مهلت پرداخت قسط اول هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان مشخص شد

مهلت پرداخت قسط اول هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان مشخص شد

بر اساس اطلاعیه‌ی معاونت اداری‌-مالی دانشگاه، تمام دانشجویان باید قسط اول هزینه‌ی تحصیلی سمستر جاری تحصیلی خویش را بپردازند. در اطلاعیه‌ی این معاونت آمده است که دانشجویان ملزم به پرداخت قسط اول فیس تحصیلی سمستر جاری تا تاریخ 20 حمل 1401 می‌باشند.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط