مژده به فارغ‌التحصیلان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

مژده به فارغ‌التحصیلان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به عنوان دانشگاهي پیشتاز و پیشگام در عرصه تحصیلات عالي خصوصي، موفق به کسب اعتبار لازم گرديده و فارغ‌التحصیلان اين دانشگاه مستحق دريافت دیپلوم و سند تحصیلي رسمی صادره از سوي وزارت تحصیلات عالي شدند.
در مراسمي که به مناسبت توزیع دیپلوم براي فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاي خصوصي با حضور وزیر و مسئولان بلندپایه وزارت تحصیلات عالي، رئیس و اعضاي هیأت مدیره اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالي خصوصي, مسئولان دانشگاه‌هاي خصوصي و اصحاب رسانه در مقر وزارت تحصیلات عالي دایر شده بود، دکتر عبدالعلي محمدي؛ معاون علمي ـ تدریسي دانشگاه خاتم‌النبیین، دیپلوم رسمي فارغ‌التحصیلان این دانشگاه را از وزیر محترم تحصیلات عالي دریافت نمود.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ضمن قدرداني از مسئولان ذیربط در وزارت تحصیلات عالي؛ به ویژه ریاست پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالي خصوصي، اين دستاورد ارزشمند را به تمام محصلان, فارغ‌التحصیلان، استادان و کارکنان تبریک گفته خود را متعهد به رعایت معیارهاي علمي و کیفي مي‌داند تا بتواند در آینده نزدیک، مصدر خدمات بهتر و بیشتر به کشور و مردم متدین و محروم افغانستان گردد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط