طب معالجوی
عبدالفاضل عبدالعزیز طب معالجوی
عبدالقاهر عبدالقادر طب معالجوی
عبدالمصور روح الله طب معالجوی
عبدالمعز محمد ظاهر کمپیوتر ساینس
عبدالوارث عبدالغیاث اقتصاد
عبدالوهاب عبدالشکور طب معالجوی
عبید الله عبدالقادر طب معالجوی
عبیدالله احمد شاه اقتصاد
علی اکبر سخی داد اقتصاد
علی الله عالمی محمدالله طب معاجوی
علی انتظار محمد امین طب معالجوی
علی محمد لعل محمد طب معالجوی
علی یاسر یعقوب علی اقتصاد
عمران الله محمد طب معالجوی
عمرجان شیرزی حقوق
عمره ناصری محمدامین طب دندان
عنایت حسینی حسین علی طب معالجوی
غلام رسول چمن کمپیوتر ساینس
غلام عباس عزت الله تکنالوژی طبی
غلام مصطفی غلام حیدر  
فاطمه محمد رضا علوم قرآنی
فاطمه اسحق تکنالوژی طبی
فاطمه محمد حسین قابلگی
فاطمه نادرشاه قابلگی
فاطمه ناظر حسین طب دندان
فایزه احمد ضیا قابلگی
فرحناز پاینده محمد طب معالجوی
فرزاد فیض محمد حقوق
فرزانه  یوسف قابلگی
فرشته نوروز علی قابلگی
فرشته  سیدجواد طب معالجوی
فرشته  رحمت الله قابلگی
فرشته کریمی عبدالحمید طب معاجوی
فروزان نبی زاده محمد نعیم قابلگی
فروزان نبی زاده مسجدی قابلگی
فرید زلمی زراعت
فریده قربان علی طب دندان
فریدون عبدالغغار حقوق
فضل الله حاجی محمد غنی علوم سیاسی
فضه محمد باقر طب معالجوی
فیروز غلام ربانی طب معالجوی
فیروز خان بهرام خان فقه و حقوق
فیروزه اکبری عیدمحمد طب معالجوی
فیصل عزیزی  محمدسالم طب دندان
فیض محمد امیرخیل ستوماتولوژی
قدرت الله عبدالخالق تکنالوژی طبی
قدسیه غلام رسول حقوق
کاتب شاه سرور علوم سیاسی
کریمه اسلام الدین قابلگی
گل احمد نصیر احمد اقتصاد
گل حسن محمد رحیم طب معالجوی
گلثوم داراب علی قابلگی
لایق احمد دین محمد تکنالوژی طبی
لطف الله شکرالله اقتصاد
لطیفه محمد علی کمپیوتر ساینس
لطیفه موسی اقتصاد
لیلا غلام حسن طب دندان
ماهره سید عبدالاحمد حقوق
مبارزالدین ضیائی پیرمقل طب معالجوی
مجتبی حیدری محمدیاسین طب معالجوی
مجیب سردار آغا کمپیوتر ساینس
مجیب الله خیر الله تکنالوژی طبی
مجیب الله نجم الدین طب معالجوی
محبوبه صفرعلی کمپیوتر ساینس
محرم علی  محمد اقبال اقتصاد
محمد عبدالقیوم طب معالجوی
محمد ادریس محمد عتیق طب معالجوی
محمد اسماعیل دادعلی انجینری
محمد اعظم محمد بشیر طب معالجوی
محمد اعظم محمد میرویس کمپیوتر ساینس
محمد امیر محمد کبیر  اقتصاد
محمد امین عبدالحمید علوم سیاسی
محمد باسط محمد ظفر کمپیوتر ساینس
محمد جاوید سلطان حسین حقوق
محمد جواد  محمد حسن  طب معالجوی
محمد رحیم حسن علی انجینری
محمد رفیع دیدار علی کمپیوتر ساینس
محمد رفیع محمد هاشم حقوق و علوم سیاسی
محمد سلیم صالح محمد تکنالوژی طبی
محمد سمیع محمد علی طب دندان
محمد سمیع محمدنزیر طب معالجوی
محمد صمیم محمد رفیع طب معالجوی
محمد طاهر غلام سخی  طب معالجوی
محمد عارف محمد صدیق حقوق
محمد عارف محمدهاشم طب دندان
محمد علی سلطان طب معالجوی
محمد فرشاد  محمد مسیح حقوق
محمد فرید محمد قاسم اقتصاد و مدیریت
محمد فهیم  محمد اکرم  طب دندان
محمد قاسم عبدالجلیل تکنالوژی طبی
محمد مصطفی محمد ضیا اقتصاد
محمد منصور حسینی قربان طب معالجوی
محمد مهدی محمد محسن حقوق
محمد نثار محمد نصیر اقتصاد
محمد نذیر محمد رضا اقتصاد
محمد نواز فتح محمد حقوق
محمد یونس محمد آصف علوم سیاسی
مختار سرور تکنالوژی طبی
مختار احمد حاجی محمد عیسی اقتصاد
مدینه امان الدین قابلگی
مرتضی میرخیل احمد ضیا طب معالجوی
مرسل سید حسن مجتبی طب دندان
مرسل محمد محسن اقتصاد
مرسل حبیب الله طب معالجوی
مریم محمد علی طب معالجوی
مسکا محمد اکبر قابلگی
مسکاء فاروقی محمدفاروق طب معالجوی
مسیح الله شریفی محمد امان طب معالجوی
مصطفی غلام حضرت  
معاذ نجیب الله طب معالجوی
معشوق خان عبدالغفار طب معالجوی
معصومه پویان غلام  طب معالجوی
معصومه نعیمی قربان علی قابلگی
مقبول حسین  ناظر طب معالجوی
مکیه محمدنسیم قابلگی
ملغلره محمد عیسی  طب معالجوی
ملیحه بسم الله کمپیوتر ساینس
ملیحه بازمحمد طب معالجوی
مهتاب علی مدد  
مهدی رمضان علی اقتصاد
مهدی محرم علی حقوق
مهدی غلام علی اقتصاد
مهدی محمد نعیم اقتصاد
موسی امیر حسین کمپیوتر ساینس
نادره محمد طاهر قابلگی
نادیه حبیب الله طب دندان
نادیه سید علی آقا علوم قرآنی
نادیه  محمد یوسف کمپیوتر ساینس
نازیلا حبیب الله قابلگی
ناصراحمد صدیق زاده غلام مختار طب معالجوی
نتیلا محمد صدیق طب معالجوی
نجم الدین محمد شاکر اقتصاد
نرگس شرفیار علی یاور طب دندان
نسرین سید علی آقا علوم قرآنی
نصرت الله جان محمد تکنالوژی طبی
نصرت الله حبیب الله طب معالجوی
نصرت الله عبدالعزیز تکنالوژی طبی
نصیر احمد محرم علی تکنالوژی طبی
نظیر احمد غلام محمد کمپیوتر ساینس
نظیفه خان محمد طب معالجوی
نظیفه امیرجان طب دندان
نعمت الله غلام رضا انجینری
نفیس احمد غلام محمد طب معالجوی
نقیب الله  محمد زمان  کمپیوتر ساینس
نور الله حبیب الله تکنالوژی طبی
نور جان محمد نفیع قابلگی
نورزاد فرهاد  علوم سیاسی
نوریه  چمن قابلگی
نیاز محمد گل محمد طب معالجوی
همایون غلام حسین حقوق
وژمه سید مصطفی قابلگی
یحیی حاجی نقیب الله  تکنالوژی طبی
یعقوب  فدا محمد طب معالجوی
یلدا ایثار محمدعیسی قابلگی