معلومات قدیمی دانشکده ها در یک صفحه

دانشکده تکنالوژی طبی

ماموریت دانشکده تکنالوژی طبی:

تربیت نیروی متعهد و متخصص، ارائه خدمات لابراتواری متناسب با نیازهای ملی و استندردهای جهانی، توسعه پژوهشهای علوم تکنالوژی طبی در سطح کشور.

چشم انداز دانشکده تکنالوژی طبی:

دانشکده تکنالوژی طبی در نظر دارد با تربیت نیروی متعهد و متخصص در آموزش علوم تکنالوژی طبی، ارائه خدمات معیاری لابراتواری و انجام تحقیقات علمی با توجه به اولویتهای جامعه پیشتاز باشد.

۱-  رییس دانشکده

گلاله نورزهی 

موقف اداری: رئیس دانشکده

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته اناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲-  هیئت علمی:

از افتخارات دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) داشتن اساتید هیئت علمی با درجه علمی حداقل ماستری و P.H.D در رشته های بیوشیمی بالینی، هماتولوژی و بانک خون، پارازیتولوژی، کیمیای عضوی و فیزیولوژی طبی می باشد و تدریس در هر مضمون توسط متخصص همان رشته انجام می شود. اعضای هیئت علمی شامل:

 • گلاله نورزهی: ماستر آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی، ایران.
 • خان محمد توسلی: ماستر کیمیای عضوی از دانشگاه بین المللی امام خمینی، از کشور ایران و آمر دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی.
 • استاد آدم خان علی پور: ماستر بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس ایران
 • دکتر حسین رحیمی: دکتری مایکولوژی دانشگاه تربیت مدرس ایران
 • مییثم سجادی: ماستر بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس، ایران

۳-   معرفی رشته تکنالوژی طبی (Medical Laboratory Sciences)

تکنالوژی طبی شاخه‌ی از علوم طبی است که در ارتباط با تشخیص بیماری‌ها با انجام آزمایشات در لابراتوار‌های اختصاصی مانند لابراتواری خون شناسی، ایمنولوژی و سرولوژی و بیوشیمی فعالیت دارد.

تاریخچه:

این دانشکده که با نام مدیکال تکنالوژی در دانشگاه‌‌های جهان آموزش داده می‌شود در سال ۱۹۷۶ نام آن به  Medical Laboratory Scinces تغییر داده شد و در حال حاضر این رشته به این نام شناخته می‌شود. مدت تحصیل در این رشته چهار سال می‌باشد و مدرک لیسانس تکنالوژی طبی یا علوم لابراتواری به دانشجو تعلق می‌گیرد. دانشگاه خاتم النبیین(ص) اولین دانشگاهی است که این رشته را در مقطع لیسانس راه اندازی نموده است. کسانی که از این رشته فارغ التحصیل می‌شوند به صورت مسلکی علوم  لابراتواری را فرا می‌گیرند و قادر می‌باشند که آزمایشات روتین لابراتوارهای طبی کمترین خطا انجام دهند.

۴-  معرفی دانشکده تکنالوژی طبی

این رشته در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه خاتم النبیین (ص) راه اندازی شد. دانشکده تکنالوژی طبی تلاش دارد هر سال بر ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان در دروس تئوری و عملی بیفزاید و در این راستا هم در زمینه جذب هیئت علمی متخصص و برگزاری ورکشاپ ها برای آشنایی با متون نوین تشخیصی و تحقیقات به روش مسلکی در مرکز تحقیقات و همچنان در تهیه تجیزات مورد نیاز پیشرفت‌های زیادی داشته است.

دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) دارای لابراتوار های مجهز برای آموزش محصلین می‌باشد. لابراتوار‌های فعال در این دانشکده عبارتند از :

 • لابراتوار بیوشیمی و هورمون شناسی
 • لابراتوار هماتولوژی و ایمنولوژی
 • لابراتوار پارازیتولوژی
 • لابراتوار هیستولوژی
 • لابراتوار پاتولوژی
 • لابراتوار کیمیا
 • لابراتوار بیولوژی
 • لابراتوار میکروبیولوژی و باکتریولوژی

۵- ديپارتمنتها:

دانشکده در راستاي ارائه هرچه تخصصي تر دروس، داراي دو ديپارتمنت مي​باشد:

دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی

  بیولوژی و میکروبیولوژی

۶- معرفی محتوا:

نظام درسی این دوره بر اساس سیستم کریدیت است که هر کریدیت حدود ۱۶ جلسه درسی می‌باشد.

برای اینکه محصل مفردات هر مضمون به خوبی فرا بگیرد مباحث تئوری را به صورت پرکتیک در لابراتوارهای دانشکده کار می‌کنند.

 محصلین در سمستر هفتم و هشتم در لابراتوار شفاخانه دوره ستاژ را سپری می‌نمایند تا با مشاهده عملی پروسه تشخیص بیماری را نیز یاد بگیرند و آموخته‌های تئوریک خود را در مرحله عمل به اجرا بگذارند.

 • مونوگراف(Thesis):

هدف: آشکار نمودن توانایی های فردی و علمی محصلان و همچنان آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

 • تعداد کردیت ها:

رشته تکنالوژی طبی در مقطع لیسانس در مدت هشت سمستر ارائه می شود. محصلین در طول این دوره ۱۵1 کریدیت را خواهند گذراند که این مجموع، ۱۱5 کریدیت مضامین اساسی و اختصاصی بوده و ۱۶ کریدیت مضامین عمومی و ۱۶ کریدیت ستاژ ۱و۲ و به تعداد ۴ کریدیت مونوگراف پایانی می باشد.

مضامین تعداد کردیت
اساسی ۶1
اختصاصی ۵۴
عمومی ۱۶
ستاژ۱و۲ ۱۶
مونوگراف ۴
مجموع ۱۵1

از افتخارات دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) داشتن اساتید هیئت علمی حداقل ماستری و دکترا در رشته‌های بیوشیمی بالینی، هماتولوژی و بانک خون، پارازیتولوژی، کیمیای عضوی و فیزیولوژی طبی می‌باشد و تدریس در هر مضمون توسط متخصص همان رشته انجام می‌شود.

دانشکده طب دندان

ماموریت دانشکده طب دندان:

تربیت نیروی متعهد و متخصص در زمینه صحت دهان و دندان، بستر سازی جهت پژوهش های علمی و ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت دهان و دندان افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

چشم انداز دانشکده طب دندان:

دانشکده طب دندان برآن است تا در تولید علم و دانش، ارتقاء صحت دهان و دندان و ارائه خدمات صحی معیاری با تربیت نیروی متعهد و متخصص در سطح کشور پیشگام باشد.

معرفی مختصر دانشکده طب ستوماتولوژی دانشگاه خاتم النبیین(ص)

در کشور عزیز ما افغانستان آن عده از هموطنان ما که در مناطق روستایی و دور دست زندگی می‌کنند از خدمات صحی مناسب، از جمله در  بخش دندان به‌صورت علمی و مسلکی آن برخورداد نیستند و تا کنون به‌صورت تجربه‌ای و توسط افراد غیر مسلکی مورد مداوا قرار می‌گیرندکه عملیه‌های انجام شده توسط این افراد غیر مسلکی در بخش دندان سبب ضرر به صحت مردم شده و از جانب دیگر باعث  انتقال امراض ویروسی و انتانی در بین مردم می‌شود.

از طرف دیگر در شهرهای کشور عزیز ما تعدادی از تکنیسین‌ها و پروتیزین‌ها بعد از دو سال دوره‌ی تحصیلی به خدمات صحی در بخش دندان می‌پردازند که از دانش و تجارب کافی برخوردار نیستند تا خدمات استندرد و معیاری را به‌هموطنان ما انجام دهند.

خدمات صحی در بخش دندان چه در شهرها و چه درمناطق  روستایی و درو افتاده نه چندان کارآمد بوده بلکه باعث انتفال امراض ویروسی و انتانی به مردم می‌شود.

با توجه به اینکه در بخش دندان تا به حال صرف یک دانشکده در چوکات دانشگاه طبی کابل در سطح کل کشور در آموزش دوکتوران جوان در حال فعالیت  بوده که فارغین این دانشکده برای انجام خدمات صحی در بخش دندان را در کشور عزیز ما کافی نیست، لذا دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) لازم دانسته تا دانشکده را تحت عنوان دانشکده دندان (ستوماتولوژی) در چوکات دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) ایجاد کنند تا به آموزش کدرهای متعهد و متخصص در این بخش پرداخته  و در تربیه این کدر در کشور پیشگام باشد. این کدروظیفه دارد تا در آینده‌ی نزدیک  به خدمات صحی  معیاری و استندرد در بخش دندان بپردازند و تمام هموطنان ما که در شهرها و در مناطق دوردست  زندگی می‌کنند از خدمات معیاری در بخش دندان برخوردار شده و از تعداد شیوع امراض انتانی و ویروسی و دیگر صدمات صحی را  که توسط افراد غیر مسلکی متقبل می‌شوند کاهدش دهند.

این دانشکده را دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) عملاً در سال ۱۳۹۵ با جواز رسمی نمبر  ۱۸۱/۱۸۲   و مکتوب  وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ایجاد کرده است.

 

دورنمای دانشکده ستوماتولوژی دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص)

۱: تربیه دوکتوران جوان در بخش ستوماتولوژی

۲: تربیه دوکتوران متعهد و متخصص در بخش ستوماتولوژی

۳: ارتقای تحصیلی آن عده از افراد که تحصیلات دوساله در این بخش دارند را  به صفت DMD(Dental Master Degree)یا ستو ماتولوگ

۴: تربیه جوانان که در مناطق دوردست کشور زندگی می‌کنند به صفت داکتر که در آینده جایگزین افراد غیر مسلکی که به‌صورت تجربوی در این بخش کار می‌کنند. ( برای این افراد لیلیه و خدمات آن فراهم است).

معرفی محتوا:

مطابق نظام‌نامه‌ی آموزشی این پوهنتون مدت تحصیل دراین دوره، حداقل شش سال و حداکثر هشت سال می‌باشد و هر محصل می‌تواند در هر سمستر حداقل ۱۴ کریدیت و حداکثر ۲۱ کریدیت را انتخاب نماید و این دوره تحصیلی شامل سه مرحله می‌باشد.

 1. پاراکلینیک (Basic) – ۲ سال
 2. کلینیک — ۳ سال
 3. استاژ — ۱ سال

۱  پاراکلینیک (Basic): مدت زمان این مرحله ۲ سال است در این مرحله محصلان دروس اساسی (Basic) و مرحله اول دروس عمومی و اختصاصی را می‌گذرانند.

 1. کلینیک: شامل دو بخش است.

الف- آموزش محصلان بر بالین مریضان در شفاخانه‌ها

ب- گذراندن دروس تئوری در دانشکده

۳٫استاژ: هدف از این مرحله پرورش مهارت و تقویت قدرت تصمیم‌گیری و افزایش اتکاء به نفس و همچنین برخورد مستقیم محصل با مسائل تشخیصی، تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می‌باشد و زمان مطلوب این دوره یک سال است.

منوگراف (Thesis)

آشکار نمودن توانایی‌های فردی و علمی محصلان و آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

منوگراف در این بخش، ۶ کریدیت است و هر محصل باید حداقل یک سال قبل از اتمام دوره‌ی تحصیلی خود موضوع آن را تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و قبل از فراغت، آن را دفاع نماید.

ویژگی‌های دانشکده طب ستوماتولوژی  دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص)

 1. اساتید مجرب و توانا (ماستر و دکترا)؛
 2. تجهیزات خدماتی و آموزشی مجهز دندان در چوکات شفاخانه‌ی کادری پوهنتون دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص): دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) از معدود دانشگاه‌های خصوصی کشور است که شفاخانه‌ی کادری مجهز دارد.
 3. تخقیق ویژه برای دانشجویان نخبه
 4. فراهم نمودن تسهیلات برای ادامه‌ی تحصیل محصلان در خارج از کشور (در دوره‌ی استاژ و تخصص)
 5. فیس مناسب: در توان پرداخت اکثر افراد جامعه

الف- مالیات ندارد؛

ب- در کل دوره ثابت است؛

حیطه‌ی کاری (توانمندی افراد بعد از فراغت دوره‌ی ۶ ساله)

الف- به‌عنوان داکتر معالج در بخش‌های مختلف که دوره‌ی آن را گذرانده اند، مانند داخله‌ی دندان، اورتوپیدی دندان، اطفال دندان، اورتودنسی وجراحی دندان که دوره‌های کار عملی این بخش‌ را می‌گذرانند؛

ب- به‌عنوان رئیس، مدیر و …………………… در شفاخانه‌ها و مراکز صحی؛

ج- توانمندی در Research و تحقیق موضوعات صحی در بخش دندان؛

د- کارشناس و مشاور در موضوعات صحی در بخش دندان؛

۷: داشتن یک وارد مجهز دندان در چوکات  شفاخانه کادری دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) و آموزشی معیاری و مجهز

۸: فضای آموزشی مناسب

برای دانلود و مشاهده شناسه دانشکده اینجا کلیک کنید.

دانشکده طب معالجوی

ماموریت دانشکده طب معالجوی:

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، بستر سازی جهت انجام پژوهشهای کاربردی و اساسی، ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

چشم انداز دانشکده طب معالجوی:

دانشکده طب معالجوی قصد دارد در ارتقاء صحت جامعه با تربیت نیروهای کارآمد، ارائه خدمات صحی معیاری و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

مقدمه

طب معالجوی یک دانش کاربردی است، هدف آن حفظ و ارتقاء صحت، تداوی امراض و بازتوانی آسیب‌دیدگان است. این منظور با شناخت امراض، تشخیص، تداوی و جلوگیری از بروز آن­ها به انجام می‌رسد. دانش طب بر روی طیف وسیعی از رشته‌ها بنا شده است. امروزه هدف دانش طب استفاده از فن‌آوری‌های دانش‌ محور و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه‌حل مشکلات کلینیکی است.

در تدوین برنامه درسی (Curriculum) جدید، تلاش شده است که آخرین تحولات در حوزه طب معالجوی در دانشگاه‌های خارج از کشور مورد مطالعه قرار گیرد و  جدید ترین تغییرات در این حوزه با توجه به نیازمندی‌های علمی و کاربردی آن‌ها در کشور ما، در برنامه این رشته منظور و ملحوظ گردد.

نام دانشکده طب معالجوی
سال تأسیس ۱۳۹۰
تعداد دیپارتمنت دو دیپارتمنت
دیپارتمنت های دانشکده ۱-      دیپارتمنت داخله۲-      دیپارتمنت صحت عامه

 

 

معرفی مختصر دانشکده

دانشکده طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در سال ۱۳۹۰ با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تأسیس و در بهار سال ۱۳۹۰ اقدام به جذب و پذیرش محصل نمود. این دانشکده دارای چهار دیپارتمنت بوده و برنامه‌های آموزشی در مقطع MD تایم‌ روزانه را در رشته‌ طب معالجوی برگزار می‌کند. این دانشکده درسال ۱۳۹۶ اولین فارغان خودرا به جامعه طبی افغانستان تقدیم نمود تا مصدر خدمت به جامعه رنجدیده افغانستان شود.

رئیس دانشکده: داکتر محمد لطیف نظری                                                                                     

تعمیر و صنوف

دانشکده طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین(ص) دارای تعمیر مناسب و مجهز به وسایل آموزشی و آسایشی لازم می باشد. این دانشکده دارای تعداد ۱۴ صنف است که دارای امکاناتی مثل وایت بورد، پروژکتور، LCD، چوکی­های مناسب و نور کافی می‌باشد.

تعداد استادان

دانشکده طب معالجوی دارای ۷ نفر کادر علمی تمام وقت با درجه‌های تحصیلی ماستری و ph.D می‌باشد. ضمنا دانشکده جهت تکمیل کادر آموزشی خود، از اساتید خارج کادر علمی بصورت قراردادی بهره می‌گیرد. مشخصات اساتید دانشکده در جدول ذیل ارایه شده است:

شماره نام و تخلص رشته تحصیلی درجه تحصیلی رتبه علمی
۱ داکتر مکارم بختیاری طب معالجوی ماستری پوهنمل
۲ داکتر محمد لطیف نظری طب معالجوی ماستری پوهنیار
۳ داکتر جعفرعلی مرادی طب معالجوی ماستری پوهنیار
۴ داکتر خانعلی محمدی صحت عامه Ph.D پوهندوی
۵ داکتر سید یوسف موسوی فیزیولوژی Ph.D پوهندوی
۶ استاد موسی بشیر صحت عامه ماستری پوهنیار
۷ دکتر سیف الله نیازی طب معالجوی متخصص پوهنیار

لابراتوارها

دانشکده طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین(ص) دارای ۱۳ لابراتوار مجهز شامل لابراتوارهای آناتومی، هیستولوژی، پاتولوژی، بیوشیمی، کیمیا، میکروبیولوژی، بیولوژی و skill lab می­باشد.

کتابخانه و مرکز آی تی

دانشکده طب دارای کتابخانه تخصصی به شمول کتاب‌های درسی و مطالعاتی و هم‌چنین مرکز تکنالوجی معلوماتی (IT) می‌باشد که همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۷ بعد از ظهر برای استفاده دانشجویان خدمات ارائه می‌کند.

نیازسنجی عمومی

بررسی اجمالی وضع موجود خدمات صحی در كشور بوضوح نشان مي دهد كه فقط ساكنين شهرهاي بزرگ از خدمات صحی و تسهیلات آن به صورت نسبی برخوردارند، ولی طبقات مستضعف و آنانیکه در مناطق دور افتاده کشور زندگی می­کنند متاسفانه از امکانات اولیه خدمات صحی بی بهره مانده‌­اند و این به علت کمبود نیروی مسلکی، عدم توزیع صحیح آنها و همچنان محدود بودن امکانات آموزشی طبی بوده است. براساس برآوردي كه به عمل آمده، تعداد كل داکتران موجود حتي نيمي از نيازهای صحی جامعه را تامين کرده نميتواند.  برای رفع این مشکل باید با گسترش دانشکده‌های طب در سطح کشور و به کارگیری کلیه امکانات خدمات صحی در افزایش نیروی مسلکی کوشید. بدین منظور ایجاب می کند که تأسیس و راه اندازی همچو مراکز آموزشی را در چارچوب قوانین وزارت محترم تحصیلات عالی کشور داشته باشیم تا بتوانیم با آموزش صحیح، افراد مسلکی و کار َآمد را تربیه نموده و کمیت و کیفیت خدمات آموزشی طبی را بالا برده بطوریکه پس از فارغ التحصيل شدن در رفع نيازهای جامعه در همه نقاط كشور يكسان خدمت نمایند.

برای برپایی رشته طب معالجوی در دانشگاه خاتم النبیین(ص) نیازسنجی عمومی به شیوه پرسش­نامه با اشتراک مراجع ذیل صورت گرفت:

– وزارت تحصیلات عالی

-وزارت صحت عامه

– شفاخانه علی آباد

– شفاخانه جمهوریت

– شفاخانه استقلال

– شفاخانه انتانی

– شفاخانه توبرکلوز

در نتیجه مراجع مذکور به ضرورت ایجاد رشته طب معالجوی در دانشگاه خاتم النبیین(ص) صحه گذاشتند.

نیازسنجی آموزشی

بعد از اجرای نیازسنجی عمومی، به نیازسنجی آموزشی پرداخته شد. در این نیازسنجی، به منظور رسانیدن دانش‌ها، مهارت‌ها، و تغییرات سلوکی به دانشجویان از مراجع فوق الذکر به شیوه پرسشنامه معلومات لازم جمع آوری گردید و نظریات مفیدشان در محتوای کریکولم وسیعا در نظر گرفته شد.

تدوين موفقيت‌­آميز برنامه درسي مستلزم درنظرگرفتن وجوه گوناگون است. در دنياي امروز، دانشگاهي موفق است که پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه انساني باشد و بتواند فارغ التحصيلاني توانمند و کارآمد را پرورش دهد؛ افرادي که هم قادر به تأمین نيازهاي نهادهاي اجتماعي باشند و هم به مثابه نوعي بازخور، با استخدام در ترکيب هيأت علمي دانشگاه­ها و یا تلاش برای نظريه‌­پردازي، به تقويت چرخه­‌هاي مؤثر پيشرفت و توسعه علم کمک نمايند.

کشور ما افغانستان به دلیل اینکه در گذشته با چالش‌های مهم مواجه بوده است، و با توجه به اینکه در آغازین مراحل حرکت به سمت توسعه و انکشاف خدمات صحی قرار دارد، ضرورت مبرم به توسعه منابع انسانی در عرصه علوم طبی می‌باشد.

فارغ التحصیلان این رشته، با توجه به آموزش‌­هایی که می‌بینند، هم می­توانند در سطوح مدیریتی ارگان­ها و وزارتخانه­‌های مرتبط با خدمات صحی به کار اشتغال ورزند و هم در شفاخانه‌­ها، کلینیک‌­ها و سایر مراکز صحی به ارائه خدمات صحی بپردازند و یا در مراکز تحصیلات عالی به امر آموزش محصلین بپردازند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است، مشغول بکار شوند.

اهداف آموزشی

 1. تربیت نیروی مسلکی آراسته با اخلاق اسلامی و طبی
 2. آشنا ساختن دانشجویان با مباحث و مضامین علوم طبی در زمینه­‌های مختلف.
 3. تربیت افراد کارآمد با توانایی علمی و عملی که قابلیت و توانایی جهت وقایه و معالجه امراض را داشته باشند و بتوانند در مراکز صحی کشور مثمر واقع شوند.
 4. تعمیم و گسترش نیروهای مسلکی مورد نیاز کشور.
 5. قادر ساختن دانشجویان در جهت استفاده از آخرین منابع علمی و بهره گیری از اطلاعات جدید.
 6. آشنایی با اولویت‌­ها و مسائل صحی منطقه و جهان
 7. مستعد و نیرومند ساختن دانشجویان در جهت تلاش برای ارائه راهکارهای گسترش صحت در جامعه و گرایش به عدالت در صحت.

 معرفی محتوا

۱- دوره تحصیل

 مطابق نظام­نامه آموزشی این دانشگاه مدت تحصیل در این دوره حداقل شش سال و حداکثر هشت سال می­باشد. هر محصل می­تواند در هر سمستر حد اقل ۱۷ کریدیت و حد اکثر ۲۱ کریدیت را انتخاب نماید.

این دوره تحصیلی شامل سه مرحله می­باشد:

۱٫پاراکلنیک Basic))

 1. کلنیک
 2. ستاژ
 3. پاراکلنیک: مدت زمان این مرحله ۲ سال است در این مرحله دانشجویان دروس اساسی(Basic) و مرحله اول دورس عمومی و اختصاصی را می گذرانند.

هدف: هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك آن و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك، پتالوژیک و مكانيزم­هاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب­هاي بدن انسان و آشنا ساختن محصلان با اصول مسائل صحی است.

حد اکثر مدت زمان در این مرحله ۳ سال است

 1. کلنیک:

هدف از این مرحله تشخیص امراض از دیدگاه کلینیکی و لابرتواری و بدست آوردن توانایي­‌هاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال فکری و نتيجه­‌گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحیح  با مریض و طراحی تدابیر وقایوی و تداوی می­باشد.

مدت زمان : مدت زمان در این مرحله ۳ سال است که طی آن دوره­های پراکتیک از دروس داخله، جراحي، اطفال، نسائی ولادی، چشم، گوش و حلق و بيني، عقلی و عصبی، راديولوژي، جلدی و زهروی و واحدهاي باقيمانده تئوری از دروس عمومي و اختصاصی گذرانده می­شود.

دوره کلینیکی شامل دو بخش است:

 1. آموزش دانشجویان بر بالین مریضان در شفاخانه­‌ها
 2. گذراندن دروس تئوری در دانشکده: حد اکثر مدت زمان گذراندن این مرحله ۴ سال است.

دوره ستاژ:

هدف از این مرحله پرورش مهارت­‌ها و تقويت قدرت تصميم­‌گيري و افزايش اتكاء به نفس و همچنین برخورد مستقيم دانشجو با مسائل تشخیصی و تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می­باشد.

زمان مطلوب این دوره یک سال است که در این مدت دوره هاي داخله عمومی، جراحي، اطفال، نسائی ولادی، جلدی زهروی، وقایه، گوش و حلق و بيني، چشم، عقلی و عصبی، طب عدلی، انتانی و توبرکلوز توسط دانشجویان گذرانده مي­شود.

مکان گذراندن این دوره فقط در شفاخانه‌­ها تحت نظر اساتید می­باشد.

منوگراف(Thesis)

هدف: متبارز و آشکار نمودن توانایی­های فردی و علمی دانشجویان و همچنان آموزش دادن در جهت کسب مهارت­های علمی و تحقیقاتی در آینده.

منوگراف ۶ کریدیت است و هر دانشجو باید حداقل یک سال قبل از اتمام دوره تحصیلی خود موضوع آن را تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و قبل از فارغ التحصیل شدن آن را دفاع نماید.

۲- تعداد کریدیت­ها

نظام آموزشی این دانشگاه بر اساس سیستم کریدیت ارائه می­شود که هر کریدیت شانزده ساعت می­باشد.

تعداد کریدیت­های این دوره ۲۴۶ کریدیت می باشد و دانشجویان برای تکمیل این دوره تحصیلی این تعداد کریدیت­ها را بگذرانند. از مجموع (۲۴۶) کریدیت، ۸۰ کریدیت دروس اساسی، ۱۰۴ کریدیت دروس اختصاصی، ۲۰ کریدیت دروس عمومی، ۳۶ کریدیت دوره ستاژ و ۶ کریدیت  مونوگراف (Thesis) می­باشد.

دروس اساسی:                               ۸۰ کریدت
دورس اختصاصی:                            ۱۰۴ کریدت
ستاژ:                                              ۳۶  کریدت
عمومی:                                          ۲۰ کریدت
منوگرافThesis))                                 ۶ کریدت
مجموع:                                        ۲۴۶ کریدت

 

 

 ۳- نوع کریدیت‌ها

طب معالجوی، همانند بسیاری از رشته‌های دیگر، دارای ماهیت چند رشته‌ای است و بنابراین، موفقیت در تحقق اهداف آموزشی این دوره متوقف بر آشنایی و کسب توانایی علمی در تعدادی از زمینه‌های علمی است. از این رو، مجموعه کریدیتهای این رشته به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

ردیف نوع مضمون تعداد  کریدیت
۱ مضامین اساسی ۸۰
۲ مضامین اختصاصی ۱۰۴
۳ مضامین دوره ستاژ ۳۶
۴ مضامین عمومی(دانشگاه شمول) ۲۰
۵ منوگراف ۶
۶ جمع کل کریدیت‌ها ۲۴۶

۴- سیستم آموزشی

آموزش دوره طب معالجوی همانند سایر رشته‌ها در دانشگاه خاتم النبیین(ص) مطابق سیستم «کریدیت» صورت می‌گیرد که جدیدترین و معیاری‌ترین سیستم تحصیلی در دنیا است. این سیستم تحصیلی مورد تأیید و تأکید وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز می‌باشد. طبق سیستم کریدیت، هر محصل در دوره MD حدود ۲۴۶ کریدیت را طی ۱۲ سمستر (شش سال تحصیلی) آموزش می‌بیند. هر کریدیت، به مقدار مضمونی گفته می‌شود که محتوای آن طی ۱۶ ساعت آموزش داده می‌شود.

۵- مضامین (کتگوری و فیصدی آن ها)

مضامین رشته طب معالجوی به چهار کتگوری تقسیم می گردد:

 • مضامین عمومی و پوهنتون شمول. این دسته از مضمین حدود ۶/۵% کل مضمون های دوره را شامل می­گردد.
 • مضامین اساسی. این دسته از مضامین حدود ۶/۳۱% کل مضمون های این دوره را شامل می­گردد.
 • مضامین اختصاصی و ستاژ . این دسته از مضامین حدود ۴/۶۰% از کل مضامین را شامل می­گردد.
 • منوگراف. حدود ۴/۲% از مضمون­های دوره را شامل می­گردد.

۶- انترنشیپ، ستاژ و سیر علمی

محصلین دوره طب معالجوی، علاوه بر گذراندن دروس نظری، به تناسب مضامین، دوره­‌های پراکتیک بخش­های مختلف کلینیکی را در شفاخانه‌­ها نیز پشت سر می‌گذارند تا با مشاهده عملی پروسه تشخیص، تداوی و فالوآپ بیماران را نیز یاد بگیرند و آموخته­‌های تئوریک خود را در مرحله عمل به اجرا بگذارند.

۷- تناسب کارهای عملی و نظری

برای این که محصل مفردات هر مضمون را به خوبی فرا بگیرد نیاز دارد که مباحث تئوریک را بصورت پراکتیک در لابراتوارها و شفاخانه­‌ها نیز یاد بگیرد. از کل مضامین در حدود ۵۷% تئوری و ۴۳% پراکتیک می­باشد.

۸- روش های آموزشی

در دوره طب معالجوی، به تناسب مضامین در نظر گرفته شده، از روش‌های آموزشی مختلف استفاده می‌شود.  در مجموع روش‌های مورد استفاده در تدریس این رشته، یک یا ترکیبی از روش‌های ذیل می‌باشد.

 1. روش لکچر: این روش در مضامینی که بیشتر جنبه مبانی و نظری دارند و نیاز است که حجم زیادی از معلومات به فراگیر منتقل شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، مفاهیم و مباحث بطور شفاهی به دانشجویان انتقال داده می‌شود.
 2. روش اکتشافی: زمانی که دانشجویان معلومات اولیه در مورد رشته را بدست آوردند، زمان آن می‌رسد صنف حالت فعال به خود بگیرد و دانشجویان به تفکر و یافتن پاسخ‌ها قبل از طرح پاسخ از جانب استاد واداشته شوند. برای تحقق این خواسته، از دانشجویان خواسته می شود که دانش‌ها و باورهای جدید را فعالانه بیاموزند و در طرح بحث و نقادی آن با استاد و همشاگردی‌های خود مشارکت نمایند.
 3. روش پرسش و پاسخ: برای اطمینان از یادگیری مضمون، بخشی از پروسه آموزش به پرسش و پاسخ از دانشجویان اختصاص داده می شود. این کار هم در مورد مباحث از قبل آموزش داده شده و در مورد مباحث جدید صورت می‌گیرد تا هم روحیه خلاقیت و تفکر در دانشجویان تقویت شود و هم بر اثر تکرار و بازگویی مباحث، زمینه نهادینه شدن آنها فراهم گردد.
 4. آموزش کلینیکی: زمانی که دانشجویان چهار سمستر تحصیلی را پشت سر گذاشتند و تا حدودی ذهنیت علمی نسبت به رشته پیدا کردند، برای تطبیق آموخته­‌های شان در زمینه طب به وارد شفاخانه­‌ها نیز می­شوند.
 5. تحقیق و حل مسئله: در این روش، به تناسب توان محصلان به آنها موضوع داده می‌شود تا اطلاعات و معلومات خود را از طریق مطالعه و بررسی بیشتر افزایش دهند و نیز مسایلی جهت یافتن راه حل برای آنها پیشنهاد می‌گردد تا در فرصت زمانی داده شده، نتیجه کار خود را گزارش دهند.
 6. کار گروهی: از آن‌ها که یکی از مهارت‌های انسانی مورد نیاز، توانایی ارتباط و کارگروهی با دیگران می باشد، در برخی مضامین اعضای صنف به گروه های خرد چند نفره تقسیم می‌شوند و به آن‌ها کار گروپی داده میشود. مسئولیت و امتیاز کار به همه تعلق می‌گیرد.

۹- شیوه‌های ارزیابی دانشجویان

ارزیابی دانشجویان در دوره طب معالجوی با استفاده از روش­های مختلف صورت می‌گیرد. از مجموع ۱۰۰ نمره‌ای که به هر مضمون به عنوان امتیاز تعلق می‌گیرد، ۶۰ درصد آن مربوط به امتحان کتبی پایان سمستر، و مابقی به اموری مانند حضور منظم در صنف، انجام کار خانگی، حل تمارین، فعالیت در داخل صنف و غیره به تشخیص استاد مربوطه، تعلق می‌گیرد.

نحوه توزیع نمرات در مجموع به شیوه ذیل می‌باشداز:

 1. حضور منظم در صنف با حفظ نظم عمومی ( ۱۰ %)
 2. ارائه کارخانگی و فعالیت‌هایی نظیر: پرسش و پاسخ از مضمون­های گذشته و از مضمون حاضر (۱۰% )
 3. ارزیابی وسط سمستر: این ارزیابی در ختم هفته هفتم انجام می‌شود که امتحان۲۰ % گفته می‌شود (۲۰ %).
 4. ارزیابی ختم سمستر (امتحان نهایی) این ارزیابی در ختم سمستر به صورت کتبی انجام می پذیرد. (۶۰%).

 

جهت دریافت بروشور معلوماتی دپارتمنت صحت عامه اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت بروشور معلوماتی دپارتمنت داخله اینجا کلیک کنید.

دانشکده علوم اجتماعی

ماموریت دانشکده علوم اجتماعی:

کمک به ارتقای سطح علمی از طریق فراهم سازی فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم قرآنی

چشم انداز دانشکده علوم اجتماعی:

کسب جایگاه ممتاز در سطح ملی در تربیت نیروهای انسانی متعهد و تولید علم در حوزه علوم قرآنی


۱-معرفی مختصر  دانشکده                                                                                                                                                                 

برای مشاهده و دانلود شناسه دانشکده علوم اجتماعی اینجا کلیک کنید.


دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در سال ۱۳۸۸ با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تأسیس و در بهار سال ۱۳۸۹ اقدام به جذب و پذیرش دانشجو نمود. این دانشکده دارای یک دیپارتمنت فارغ ده (رشته) بوده و برنامه‌های آموزشی در سطح لیسانس در تایم‌های روزانه و نیم‌روزی را در رشته‌های جامعه شناسی و علوم قرآنی برگزار می‌کند. در خزان سال ۱۳۹۱ اولین دوره از دانشجویان این دانشکده در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شدند. در سال ۱۳۹۰ نیز اولین دوره دانشجویان را در رشته علوم قرآنی جذب نمود. دانشکده علوم اجتماعی تا کنون نزدیک به ۶۰ نفر از دانشجویان را در رشته های جامعه شناسی و علوم قرآنی فارغ التحصیل نموده است. در سال تحصیلی ۱۳۹۷، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده به بیش از ۵۵ نفر می رسد که در سمسترهای مختلف مشغول تحصیل می باشند.


۲- ریاست دانشکده علوم اجتماعی


سید محمدداود علوی

موقف اداری: سرپرست دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

تحصیلات:  دانشجوی دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر فلسفه و کلام اسلامی

آثار علمی:

الف. پروژه‌­های تحقیقاتی

 • « عصمت اهل بيت (ع) در آيه تطهير» (بر گزیده جشنواره شیخ طوسی)
 • « رهيات هاي مختلف وحي» رتبه دوم تحقیقات دوره لیسانس موسسه امام صادق (ع)
 • نقش علماي شيعه در تبين وتحكيم  مباني دين در عصر صفويه.
 • بررسی فرقه اباضیه.
 • «دين‌گرايي ودین‌گريزي ازنگاه شهيد مطهري» رتبه دوم مقالات سمینار شهید مطهری، موسسه امام صادق (ص).
 • معرفت شناسی ازنگاه خواجه نصیر الدین وفخر رازی، پایانامه ماستری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

ب: مقالات:

 • « شيوه‌های مواجهه پيامبر(ص) بامخالفان از نگاه قرآن، مجله علمی اندیشه دینی سال دوم، ش. دوم وسوم ۱۳۸۶٫
 • وحي وتجربه دینی، مجله علمی، منشور دين پژوهان، سال اول ش، اول، ۱۳۸۳٫«فساد اجتماعی».
 • « نقدي بر مقاله ي «نقد اسلام سر آغاز آزادي است» (۱) (تقليد، نيازمندي عقل به وحي و سازگاري عقل و ايمان) سایت پژوهشی باقرالعلوم (ع)  تاریخ  :  ۱۳۸۹/۰۶/۱۱٫
 • نقدي بر مقاله ي «نقد اسلام سرآغاز آزادي است» (۲) (بررسي تمايز نقد و توهين، جايگاه زن در اسلام، رابطه باور و آزادي و رابطه اسلام و كفار) سایت پژوهشی باقرالعلوم (ع)  تاریخ  :  ۱۳۸۹/۰۶/
 • علم حضوری در نگاه رازی و طوسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه خاتم النبیین (ص) ویژه مطالعات اسلامی، شماره ۲
 • مصداق اهل بيت در آيه تطهير، مجله ترویجی امام هادی
 • و مقالات دیگر: مانند «خدا والاتر از ديدني ها » ، « راز موفقيت حضرت پيامبر(ص)» ، «گذري بر زندگي پيامبر(ص) » ، «ولايت ورهبري اهل بيت» ، « مردان ايمان در صحنه عمل» ،« اسوه هاي كربلا» و« در جستجوي معبود». در ماهنامه هادي منتشر شده است.

ج: ترجمه‌ها

 • « اصول اساسي تقريب بين مذاهب» دکتر یوسف قرضاوی، مجلّه علمی اندیشه دینی، سال سوم، ش. چهارم و پنجم، ۱۳۸۶٫
 • «حکومت اسلامی؛ معیارها و وظایف»، آیت الله فیاض مجلّه علمی اندیشه دینی، سال ششم، ش، دهم ویازدهم۱۳۸۹٫

د: میزگردها و نشست­ها

 • برسی چیستی علم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وفخر رازی (منتشر شده در پرتو خرد
 • معاد جسماني از نگاه فيلسوفان مسلمان
 • بررسي حديث صحيف وقلم (منتشر شده در منشور دین پژوهان)
 • ارزيابي قاعده لطف.
 • نقد کتاب (نقد مبانی هر منوتیکی قرائت های مختلف ازدین) مجله اندیشه خرد.
 • نقد وبررسی کتاب «بررسی تطبیقی حقیقت وحی در اسلام ومسیحیت» مجله زمزم معارف.

فعاليت‌ها:

 1. عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین (ص) ازسال ۱۳۹۰
 2. آمردیپارتمنت علوم قرآنی دانشگاه خاتم النبیین (ص) سال ۱۳۹۵٫
 3. رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین (ص) از سال ۱۳۹۶٫
 4. عضو انجمن علمی کلام اسلامی، از سال ۱۳۸۰
 5. انجمن علمی پژوهشی فلسفه، از سال ۱۳۸۷
 6.  عضو انجمن منشور دین پژوهان، حوزه علمیه قم از سال ۱۳۸۴٫
 1. عضو هیأت مدیره مرکز ترویج فرهنگ اسلامی (موسسه خاتم المرسلین ) از سال ۱۳۷۶٫

۳- هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی


الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم اجتماعی عبارتند از: 

 • سید محمدداود علوی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر  فلسفه و کلام اسلامی
 • رمضانعلی رحیمی: محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸
 • علیرضا اخلاقی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه
 • محمدعلی اخلاقی: ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵
 • سید امین الله رزمجو: ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 


 •  رمضانعلی رحیمی   

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

 • مبانی مشروعیت در دولت آینده؛ ۱۳۸۱
 • مبانی نظری قانون اساسی در اسلام و غرب؛ ۱۳۸۲
 • بررسی و نقد خاستگاه حقوق در نظریه قرارداد اجتماعی؛ ۱۳۸۷
 • انسان و حق تعیین سرنوشت؛ ۱۳۸۶

 •  علیرضا اخلاقی   

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه

آثار:

الف. تألیفات:

 • «زمان از دیدگاه آگوستین» (پايان نامه كارشناسي ارشد).
 • «من کیستم؟؛ بازکاوی عوامل شکل دهنده شخصیت انسان».
 • «فلسفه چیست؟؛ بررسی دیدگاه برگسون».
 • «هرمنوتیک از دیدگاه ریکور».
 • «فساد اجتماعی».
 • «میراث گران بها».

ب. ترجمه‌ها:

 • «فلسفه اخلاق»، نوشته هری جی. گنسلر (کتاب)
 • «روش اجتهادی»، نوشته علامه فضل الله (کتاب)
 • «سیره پیشوایان»، نوشته علامه فضل الله (کتاب)
 • «اسلام و ملی‌گرایی»، نوشته آیت الله آصفی، نشر شده در مجله بلاغ
 • «رواداری و بنیادگرایی»، استیفان میسدو، نشر شده در فصلنامه پژوهشی «آفاق»، شماره هفتم و هشتم، بهار و تابستان ۱۳۸۶
 • «سید جمال‌الدین؛شناخت از نو»، نوشته حسین شامی، نشر شده در مجله بلاغ
 • «گفتمان»، نوشته لاکلو، نشر شده در فصلنامه «گفتمان نو»
 • «سنت و تجدد؛ تعامل یا تقابل»، نوشته عابد الجابری، نشر شده در فصلنامه «گفتمان نو»
 • «سکولاریسم» نوشته تی.اف. مک ماهون، نشر شده در شماره اول فصلنامه پژوهشی «آفاق»، خزان ۱۳۸۴
 • «رویکردهای سکولاریستی به رابطه دین و دولت» نوشته چارلز تیلور، نشر شده در شماره دوم «آفاق»، زمستان ۱۳۸۴
 • «دموکراسی» نوشته راس هاریسون، نشر شده در شماره سوم و چهارم «آفاق»، بهار تابستان ۱۳۸۵
 • «کارآمدی»، نوشته راسل هاردین
 • «لیبرالیسم» نوشته آلن راین، نشر شده در شماره پنجم و ششم «آفاق»، خزان و زمستان ۱۳۸۵

فعاليت‌ها:

 • عضويت و همکاري با بنياد رشد افغانستان از سال ۱۳۷۱ تا کنون.
 • همکاري با فصلنامه بلاغ: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱٫
 • عضويت در مجمع محققان و برگزاري سيمينارهاي علمي « افغانستان و نظام سياسي آينده» و « افغانستان و قانون اساسي جديد» در سالهاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲٫
 • مشارکت در راه اندازي و ادامه فعاليت فصلنامه «گفتمان نو» از سال ۱۳۸۲ تا (۱۳۸۷).
 • مشارکت در تأسيس و عضويت در مرکز مطالعات و تحقيقات راهبردي افغانستان.
 • مديريت دفتر کابل مرکز مطالعات و تحقيقات راهبردي افغانستان سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵٫
 • همکاري علمي با دايرة المعارف علوم عقلي اسلامي قم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴٫
 • راه اندازي فصلنامه «آفاق» (با همکاري ساير دوستان).
 • راه اندازي و مديريت سازمان آموزشي و فرهنگی «بيّنات» به مدت پنج سال (۱۳۸۵ – ۱۳۸۹). لازم به یاد آوری است که این سازمان طی این مدت بیش از شش هزار کودک (دختر و پسر) را قرآن کریم آموزش داده است. آموزش این سازمان شامل موارد ذیل می­شود: رو خوانی، روان خوانی، تجوید و ترجمه و مفاهیم قرآن.
 • عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال ۱۳۸۷ تا کنون (۱۳۹۷).
 • رياست دانشكده فقه و حقوق مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین (ص) به مدت یک سال (۱۳۸۷).
 • ریاست دانشکده علوم اجتماعي آن مؤسسه به مدت سه سال (۱۳۸۸- ۱۳۹۰).
 • آمریت تحقیقات علمی مؤسسه ۱۳۹۰٫

 • محمدعلی اخلاقی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵

آثار علمی:

 • کتاب «بررسی شکل گیری سازمان روحانیت شیعه»؛ ۱۳۸۳
 • همکاری در تألیف کتاب «فرايند شكل گيري قانون اساسي»؛ ۱۳۸۴
 • بررسی وضعیت معلولین در خانواده و اجتماع
 • افغانستان و جهاني شدن
 • نقش نیروهای فکری در افغانستان
 • نظام سياسي آينده

تجارب و فعالیت ها:

 • وکیل منتخب مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه
 • آمر دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل؛ ۱۳۸۹-۱۳۸۵

 • سید امین الله رزمجو    

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

آثار علمی:

 • پنج کلام با پنج کلمه، نشریه نسیم
 • روش های تبلیغ پیامبر، نشریه نسیم.

تجارب و فعالیت ها:

 • عضويت و همکاري با موسسه پژوهشی سینا.
 • عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال ۱۳۹۲ تا کنون (۱۳۹۷).
 • آمریت گروه عمومی دانشگاه خاتم النبیین (ص)
 • آمریت دیپارتمنت علوم قرآنی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از ۴/۵/۹۷

دانشکده علوم سیاسی

چشم انداز (Vision)

کسب موقعیت برتر علمی در زمینه تحصیلات عالی علوم سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان.

بیانیه ماموریت(Mission)

تربیت نیروهای متخصص و متعهد اداری و علمی به منظور توسعه سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان.

۱- ریاست دانشکده علوم سیاسی

سید طاهر عرفانی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

تحصیلات

لیسانس علوم سیاسی از موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

ماستری: روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری در حال نوشتن تیزس: رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران

فعالیت های علمی: 

تدریس رشته علوم سیاسی سه سال در هرات موسسه تحصیلات عالی خواجه عبد الله انصاری

تدریس رشته علوم سیاسی سه سال در دانشگاه خاتم النبیین (ص) غزنی

تدریس رشته علوم سیاسی لیسانس و ماستری مدت دو سال در دانشگاه خاتم النببین(ص)

تدریس زبان انگلیسی به مدت دو سال در جامعه المصطفی العالمیه قم

تدریس دروس ماستری علوم سیاسی دانشگاه پیام نور کابل

فعالیت های پژوهشی:

ترجمه کتاب جهانی شدن و تروریسم از انگلسیی به فارسی سال چاپ ۱۳۹۲

ترجمه کتاب جهان شدن و امنیت انسان از انگلیسی به فارسی در حال چاپ

ترجمه مقاله گفتمان سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی چاپ شده در مجله کوثر

مقاله تحریم اقتصادی؛ سلاح سیاست بین الملل چاپ شده در اندیشه خاتم

مقاله نگاه مقایسه ای به دیپلماسی در غرب و اسلام چاپ شده در اندیشه خاتم

فعالیت های اجرایی:

ریاست دانشکده علوم سیاسی در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری سه سال

مدیریت مدرسه محمد امین (ص) در قم مدت چهار سال

۲- هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی

الف- خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از:

۱- سید عبدالقیوم سجادی: دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “جهانی شدن و اسلام سیاسی (با تأکید بر افغانستان پساطالبانیسم)” – ماستر در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۷۶

۲- محمدوحید بینش: دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

۳- رمضان علی فصاحت: ماستر و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

۴- سید محمدجواد محدثی: ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸

۵- محمد ذکی کریمی: ماستر و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۶

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از:

۱- دکتر سید عبدالقیوم سجادی

درجه تحصیل: دکترا(Ph.D ) در رشته دیپلماسی و روابط بین الملل

رتبه علمی: پوهاند و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

فعالیت های اجرایی

 • عضو لویه جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و عضو کمیته حل اختلاف این شورا
 • عضو کادر علمی دانشگاه مفید کشور ایران
 • عضو کادر علمی و رییس دانشگاه خاتم النبیین افغانستان
 • عضو موسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان
 • عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در دو دوره کاری
 • نماینده ولسی جرگه شورای ملی در دوره پانزدهم و شانزدهم به نمایندگی از مردم عزتمند ولایت غزنی.
 • عضو باز نگری مفردات و متون درسی ثقافت اسلامی در وزارت تحصیلات عالی.
 • موسس لیسه خصوصی نور غزنه( این لیسه در مرکز غزنی در سال ۱۳۸۶ ایجاد گردید و تا کنون بیش از ۳۳۰۰ متعلم را تحت پوشش دارد.)

آثار و فعالیت های علمی

سابقه کاری: ۱۵ سال تدریس در پوهنتون های داخل و خارجی در رشته جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل. ۱۱ سال سابقه کاری در رهبری تحصیلات عالی بعنوان رییس پوهنتون خاتم النبیین افغانستان. طی این مدت کارهای تحقیقاتی ذیل انجام یافته است.

 • بیش از دهها مقاله علمی و تحقیقی در مورد مسایل بین المللی، منطقه ای، سیاست خارجی، دیپلماسی، اندیشه سیاسی اسلام، مسایل سیاسی و حقوقی.
 • هشت عنوان کتاب چاب شده در زمینه های یاد شده، که برخی از این کتاب ها در دانشگاه های داخلی و خارجی به عنوان کتاب درسی و ممد درسی مورد استفاده دانشجویان و صاحب نظران قرار دارد.
 • کتاب “جامعه شناسی سیاسی افغانستان” که تا کنون سه بار چاب گردیده؛
 • کتاب “افغانستان و جهانی شدن”( متن درسی پوهنتون) برگزیده جشنواره علمی محمود طرزی که از سوی وزارت خارجه افغانستان برگزارشد. سال ۱۳۹۰؛
 • کتاب “گفتمان اسلام سیاسی و جهانی شدن در افغانستان پساطالبان”( برگزیده جشنواره کتاب بلخ در کشور ایران، سال ۱۳۹۲)؛
 • کتاب “دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام” ( در دانشگاه های کشور ایران و پوهنتون های افغانستان تدریس می‌شود و مورد استفاده اساتید و دانشجویان است)؛
 • کتاب “مبانی تیوریک احزاب سیاسی در اسلام” ( برگزیده کتاب جشنواره دین پژوهان در کشور ایران و حایز رتبه اول علمی و اخذ جایزه علمی برتر. سال ۱۳۸۴)؛
 • کتاب “پارلمان، قانونگذاری، نظارت و نمایندگی”  تا کنون دو بار چاب شده است؛
 • کتاب “شیوه های تعمیق بنیش سیاسی در منابع دینی”؛
 • سیاست خارجی افغانستان از امیر دوست محمد خان تا دوره نوسازی(حال حاضر) این کتاب آماده چاب و در دست اقدام است و به عنوان متن درسی پوهنتون تهیه گردیده است؛
 • مبانی فقهی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام( این کتاب به بررسی مسایل مدرن و جدید سیاست و حکومت، فعالیت حزبی، دمکراسی و انتخابات از منظر اندیشه اسلامی به بحث می پردازد.)؛
 • با توجه به فعالیت های علمی یاد شده نویسنده به دریافت مدال عالی علمی از سوی رییس جمهور کرزی موفق گردید. علاوه بر موارد یاد شده می توان به حضور علمی و موثر در کانفرانس های بین المللی اشاره کرد.
 • اشتراک در کانفرانس های علمی بین المللی و ارایه مقاله علمی، در موضوعات سیاسی، حقوقی، بین المللی و مسایل منطقه ای از دیگر بخش فعالیت های علمی و اکادمیک می باشد. حضور در بیش از پنج کانفرانس علمی با ارایه مقاله علمی، حضور در ده ها کانفرانس بین المللی و ملی برای سخنرانی علمی، حضور در نقد و بررسی کتب و اثار صاحب نظران و نویسندگان.

یازده سال ریاست دانشگاه خصوصی خاتم النبین فرصت ارزشمندی بود که نویسنده را با تجربیات تازه و فنون و مهارت های مدیریت آموزشی در عرصه تحصیلات عالی آشنا ساخت. دانشگاه خاتم النبین در حال حاضر بیش از پنج هزار دانشجو را در یازده رشته تحصیلی و در دو مقطع لیسانس و ماستری تحت برنامه دارد. این پوهنتون در سال جاری از میان پوهنتون های مختلف در اولین برنامه ارزیابی علمی و تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی پس از پوهنتون امریکایی در رتبه دوم قرار گرفت که در واقع در میان پوهنتون های افغانستان حایز رتبه اول گردید. این مرکز علمی تا کنون بیش از پانصد محصل را در دوره لیسانس و حدود صد نفر در دوره ماستری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت، کامپیوتر ساینس، انجنیری، تکنالوژی طبی، و رشته علوم قران وحدیث فارغ نموده است.

در عرصه تحصیلات عالی

 • رهبری و اداره پوهنتون خصوصی خاتم النبیین برای مدت یازده سال از آغاز تاسیس تا کنون؛
 • تهیه و تنظیم سر فصل ها و کریکولم درسی مطابق با استاندارد های منطقه و جهان؛
 • شرکت در جلسات تنظیم و اصلاح مفردات دروس ثقافت اسلامی در وزارت تحصیلات عالی؛
 • مشارکت در برنامه های مختلف علمی و مشورتی وزارت تحصیلات عالی؛
 • تهیه و تنظیم طرح باز سازی و نوسازی وزارت تحصیلات عالی متناسب با شرایط زمانه و نیازهای ملی افغانستان؛
 • تدریس دروس جامعه شناسی سیاسی، دیپلماسی، روابط بین الملل، روش تحقیق، سیاست و حکومت، اسلام و دمکراسی، سیاست خارجی در دو عرصه تیوریک و تطبیقی؛
 • تهیه کتاب و منابع درسی برای رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل؛
 • برگزاری سمینار بررسی فرصت ها و چالش های تحصیلات عالی در افغانستان.

۲- محمدوحید بینش

موقف اداری: رئیس دانشگاه

رتبه علمی: پوهنوال و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

فعالیت ها و تجربیات کاری؛

 • مشاور کمیته اجتماعی و حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۴
 • مشاور کمیته آموزشی – علمی (کمیته بروسیه) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • نماینده منتخب مهاجرین ایران در لویه جرگه قانون اساسی؛ ۱۳۸۲
 • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان؛ ۱۳۸۳ …
 • عضو اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در ایران

آثار علمی:

الف) کتب:

 • شیعیان افغانستان در یک دهه گذشته؛ ۱۳۹۲
 • افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی؛ ۱۳۸۸
 • جنبش پرشتاب طالبان؛ ۱۳۸۰

ب) مقالات:

 • طالبان، دیدگاه ها و عملکردها
 • اسلام و دموکراسی
 • مبانی وحدت در قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی
 • جنبش مشروطیت در افغانستان
 • انتخابات مشارکت سیاسی و مشروعیت

۴- سید محمدجواد محدثی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸

آثار علمی:

الف- کتب

 • منازعات سیاسی اقتصادی افغانستان وپاکستان وپیدایی و رشد طالبان. ( زیرچاپ)

ب- مقالات

 • اختلافات سیاسی اقتصادی افغانستان و پاکستان و پیدایی و رشد طالبان؛
 • نقش نخبگان در تحولات سیاسی – اجتماعی افغانستان ( ۲۰۰۱-۲۰۰۹ )؛
 • تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان و سر برآوردن القاعده؛
 • استراتژی تروریسم امنیت دولت و امنیت فردی؛
 • بررسی جهانی شدن دموکراسی وتأثیر آن برامنیت بین الملل؛
 • بررسی نقش کارکردی رسانه ها درامنیت ملی و عمومی؛
 • افراط گرایی فرقه ای در پاکستان با رویکرد ملی – منطقه ای؛
 • ضعف ساختاری دولت- ملت سازی در افغانستان؛
 • سرانجام حضور ناتو در افغانستان برقراری امنیت و یاگسترش نا امنی و تروریسم؛
 • چالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان؛
 • چارچوب تئوریک، ساختار گرای و پسا سا ختار گرای؛
 • بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار؛
 • تحولات جدید خاورمیانه چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی؛
 • نقش نخبگان در روند شکل گیری پارلمان و حکومت داری در افغانستان؛
 • چندین مقاله ای توصیفی- تحلیلی دیگر.

۵- محمدزکی کریمی

موقف اداری: ریاست (قبلی) دانشکده علوم سیاسی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت دانشکده علوم سیاسی

ماستر و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۶

آثار علمی:

 • بی ثباتی و فساد سیاسی در افغانستان؛ فصلنامه پویش؛ ۱۳۹۴

فعالیت ها و تجربیات کاری:

 • عضو انجمن مطالعات سیاسی
 • سرپرست گروه کاری برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری در ایران

۳- شناسه‌ی دانشکده علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شد و اکنون حدود ۲۵۰ محصل اعم از ذکور و اناث، در این دانشکده در دو گروه روزانه و شبانه، در سمسترهای مختلف اول تا ششم مقطع لیسانس مشغول به تحصیل هستند.

الف) اهم اهداف دانشکده

– آشنا ساختن محصلان با مباحث مضامين علوم سياسي در زمينه‌هاي مختلف؛

– تربيت افراد کارآمد با توانايي علمی که قابليت تحليل مسائل سياسی ـ اجتماعی افغانستان و جهان را داشته باشند و بتوانند در نهادهای اجرائی کشور مثمر ثمر واقع شوند؛

– تأمين نيروی انسانی موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های عمومی کشور به‌ویژه وزارت امور خارجه، وزارت داخله و ساير وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی مربوط؛

– توانا ساختن محصلان براي درک و تحليل علمي و دانشگاهی مسائل سیاسی جهاني و روابط بين‌الملل.

ب) برخی از مضامین اساسی رشته علوم سیاسی

مبانی و اصول علم سیاست، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، نوسازی و توسعه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، امنیت جهانی، مبانی شرق و نظام بین‌الملل، اندیشه‌های سیاسی غرب و اسلام، جنبش‌های اجتماعی جدید و قدیم و …

ج) مهارت‌های فارغ‌التحصیلان

– برخورداری از قدرت تحلیل سیاسی نسبت به مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی؛

– جهت‌دهی علمی و مؤثر به تحلیل‌های سیاسی جامعه در راستای تحکیم وحدت ملی و تأمین منافع ملی؛

– درک و تحلیل نظریات اندیشمندان سیاسی به‌منظور نظریه‌پردازی سیاسی ناظر بر ضرورت‌های جامعه افغانستان.

د) فرصت‌های شغلی

– جذب در بدنه دولت و وزارتخانه‌های کشور؛

– حضور عملی در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور؛

– ورود به عرصه‌های مشاغل سیاسی ازجمله؛ روزنامه‌نگاری (مقاله‌نویسی)، احزاب سیاسی، متفکر و تحلیلگر سیاسی و …

4- دپارتمنت ها

الف: دپارتمنت روابط بین الملل:

چشم انداز:
پیشتازی در عرصه‌ی آموزشی و پژوهشی سیاست و روابط بین‌الملل در میان نهادهای هم‌سطح
مأموریت:
تربیت دانشجویان متعهد و کارآمد در سیاست و روابط بین‌الملل

دانشکده فقه و حقوق

چشم انداز دانشکده فقه و حقوق

تبدیل شدن دانشکده به مرکز معتبر آموزش و تولید دانش حقوقی و کسب جایگاه برتر در میان مراکز مشابه در سطح کشور.

بیانیه مأموریت دانشکده فقه و حقوق

 • تلاش و برنامه ریزی برای سهم بیشتر در تولید و ترویج دانش حقوق و ارزش­های حقوقی در کشور.
 • تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در عرصه­های مختلف حقوق.
 • برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از برترین امکانات علمی و پژوهشی.

۱- ریاست دانشکده فقه و حقوق

عبدالبصیر نبی‌زاده

رتبه علمی: پوهندوی و عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق

تحصیلات: ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی:

الف- کتب

ب- مقالات

 • آزادی بیان در فقه و حقوق
 • جایگاه احزاب سیاسی در اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی در افغانستان چالش ها و راهکارها
 • جرایم یقه سفیدان
 • بررسی مصادیق عسر و حرج
 • جرایم سایبری و چالش های حقوقی

 

الف- خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دایمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱– سید عبداللطیف سجادی: فارغ التحصیل خارج فقه و اصول و محصل دوره دکتری فقه و حقوق قضائی

۲– عبدالبصیر نبی زاده: ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

۳– عبدالعلی محمدی: دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

۴– عبدالکریم اسکندری: دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس قم)  – عنوان رساله دکتری “بررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفری، دفاع سال 1396.”

۵– عزیزالله فصیحی: محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

۶– علی احمد رضائی: محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

۷– قاسم علی صداقت: محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

۸– محمدعیسی فهیمی: ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

۹– سید یعقوب عارفی: ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱- عبدالبصیر نبی زاده

موقف اداری: رئیس دانشکده فقه و حقوق

رتبه علمی: پوهندوی و عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق

ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی:

آزادی بیان در فقه و حقوق
جایگاه احزاب سیاسی در اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان
مشارکت سیاسی در افغانستان چالش ها و راهکارها
جرایم یقه سفیدان
بررسی مصادیق عسر و حرج
جرایم سایبری و چالش های حقوقی

۲- عبدالعلی محمدی

رتبه علمی: پوهندوی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

آثار علمی:

الف- کتب

درآمدی بر ساختارهای اداری حکومت اسلامی؛ ۱۳۸۵
حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۷
حقوق اداری افغانستان؛ نشر عرفان؛ ۱۳۹۰
ب- مقالات

بایسته های نظام قضائی افغانستان؛ ۱۳۸۴
آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۵
مکانیزم نظارت بر انتخابات در قوانین افغانستان؛ ۱۳۸۶
کنگره امریکا و شورای ملی افغانستان؛ ۱۳۸۶
مبانی نظری دموکراسی؛ ۱۳۸۸
سازوکار تأمین سلامت انتخابات؛

فعالیت ها و تجربیات کاری

مدیر عمومی ارشاد و دعوت در وزارت کار و امور اجتماعی؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۲
عضو مسلکی ریاست معارف اسلامی رادیو و تلوزیون؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۵
مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه شورای ملی؛ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
مشاور حقوقی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۹۳-1395

۳- عبدالکریم اسکندری

رتبه علمی: پوهنوال و عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق

 دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران (پردیس قم)  – عنوان رساله دکتری “بررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفری، دفاع سال 1396” – ماستر در رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

آثار علمی:

الف) کتب

 • کتاب موقعییت حقوقی زنان بزه دیده در فقه و حقوق، انتشارات موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره) درسال 1391؛
 • همکاری و مشارکت در تدوین کتاب شخصیت حقوق زن، قم، نشر معارف؛
 • همکاری و مشارکت در تدوین کتاب حقوق خانوادگی زن، قم، نشر معارف.

ب) مقالات:

 • جایگاه عرف بین الملل در اسلام، نشریه فکری فرهنگی بلاغ / 1384
 • پارلمان جهانی در مجموعه سازمان ملل، بلاغ
 • راه هاي دارا شدن تابعيت در نظام اسلام، انديشه فردا/ 1384
 • نگاهی به حقوق زن و مرد ازدیدگاه اسلام، مطالعات حقوقي، مركز مطالعات حقوقي افغانستان/شماره، 5
 • جايگاه آزادي بيان در اسلام و غرب، مطالعات حقوقي، مركز مطالعات حقوقي افغانستان، شماره 1
 • ضمان اقارب در قتل عمد و شبه عمد، مطالعات حقوقي، شماره ،6
 • بررسي نهاد تابعيت از منظر اسلام و قانون تابعيت افغانستان، مطالعات حقوقي، شماره، 7
 • نقش توبه در رفع مسوليت كيفري، مطالعات حقوقي، شماره 3و 4
 • تاثير آداب و رسوم غلط بر حقوق  زنان افغانستان و راهكارهاي  بيرون رفت آن، گفتمان نو، شماره21و22
 • جايگاه عرف بين الملل در اسلام، فصلنامه بلاغ
 • راهكارهاي حمايت از بزه­ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بين الملل، معرفت، شماره 134، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 • حقوق زنان بزه­ديده و حمايت كيفري از آنان در قوانين افغانستان، مطالعات حقوقي، شماره 11و 12
 • تحليل فقهي – حقوقي نقش اذن ولي درامر ازدواج، بلاغ
 • اصول راهبردي اسلام درنگرش تفاوت هاي حقوق زن و مرد، فصلنامه بلاغ
 • راه­هاي پيشگيري از جرم از ديدگاه قران كريم، فصلنامه گفتمان نو، شماره 22 و 23.
 • آسیب شناسی روشنفکری دینی در افغانستان، فصلنامه گفتمان نو، شماره 20 و 21.
 • خاستگاه تفاوتهای حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، مجموعه مقالات همایش زنان
 • بزه دیدگی زنان در افغانستان ریشه­ها و راهکارها، همان.
 • فلسفه مجازات ارتداد، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ
 • همکاری در تدوین سی دی پرسمان(2) بخش حقوق و فلسفه احکام، نهاد رهبری در امور دانشگاه ها، قم.
 • راهکار حمایت از قربانیان جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، شماره مسلسل 94 سال 1389
 • مرتد کیست و فلسفه مجازات آن چیست؟، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره مسلسل 98 سال 1390
 • حق سکوت متهم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1391)
 • استفاده از احکام وضعی در پیشگیری وضعی، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1392)
 • نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل از منظر حقوق جزای افغانستان واسناد بین الملل، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(1392)
 • اضطرار عامل موجهه جرم یا رافع مسوولیت کیفری، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1393)
 • حقوق اقلیت­ها در نظام اسلامی، فصلنامه علمی کوثر، 1392
 • بررسی نهادهای شبه قضایی در افغانستان، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ .
 • 29. حقوق زنان بزه دیده در اسناد بین المللی و علل عدم اجرایی شدن آن­ها، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(1393)
 • بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی افغانستان در قبال جرایم اقتصادی، اندیشه خاتم، دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی، 1394
 • جلوه های از عدالت ترمیمی در جمهوری اسلامی افغانستان، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل، 1394.
 • استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال اول شماره دوم، زمستان 1395
 • مجازات تبعی چالشها و راهکارها با تاکید بر قانون جزای افغانستان، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال دوم شماره سوم، بهار 1396
 • آثار محکومیت کیفری و مبانی آن، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)
 • جایگاه بزه دیدگان در قوانین کیفری افغانستان، نشریة علمی- تخصصی بنیاد اندیشه، سال اول شماره سوم، بهار 1395
 • مصونیت کیفری نمایندگان شورای ملی در حقوق افغانستان، بنیاد اندیشه، سال چهارم، شماره 13، خزان 1397.

 

۴- عزیزالله فصیحی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

آثار علمی:

۵- علی احمد رضائی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

آثار علمی؛

مرجعیت علمی اهل بیت از نظر حنفیان؛ ۱۳۹۰
اهل بیت محور تقریب اسلامی؛ ۱۳۹۰
امام صادق و اخوت دینی؛ ۱۳۸۸
سیره و اندیشه تقریبی امام اعظم؛ ۱۳۸۶

۶- قاسم علی صداقت

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

آثار علمی:

الف) کتب:

– “راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان”؛ جامعه الصمطفی؛ ۱۳۸۸

– حقوق اساسی افغانستان؛ موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۱

ب) مقالات:

مرزبندی حوزه های انتخاباتی در افغانستان؛ ۱۳۹۳
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی؛ ۱۳۹۱
عوامل اقتصادی فساد اداری؛ ۱۳۸۹
شورای ملی و کارویژه های نظارت بر قدرت؛ ۱۳۸۸
بررسی پروسه انتخابات ریاست جمهوری؛ ۱۳۸۷
صلاحیت ها و کارویژه های مجلس سنای افغانستان؛ ۱۳۸۷

۷- محمدعیسی فهیمی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

آثار علمی:

۸- سید یعقوب عارفی

موقف اداری: آمر برنامه های فوق لیسانس

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

آثار علمی:

الف) کتب

چندین اثر آماده ای چاب

ب) مقالات:

ضمان قهری
وکالت در حقوق افغانستان و ایران
شرایط صحت نکاح از منظر فقه اسلامی
نقش اکراه در معاملات از منظر فقه اسلامی
مرور زمان مدنی
۳- شناسه‌ی دانشکده فقه و حقوق
الف- تأسیس دانشکده فقه و حقوق

دانشکده فقه و حقوق، اولین دانشکده دانشگاه خاتم النبیین (ص) است که در سال ۱۳۸۶، به منظور تعلیم و تربیت شیفتگان و تشنگان بینش فقه اسلامی، و دانشِ حقوق انسانی تشکیل گردید و در حال حاضر صدها محصل اندیشمند و متعهد و جویای دانش و ارزش در این دانشکده در مقطع لیسانس و دوره ماستری مشغول به فراگیری علم فقه و حقوق می باشند. به راستی، آموزش حقوق در غیاب آگاهی فقهی، تحصیلِ گسسته از پایه می­نماید، اشخاصی می­توانند از ماده­های قانونی ادراک و استنباط درست و ارزنده داشته باشند که از مسایل فقهی بی­خبر نباشند. به همین جهت، این دانشکده، متون و قواعد فقهی را به اندازة نیاز در دروس اصلی و اختیاری حقوق گنجانده و عنوان «دانشکده فقه و حقوق» یافته است.

ب- اهداف دانشکده فقه و حقوق

هدف اصلی، «تعلیم و تربیت انسان­های عالم و عامل به آموزه­ها و احکام دینی، اخلاقی، فقهی و قانونی» است. انگیزه واقعی دانشگاه خاتم ­النبیین(ص) و دانشکده فقه و حقوق، فراهم­ سازی فضای «معنویت و معرفت» است، این دانشگاه و دانشکده، خود را تنها «مرکز علمی» نمی­ شمارد بلکه «مرکز دینی- اخلاقی» نیز می­داند؛ بنابراین، به «دانش» و «ارزش» نگاه و نگرش همسان دارد و می­کوشد پایگاه پاکیزه­‌ی معرفت ­اندوزی و معنویت ­آموزی محصلان باشد. البته، معرفت و مهارت دو بال یک پرواز خواهند بود. این­جاست که می­توان اشاره داشت:

۱- تعلیم معیاری و تخصصی

آگاهی‌­هایی پراکنده و حتی اطلاعات گسترده، هنگامی پایه و پرتو پیشرفت و پیراستگی قرار خواهند گرفت که در سایه ­سار «معیارمندی» و «دسته­‌بندی» قرار گیرند. انگیزه دانشکده فقه و حقوق، آشناسازی با فنون استنباط یعنی آموزش قاعده­ مند، فقه و حقوق است، تا محصلان در مسایل نوپیدا و پیچیده امروزی با استفاده از منطق حقوقی و شیوه برداشت فقهی از سرگردانی و سر درگمی رهایی یابند. تعلیم آکادمیک و تخصصی، انگیزه بایسته­ای است که هیچ نهاد علمی- دینی نمی­تواند را هدف نداند.

۲- تعلیم کاربردی (تقویت مهارت)

هر زمینه و رشته­‌ی علمی، بر سه پایه «آگاهی»، «آمادگی» و «ورزیدگی» استوار است؛ آگاهی­ها هر اندازه روشن و گسترده باشند، بدون «آمادگی لازم» نمی­تواند مسیر مطلوب و مترقی را بپیماید، برای همین، ماجرای «مهارت» مطرح می­شود. در رشته فقه و حقوق، افزون بر دانش، باید میان ماده‌­های قانونی و مسایل حقوقی گردش داشت و برای حل پرونده‌­های پیچیده، «آمادگی» یافت. هدف این دانشکده، تنها «آموزش نظری» نیست، بلکه مقصود مهارت آموزی و زمینه­‌سازی برای آمادگی عملی محصلان در زمینه­‌های قضا، وکالت و سایر مسایل حقوقی نیز می­باشد. در همین راستا، دانشکده، برنامه ­های فوق برنامه، مانند: برگزاری محکمه تمثیلی، مسابقه قانون خوانی بازدید از محاکم علنی، نشست های قاضیان نامبردار کشور را در دستور کار قرار داده و اجرایی ساخته است.

۳- تعلیم همراه تعهد

«تخصص» همسایه و همسرای «تعهد» است؛ یکی بدون دیگری در «پیمودن ره مقصود» درمانده و وامانده خواهد بود. «دانش» در پناه «ارزش»، روشنایی خواهد یافت و نورافشانی خواهد داشت. دانش­اندوزی همراه با دینداری، جامعه را قانون­مند می­سازد. هدف دانشکده فقه و حقوق زمینه­ سازی برای رشد تخصص حقوقی در فضای تعهد اخلاقی است.

پ- رشته ها و دوره ­های تحصیل

دروس رشته فقه و حقوق، فعلاً در دوره لیسانس و ماستری ارایه می­شود:

۱- دوره لیسانس

در مقطع لیسانس، دانشجویانِ پذیرفته­ شده در کانکور پذیرش، وظیفه دارند، دست­کم ۱۳۶ واحد درسی را در مدت هفت سمستر (سه و نیم­سال) بگذرانند. در صورت نیاز، تا ده واحد درسی اختیاری نیز به کریدیت­ های یادشده افزوده خواهد شد. هم­چنین دانشجوی این مقطع، موظف است که در سال پایانی تحصیل، «مونوگراف» را در موضوع بسیار جزیی، ضروری و کارآمد انتخاب نموده، با اشراف استاد راهنما، تدوین نموده و برای ارزیابی به دانشکده تحویل دهد؛ در صورتی­که دانشجو، نتواند در هفت سمستر، تحقیق پایانی را تکمیل کند، ترم هفتم اختصاص به نگارش مونوگراف خواهد یافت.

باید یادآور شد: درس­های مقطع لیسانس در دانشکده فقه و حقوق به نحوی تنظیم و ارایه می­شود که دانشجو، از نظر علمی توانایی می­یابد منصب قضا، وکالت و مشاورت حقوقی را عهده­دار گردد. این شیوه، دست­کم دو برجستگی دارد:

اولاً، دانشجویان، درس­های اصلی و اساسی حقوق را می­گذرانند، آگاهی عمومی نسبت به تمام رشته­ ها پیدا نموده و زمینه شغلی گسترده ­تر می­یابند(به سارنوالی یا وکالت و مشاورت حقوقی محدود نمی­شود)؛

ثانیاً، دانشجو، گزینه ­های بیش­تر و آسوده ­تر برای انتخاب رشته در دوره ماستری خواهد داشت.

۲- دوره ماستری

هویداست که دانشکده فقه و حقوق، با دو دوره برگزاری سرافرازانه­‌ی جشن فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس، بایستگی قانونی و شایستگی اخلاقی برگزاری دوره ماستری در رشتة حقوق را داراست: به همین جهت از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۲ به یاری آفریدگار با مجوز وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان، دوره ماستری رشته حقوق برگزار گردید. از میان انبوه متقاضیان، پس از آزمون و ارزیابی علمی، حدود هفتاد نفر در سه رشته پذیرفته شدند؛رشته‌هایی:

– رشتة حقوق عمومی.

– رشتة جزا و جرم ­شناسی. (برای مشاهده و دانلود شناسه دیپارتمنت جزا و جرم شناسی اینجا کلیک کنید.)

– رشتة حقوق بین الملل.

مدت دوره ماستری دو سال است و در این دوره، دانشجویان ۳۵ واحد درسی را سپری خواهند کرد، از آن میان، شش واحد اختصاص به «پایان­ نامه» دارد.

اکنون، با تجربه‌ی جشنواره‌ی فراغت ماستری، دانشجویان از میان تعداد بسیاری از داو و طلبان در دو رشته‌ی مهم حقوق: «حقوق جزا و جرم‌شناسی» و «حقوق بین‌الملل» مورد آزمون دقیق قرار گرفته و تعداد معدودی (به میزان سقف تعیین‌شده از جانب وزارت تحصیلات عالی) پذیرش می‌شوند.

ت- دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل

۱- فارغ التحصیلان

دانشکدة فقه و حقوق بر خود می­بالد که توانسته است، سرافرازانه با گذراندن دو چهارسال تحصیلی، دو دوره محفل فراغت را نظاره­گر باشد. در مجموع تا کنون، تعدا پرشماری دانشجو، از این دانشکده، جامة آراستة فارغ التحصیلی را دریافت نموده­اند و بیش­تر آنان توفیق دست­یابی به شغل مناسب را یافته­اند و یا در دانشگاه خاتم­النبیین(ص)، مشغول ادامة تحصیل در مقطع ماستری شده­اند. به صورت دقیق، از میان ۲۳۰ دانشجوی شایسته­ی شرکت در جشن فراغت، تا کنون ۱۴۹ دانشجو (ذکور: ۹۸٫ اناث: ۵۱)، با سپری کردن مراحل نهایی اداری و امضای برگة فراغت، ریز نمرات­شان از سوی وزارت محترم تحصیلات مورد تأیید قرار گرفته است.

۲- بورسیه­ شدگان

دانشگاه خاتم النبیین(ص)، تاکنون توانسته است از میان دانشجویان فارغ التحصیلی دانشکده فقه و حقوق، حدود هفتاد دانشجو را بورسیه کامل خارج از کشور نماید. ۳۵ نفر از آنان بیش از یک­سال مشغول به تحصیل دروس دوره ماستری در رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی و حقوق خصوصی هستند و سایر بورسیه­ شدگان نیز آماده اعزام می­باشند. البته، فرایند بورسیه به خارج از کشور، از برنامه­ های تداومی این دانشگاه است.

۳- دانشجویان مشغول به تحصیل

دانشکده فقه و حقوق، ۳۹۷ (اناث: ۸۱ و ذکور: ۳۱۶) نفر دانشجوی مشغول به تحصیل دارد،

سال اول: ۸۰ دانشجو. این هشتاد نفر از میان انبوه ثبت کنندگان برای شرکت کانکور ۱۳۹۲، با توجه به نمره کتبی و مصاحبه علمی برگزیده شده ­اند.

سال دوم: ۹۰ دانشجو(ذکور: ۷۳٫ اناث: ۱۷). گروهی هستند که با موقفیت مضامین درسی سال قبل را گذرانده ­اند و شایستگی ارتقا به سال دوم را یافته ­اند.

سال سوم: شرکت ­کنندگان سال سوم ۱۵۸ دانشجوی می­باشند که از امتحان ۸۰ واحد درسی سربلند برون آمده و لیاقت شرکت در دروس بالاتر را دارند.

سال چهارم: دانشجویان سال چهارم، در آستانة فراغت تحصیل قرار می­گیرند و باید نمره قبولی در حداقل ۱۳۶ واحد را داشته باشند، تا بتوانند در جشن فراعت شرکت کنند؛ در سمستر اول سال روان، ۴۸ نفر ذکور و ۲۱ نفر اناث، در مجموع ۶۹ دانشجوی این دانشکده، لیاقت دریافت جامه فارغ التحصیلی را دارند.

هم اکنون شماری بسیاری از دانشجویان مشغول به تحصیل رشته‌ی فقه و حقوق در این دانشکده هستند.

ث- دور نمای شغلی دانشجویان رشته فقه و حقوق

۱- فعالیت علمی

فارغ التحصیل دوره لیسانس و ماستری دانشکده فقه و حقوق توانایی می­یابد که به عنوان استاد و محقق مسایل علمی و حقوقی و کادرهای مسلکی مورد نیاز دولت و مراکز تحصیلات عالی و علمی جذب شود؛

۲- قضاوت

فارغ التحصیل لیسانس و ماستری این دانشکده می­تواند از طریق آزمون ستاژ قضایی ستره محکمه که سالانه یکبار برگزار می­گردد به عنوان قاضی متخصِّص و با تقوا وارد قوه قضاییه کشور شود.

۳- وکالت

فارغ التحصیل این دانشکده می­تواند جوازنامه وکالت دفاع را دریافت نماید و به عنوان وکیل حقوقی و مدافع در جامعه فعالیت نماید.

۴- مشاور حقوقی

متخصص فقه و حقوق این دانشکده با شایستگی کامل می­تواند به اشخاص حقیقی و حکمی عمومی و خصوصی در جامعه مشورت­های سازنده و ارزنده حقوقی و قانونی ارایه کند.

۵- قانونگذاری

دانش آموخته دانشکده فقه و حقوق این دانشگاه می­تواند به عنوان یابنده یا نگارنده قوانین و مقررات در شورای ملی و در سازمان و نهادهای دولتی خدمت دلسوزانه و صادقانه را بر طبق تخصص و تعهد خویش انجام دهد.

۶- فعالیت اداری و اجرای قانون

دانشجوی فارغ التحصیل حقوق می­تواند به عنوان مدیر ارشد اجرایی یا مقام اداری کشور در جامعه فعالیت نماید چون متخصص فقه و حقوق می باشد در نتیجه توان تطبیق و اجرای قانون را به خوبی دارا می باشد

ج- برنامه­ های تقویتی

این دانشکده به منظور نشاط علمی و ثمره عملی دروه های آموزشی دانشجویان، همواره اقدامات ذیل را در دستور کار دارد:

۱- برگزاری محکمه تمثیلی در حضور هیأت قضایی از میان قاضیان کشور( نقد و بررسی جلسات محکمة تمثیلی، توسط قاضیان محکمه؛

۲- برگزاری نسشت های تخصُّصی حقوقی به صورت عموم برای همه دانشجویان عزیز رشته فقه و حقوق.

۳- برگزاری مسابقات آشنایی با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان.

۴- اشتراک دادن دانشجویان به جلسات محاکم رسمی به منظور تماشای نحوه دادرسی و محاکمه.

۵- دعوت قضات و سارنوال­ها و پزشکان طب عدلی به منظور تدریس یا سخنرانی برای دانشجویان عزیز این دانشکده .

دانشکده قابلگی

ماموریت دانشکده قابلگی:

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، انجام پژوهشهای علمی، ارائه خدمات متناسب با نیازهای صحی و استندردهای جهانی در جهت ارتقاء صحت زنان، مادر و طفل.

چشم انداز دانشکده قابلگی:

دانشکده قابلگی قصد دارد با تربیت نیروهای متخصص در ارتقاء صحت زنان، مادر و طفل و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

۱- ریاست دانشکده قابلگی

نساء محمدی 

موقف اداری : رئیس دانشکده قابلگی

پیشینه تحصیلی

 • دکترای قابلگی گرایش صحت باروری

فعالیت های علمی

۲- معرفی دانشکده

شناسه‌های دانشکده و دیپارتمنت ها ( برای مشاهده و دانلود روی هرکدام کلیک کنید.)

مقدمه: زنان در سنین مختلف به فرد ماهر دیگری که معمولاًیک زن است وابسته اند ، تا در طول ولادت همراهشان باشد ، و قابله که ( معنی اصلی به عنوان همراه زن می باشد ). قابله ها مهارت هایی دارند که می توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست ، آنان بهترین همراه برای زنان هستند .

تعریف قابله: به فردی گفته می شود که تحصیلات قابلگی را در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد برابر مقررات آموزشی به پایان رسانیده است و موفق به اخذ مجوز رسمی شده است.

هدف: تولد یک نوزاد بزرگترین معجزه خلقت ، با شکوه ترین و بحرانی ترین لحظه از زندگی و قدیمی ترین تجربه بشری است . از قدیمی ترین مشاغل هم، قابلگی می باشد، زیرا از زمان قدیم عده ای از زنان بودند که به دلیل تجربه بسیار و اطلاع از دواهای گیاهی و تأثیرات آن ها به زنان دیگر کمک می کردند، تا ولادت آسان تر و ایمن تر داشته باشند . قابلگی دانشی است که بر مشاهده ، آموزش ، پیشگیری ، تحقیق و تشخیص و درمان استوار شده است . قابله نقش های گسترده ای شامل نقش مشاوره دهی ، آموزشی ، مراقبتی ،حمایتی ، درمان گری و تحقیقاتی دارد. قابله مشاور پیش، بعد و هنگام ازدواج _آموزش نحوه تنظیم خانواده ( Family planning) ، مراقبت در دوران حاملگی ، ولادت نرمال و مراقبت صحی مادر و کودک و آموزش به دختران در زمینه صحت دوران بلوغ و بعد از آن می پردازد. وظایف رشته قابلگی از دوران قبل از حاملگی شروع می شود و تا پس از ولادت و ۴سال بعد از تولد کودک ادامه دارد.

دوره لیسانس قابلگی در دانشگاه خاتم النبیین (ص): در راستای بهبود وضعیت صحت زنان، خصوصاً زنان حامله و مراقبت هر چه بهتر به مادران کشور عزیزمان دانشگاه خاتم النبیین (ص) نیز اقدام به تأسیس دوره قابلگی در مقطع لیسانس در سال ۱۳۹۱ نمود که در حال حاضر به تعداد ۶۷۰ دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشد. محصلین این رشته عشق، علاقه، صبر و حوصله بسیار بالا دارند. یک قابله باید بسیار نکته سنج باشد، زیرا بسیاری از مسائل کوچک در ولادت و دوران حاملگی خود را نشان می دهند که عدم توجه به آن باعث مشکلات جبران ناپذیر برای مادر یا کودک می شود. دانشکده قابلگی دانشگاه خاتم النبیین (ص) از سال ۱۳۹۱ شروع به آغاز فعالیت نموده است که تاکنون تعداد ۵۶ دانشجو را به جامعه صحت کشور هدیه کرده است. دانشکده قابلگی با استفاده از اساتید مجرب و رفرنس های معتبر و اهمیت دادن به بعد آموزش مفهومی و برتر مورد توجه بسیاری از جوانان آرزومند خدمت برای جامعه صحت کشور قرار گرفته است. این دانشکده به جدیت برنامه های آموزشی را دنبال خواهد کرد.

 • فرستادن محصلین در دوره استاژ به کشورهای همسایه (ایران، هند)
 • فرستادن محصلین در دوره استاژ به شفاخانه ها
 • تطبیق کریکولوم درسی بر طبق رفرنس های معتبر

مهارت قابلگی: دانشکده قابلگی پوهنتون خاتم النبیین قابله ها را به منظور ارائه خدمات ذیل که به مثابه مهارت های قابلگی میباشند، تربیت مینماید:

 • ۱. گرفتن تاریخچه و انجام معاینات فیزیکی کامل به همراه مانورهای لئوپل ( سمع صدای قلب جنین و تعیین سن حاملگی)
 • ۲. مشاوره و آموزش رویارویی با مشکلات و بیماری های دوران حاملگی از جمله اختلالات جسمی و روحی مادر و اختلالات جنتیکی جنین.
 • ۳. تجویز دواهای مجاز
 • ۴. تصمیم گیری و دستور پذیرش و تشکیل دوسیه مطابق فورم مربوطه در شفاخانه ها
 • ۵. درخواست روش های پاراکلینیکی (سونوگرافی، رادیولوژی، NST، معاینات لابراتواری)
 • ۶. تکمیل دوسیه مادر و نوزادو صدور گواهی ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش کنترل
 • ۷. مشاوره و آموزش در خصوص استفاده از روش های مختلف پیشگیری حاملگی با زوجین
 • ۸. آموزش و مشاوره در مورد بلوغ نوجوانان و مسائل و مشکلات آن
 • ۹. آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگی برای حاملگی
 • ۱۰. آموزش در مورد واکسیناسیون مادر، نوزاد، شیرخوار و کودک زیر شش سال
 • ۱۱. آموزش در مورد هرگونه مشکلات رشد کودک
 • ۱۲. مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ایدز ، هپاتیت، سرطان ها و ناباروری زوجین
 • ۱۳. تطبیق IUD و خارج کردن آن
 • ۱۴. برنامه ریزی، نظارت و آموزش سایر پرسونل تیم صحی در صورت نیاز
 • ۱۵. انجام پژوهش و شرکت در طرح های ملی_تحقیقاتی

فرصت های شغلی قابله ها(پس از اتمام دوره تحصیلی میتوانند در عرصه های ذیل فعالیت نمایند):

 • ۱. بعنوان مدیر در واردهای مختلف شفاخانه ها
 • ۲. کار در کلینیک ها
 • ۳. کار در شفاخانه ها
 • ۴. کار در وزارت صحت عامه به حیث کارشناس
 • ۵. کار به حیث مشاور تنظیم خانواده (family planning)
 • ۶. ارائه خدمات قابلگی در منازل
 • ۷. آموزش و مشاوره برای رویارویی با مسائل جنسی بلوغ نوجوانان در مکاتب
 • ۸. آموزش و مشاوره در مورد حفظ صحت و مشکلات و اختلالات یائسگی

دانشکده کمپیوترساینس

ماموریت دانشکده کمپیوترساینس:

ارايه خدمات علمي و آموزشي با کيفيت و همگام با پيشرفت تکنالوژي، در راستاي بالابردن مهارت‌هاي حرفه‌ي، مديريتي، کارآفريني و پژوهشي به هدف تربيت نيروي متعهد و متخصص در حوزه علوم کامپيوتر

چشم انداز دانشکده کامپیوترساینس:

کسب جايگاه برتر در سطح ملي و منطقه اي از طريق فراهم سازي خدمات آموزشي و پژوهشي موثر و کارآمد در حوزه علوم کامپيوتر

معرفی مختصر دانشکده کمپيوترساينس

دانشکده کامپیوتر ساینس دانشگاه خاتم النبیین(ص) در سال۱۳۹۰ با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد. این دانشکده به هدف آموزش نيروي متخصص در زمينه​‌هاي زير ايجاد شده است:​

توسعه و مدیریت سیستم‏‌های نرم افزاری؛

طراحی، اجرا و مدیریت شبکه‌‏های کمپیوتری درسطوح مختلف؛

طراحي، ساخت و مدیریت سیستم‌​های معلوماتی(ديتابيس)؛

اجرای پروژه‌‏های صفحات وب و تعليم زبان​‌های برنامه نویسی مختلف؛

همراهي با علوم و تکنولوژي​‌هاي روز در حوزه کامپيوتر؛

ديپارتمنت​ها:

دانشکده در راستاي ارائه هرچه تخصصي تر دروس، داراي سه ديپارتمنت مي​باشد:

برای مشاهده و دانلود چشم انداز و ماموریت دیپارتمنت ها اینجا کلیک کنید.

ديپارتمنت تکنالوژي معلوماتي

هدف عمده اين ديپارتمنت تربيه کدر های مسلکی در رشته تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ميباشد. اشخاص که از اين ديپارتمنت فارغ ميشوند، ميتوانند بحيث اشخاص مسلکی و متخصصين در موسسات مختلف به حيث مديران سيستم، مديران شبکه، انجنيران شبکه، متخصصين شبکه، مهندسين شبکه، متخصصين امنيتی، آمرين ديپارتمنت های تکنالوژی معلوماتی، مشاورين تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، ايفا وظيفه نمايند.

ديپارتمنت انجينيري نرم افزار

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار دربرگیرنده ای مضامین نظری و عملی در ساحه ای طراحي و ساخت انواع سافت ويرها و نيز آشنايي با لسان هاي پروگرام نويسي مختلف و به روز مي باشد تا فارغین این دیپارتمنت را در ساحه ای کاری، تحقیقی و تدریس آن آماده نماید.

ديپارتمنت سيستمهاي معلوماتي (ديتابيس)

این دیپارتمنت موضوعات مربوط به سیستم های معلوماتی کامپیوتری شامل کورس های ديتابيس و صنوف ویب دیزاین را در بر دارد. محصلین که از این دیپارتمنت فارغ میشوند توانايي علمی و مسلکی در ساحه ديزاين و اجرا و مديريت ديتابيس و سافت وير​هاي ديتابيس را دارا هستند.

خلص سوانح اعضاي کدر علمي دانشکده:

۱- محمد علي فهيمي

 عضو کدر علمي و سرپرست دانشکده کمپيوترساينس

پيشينه تحصيلي:

 • ماستري «مهندسي فناوري اطلاعات»، دانشگاه تهران، ايران ۱۳۹۲-۱۳۹۵
 • ليسانس «مهندسي نرم افزار»، دانشگاه مرکز قم، ايران ۱۳۸۷-۱۳۹۱

سوابق کاري:

 • سرپرست دانشکد کمپيوترساينس دانشگاه خاتم النبيين (ص)- بهار ۱۳۹۷؛
 • مسئول کميته تضمين کيفيت دانشکده کامپيوترساينس سال تحصيلي ۱۳۹۶؛
 • تدريس دروس مختلف رشته کامپيوترساينس در مقطع ليسانس در دانشگاه​هاي خاتم النبيين (ص)، کاتب، غرجستان، و گوهرشاد از ۱۳۹۴ تا حالا.
 • برنامه نويسي وب در شرکت خدمات املاک شهر املاک (kolbeh.ir) بهار ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۴ ،قم، ايران؛
 • برنامه نويس ارشد در شرکت ناميان نويسان نسيم ۱۳۹۲، قم، ايران؛
 • تدريس در مدارس خودگردان شهر قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹، قم، ايران؛
 • تدريس خصوصي مضامين ساينسي و کامپيوتر ۱۳۹۰-۱۳۸۸ قم، ايران؛

سوابق پژوهشي:

مونوگراف ليسانس: طراحي و پياده سازي سيستم مديريت فروشگاه تحت وب ۱۳۹۱

پايان نامه ماستري: آينده پژوهشي تجارت الکترونيک در صادرات خشکبار افغانستان ۱۳۹۵

راهنمايي و مشاوره منوگراف​هاي دانشجويي:

طراحي و پياده سازي ماژول تيکت بوکينگ براي جوملا

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت کارمندان

طراحي و پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته هوشمند آنلاين

طراحي و پياده سازي شبکه اجتماعي مشابه توئيتر

۲- سيد محمدشريف شاکر

کدر علمي دانشکده کمپيوترساينس

تحصیلات

 • ماستری رشته ریاضی دانشگاه پونه کشور هندوستان
 • لیسانس رشته ریاضی دانشگاه کابل
 • دیپلوم مدیریت مالی کشور هندوستان
 • تکمیل کورسهای مدیریتی (ریمو) وزارت معارف، کابل

سابقه علمي و اجرايي

 • رياست دانشکده کامپيوترساينس خاتم النبيين (ص)؛
 • معاونت اداری – مالی مؤسسه خواجه عبدا… انصاری؛
 • ریاست پوهنحی کامپیوترساینس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدا… انصاری(رح) به مدت سه سال. ؛
 • سرپرست مؤسسه تحصیلات خواجه عبدا… انصاری(رح) در زمستان سال تحصیلی ۱۳۹۲٫؛
 • مامور رسمی مدیریت تاسیسات ریاست پلان وزارت جلیله معارف ؛
 • تدریس دردانشگاه​‌هاي پیام نور هرات ، مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدا… انصاری(رح)، دانشگاه خاتم النبيين(ص)، دانشگاه غرجستان، پيام نور کابل و… ؛

تقدیر نامه ها و جوایز

 • دریافت تقدیر نامه درجه دوم از طرف وزارت جلیله معارف
 • داشتن چندین تقدیر نامه از طرف ریاست پلان و بعضی مؤسسات همکاربا ریاست پلان وزارت معارف مانند CDP و غیره
 • دریافت تقدیر نامه و سرتیفیکیت از کورس (ریمو) وزارت معارف
 • دریافت لوح تقدیر از دانشکده ریاضیات دانشگاه پونه جهت فعالیت های آموزشی – فرهنگ
 • و ….

سوابق پژوهشي و تحقيقي:

 • تدوین پایان نامه با موضوع میتود های ریاضی در فزیک(تابع بیسل)
 • ارایه دو مقاله علمی در مقطع ماستری در دانشگاه پونه با موضوع نظریه گراف و متروئید
 • ارایه سیمینار و مقاله علمی با موضوع ( Generating Functions Models in Applied Combinatorics ) در دانشگاه پونه کشورهندوستان
 • تهیه وتدوین چند جلد کتاب ریاضی ( ریاضی عمومی، انالیزریاضی، الجبر خطی، احتمالات) آماده چاپ
 • ارائه مقاله با موضوع “نقش استدلال های ترکیباتی در یادگیری ترکیبات” برای فصلنامه علمی پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص).
 • ارائه مقاله با موضوع “روش های یاددهی و یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی” برای فصلنامه علمی پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص).

سهم گیری در توسعه و انکشاف جامعه:

 • عضو موسسین شرکت تحقیقاتی و اداری “پیمایش”
 • عضو موسسین لیسه خصوصی “ویرا”

۳- عباس محبي

کدر علمي دانشکده کمپيوترساينس

سوابق تحصيلي

 • ماستري در مهندسي فناوري اطلاعات (تکنالوژي معلوماتي) از دانشگاه تهران، ايران.
 • ليسانس در رشته مهندسي نرم افزار از دانشگاه مرکز قم، ايران.

سوابق علمي و اجرايي:

 • تدريس در دانشگاه​‌هاي کاتب، گوهرشاد، خاتم‌النبيين ابن سينا و ….

سوابق پژوهشي:

 • پايان نامه ماستري با موضوع «بانکداري الکترونيک در افغانستان»
 • منوگراف دوره ليسانس

۴- قربانعلي فروغ

کدر علمي دانشکده کمپيوترساينس

سوابق تحصيلي

 • ماستري کمپيوتر انجينيرينگ از دانشگاه فردوسي مشهد، ايران.
 • ليسانس کامپيوترساينس از دانشگاه کابل،

فعاليت​هاي علمي و اجرايي:

 • سيزده سال تجربه تدريس در دانشگاه هاي مختلف دولتي و خصوصي؛
 • بيش از هفت اثر علمي و تحقيقي در مجلات علمي داخل و بيرون از کشور.
 • ده سال کارهاي اداري در بخش​هاي مختلف (امريت ديپارتمنت، معاونت دانشکده، آمريت IT دانشگاه تعلم و تربيه)
 • عضويت و فعاليت در کميته هاي مختلف، مسئول کميته آموزش الکترونيک، عضو کميته IT وزارت تحصيلات عالي، عو کميته اقتصادي و کميته نشراتي دانشگاه تعليم و تربيه.

۵- محمديحيي اخلاقي

کدر علمي دانشکده کمپيوترساينس

سوابق تحصيلي:

 • ماستر فناوري اطلاعات در گرايش تجارت الکترونيک از دانشگاه قم، ايران
 • ليسانس کامپيوترساينس از دانشگاه قم، ايران

سوابق علمي و اجرايي:

 • تدريس در دانشگاه هاي ختلف دولتي و خصوصي (دانشگاه خاتم النبيين، دانشگاه خاتم النبيين، دانشگاه خواجه عبدالله هرات و …
 • رياست دانشکده کمپيوترساينس دانشگاه خاتم النبيين (ص)
 • مديريت شرکت توليد نرم افزار در هرات
 • عضويت کميته ارتقا و تثبيت رتبه در دانشگاه کابل،
 • ارائه مقالات علمي متعدد در نشرات داخلي و خارجي،
 • راهنمايي منوگراف​هاي مختلف در رشته کامپيوترساينس.

دانشکده اقتصاد و مدیریت

معرفی دانشکده

مقدمه:

با شکل گیری زندگی اجتماعی جدید و مدرن انسان، بحث برسرنحوه استفاده از منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود انسان بعنوان  یک مساله اساسی مطرح بوده است. دانشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی در راستای یافتن پاسخ مناسب برای این سوال اساسی که چگونه می توان میان نیازهای نامحدود بشر و امکانات محدود تعادل منطقی ایجاد کرد، تلاش های مستمری انجام داده اند. این تلاش ها عمدتا بر محور یک نقطه اساسی متمرکز بوده و آن یافتن مکانیزم منطقی و موثر برای تعادل میان نیازها و منابع موجود است.

 تاریخ معیشت بشر نشان داده است که تمامی تحولات اجتماعی و بسیاری از تحولات علمی و فرهنگی در جهان در پرتو منابع و امکانات اقتصادی رقم خورده است. دانشمندان علوم اجتماعی اقتصاد را زیر بنای تمامی تحولات زندگی بشر می‌دانند. دین مبین اسلام نیر اهتمام ویژه‌ای به متغیر اقتصاد داشته است. پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «من لا معاش له لامعاد له؛ کسی اقتصاد ندارد، اخرت نیز ندارد.».

بدین لحاظ رشته اقتصاد و مدیریت تجاری می‌تواند یکی از مهترین رشته‌های علوم اجتماعی  و زیر بنای تحولات دیگر اجتماعی محسوب گردد.

 

زمینه‌های کاری برای فارغان اقتصاد

رشته اقتصاد از معدود رشته‌هایی است که بیشترین زمینه‌ی شغلی را به خود اختصاص داده است شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که رشته اقتصاد در این زمینه بی‌رقیب است. فارغ التحصیل رشته اقتصاد علاوه بر آنکه توانایی مدیریت مؤسسات تجارتی و اقتصای و بانکهای خصوصی را پیدا می‌کند در عرصه خدمات دولتی نیز بیشترین وزارتهای دولت به نحوی با این رشته مرتبط می‌شوند. و حتی هیچ وزارتی را نمی توان یافت که در بخشهای مالی خود از فارغان رشته اقتصاد بی‌نیاز باشد. در ادامه وزارتهایی که زمینه کاری فارغان اقتصاد می‌باشند ذکر شده است:

 • 1. وزارت اقتصاد
 • 2. وزارت مالیه
 • 3. وزارت زراعت و آبیاری
 • 4. وزارت فواید عامه
 • 5. وزارت تجارت و صنایع
 • 6. وزارت معادن
 • 7. وزارت احیاء و انکشاف دهات
 • 8. وزارت انرژی و آب
 • 9. وزارت ترانسپورت و هوانوردی
 • 10. بانک مرکزی

 

توانمندیهای فارغان اقتصاد

در جامعه افغانستان که پس از سال ها جنگ و ویرانی اینک به  فضل خداوند زمینه حرکت برای رشد و انکشاف اقتصادی به میان آمده، ضروری است تا در کنار سایر رشته های علمی، مراکز آکادمیک در پی گسترش و تبیین تازه ترین دستاوردهای علمی در عرصه اقتصاد باشند تا از این طریق بتوانند مناسب ترین راهکارهای فقر زدایی، توسعه اقتصادی و انکشاف اجتماعی را در اختیار برنامه سازان کشور قرار دهند.

دانشگاه خاتم النبیین(ص) با هدف گسترش و انکشاف علمی و به منظور تبیین جدید ترین تیوری های اقتصادی و  با هدف یافتن راه حل های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور، فعالیت های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب نظران اقتصاد آغاز نموده است. انتظار می رود این مرکز علمی و آکادمیک بتواند قدم های موثر و مفیدی را برای انکشاف و رشد اقتصادی کشور بردارد و مسئولیت ملی و علمی خویش را در زمینه انجام دهد.

دانشکده اقتصاد و مدیریت  این مرکز علمی با در نظر داشت اولویت های جامعه افغانستان در گام آغازین، فعالیت های علمی خویش را در مقطع لیسانس انجام می‌دهد. این فاکولته در پاسخ به نیازمندیهای علمی کشور در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، کارشناسی و راهکار یابی برای معضلات اقتصادی کشور، تربیت نیروهای متخصص برای بنگاهای اقتصادی، تجاری، بانکها و… در سکتور خصوصی و دولتی به فعالیت علمی می پردازد. امید است این قدم کوچک دریچه ای بزرگی را فرا روی کارشناسان و اقتصاد دانان کشور جهت ارایه نسخه های کارآمد و مؤثر برای رهایی از فقر، بیکاری و حرکت به سوی توسعه و رشد اقتصادی ایجاد نماید.

نام پوهنحی اقتصاد و مدیریت
سال تأسیس 1388
تعداد دپارتمنت دو دیپارتمنت فارغ ده
دیپارتمنت های پوهنحئی اقتصاد تجارتی مدیریت تجارتی
تعداد مجموع کریدتها 140 140
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختصاصی 75 کریدت (53%) 60 کریدت (44%)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اساسی 42 کردیت (30%) 48 کریدت (35%)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین عمومی 16 کریدت (12%) 16 کریدت (12%)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختیاری 7 کریدت (5%) 15 کریدت (9%)

 

معرفی اجمالی دانشکده اقتصاد و مدیریت.

دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در تاریخ 1388/12/15  مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تأسیس و راه اندازی شد. این دانشکده دارای دو دیپارتمنت(رشته) بوده و برنامه‌های آموزشی در سطح لیسانس در تایم‌های روزانه، نیم‌روزی و شبانه را در رشته‌های اقتصاد و مدیریت تجارت برگزار می‌کند.

رئیس دانشکده

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت در این دوره جناب آقای غلا‌رضا رسولی کمالی می‌باشد.

بیوگرافی مختصر ریاست دانشکده

غلا‌رضا رسولی کمالی، در سال ۱۳۵۴ش، در ولایت سرپل ولسوالی سوزمه قلعه، قریه سوزمه‌قلعه افغانیه  متولید گردید. ایشان در سال ۱۳۶۵ به دلیل جنگهای داخلی به کشور ایران مهاجر گرید و تحصلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی خویش را  در کشور ایران سپری نموده است.

مدارک تحصیلات عالی

 1. دکترای اقتصاد (گرایش توسعه و اقتصاد پولی) از دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران (درحال تحصیل)
 2. ماستری اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران.
 3. ماستری معارف اسلامی با گرایش فلسفه اسلامی. جامعۀ المصطفی العالمیه – ایران
 4. لیسانس اقتصاد از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران

انجام پروژه های تحقیقاتی:

 1. پروژه شاخص عدالت
 2. پروژه تدوین شاخص های تجارت خارجی اسلامی؛
 3. پروژه اصلاح و بررسی قانون بانکداری اسلامی در افغانستان.

سوابق کاری

 1. ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین دو دوره
 2. عضو هیآت علمی تمام وقت دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۰ به بعد
 3. کار شناس اقتصادی در تلویزیون تمدن
 4. تدریس مضامین مختلف رشته اقتصاد در دانشگاههای مختلف کابل در سطوح لیسانس و ماستری (خاتم النبیین، کاتب، خارزمی، پیام نور، المصطفی و…)

مشاوره و راهنمایی:

راهنمایی و مشاروه بیش از ۳۰ عنوان مونوگرافهای  دوره ماستری و لیسانس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.

چشم انداز (Vision) و بیانیه مأموریت (Mission)

ارزشها (Values)

 

معرفی دیپارتمنت ها

1- دیپارتمنت مدیریت تجارتی

 • چشم انداز و ماموریت

برای مشاهده و دانلود شناسه دیپارتمنت مدیریت تجارتی اینجا کلیک کنید.


2- دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

مقدمه

دیپارتمنت اقتصاد تجارتی یکی ازدیپارتمنت های دانشکده اقتصاد دانشگاه خاتم النبیین می باشد, که محمد جان رحمانی مسئولیت آن را بعنوان آمردیپارتمنت برعهده دارد.

اهداف دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

1.هدایت وانجام تحقیقات وپژوهشهای اقتصادی به سمت توسعه وپیشرفتهای اقتصادی افغانستان وبازار کار

3.آماده کردن وتربیت نمودن محصلین وکارشناسان اقتصادی دربخشهای علوم اقتصادی وبرنامه ریزی کشور مطابق با بازار کار ونیازهای کشور

4.تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور در مسائل اقتصادی , مالی وبانکی

5.پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‌های نظری و کاربردی ازطریق بازبینی وبروز رسانی سرفصلهای درسی مطابق با بازار کارونیازکشور

چشم انداز (Vision)

دیپارتمنت اقتصاد تجارتی خواهان دستیابی به جایگاه مناسب آموزشی وپژوهشی درسطح کشور ودانشگاه خاتم النبیین , درآینده می باشد. لذا درنظر دارد  با استفاده از اعضای هیئت علمی متعهد و مجرب درسویه دکترا وماستر وامکانات موجود گامهای موثر در جهت تربیت وتوسعه سرمایه انسانی ونیروی کار مطابق با شرایط اقتصادی کشور,  بردارد.

رسالت و ماموریت (Mission)

دیپارتمنت اقتصادتجارتی, درجهت تحقق ورسیدن به چشم انداز مورد نظر خود ماموریت دارد که با استفاده ازپلانهای استراتژیک وعملیاتی خود بصورت مستمر برنامه های آموزشی مناسب را تهیه وتطبیق نماید تا دانشجویان بتواند درزمینه های علوم اقتصادی توانمند وصاحب نظر گردد. و وبصورت عملی توانایی سیاستگذاریهای اقتصادی,مشاوره های اقتصادی وپیش بینی های دوره های اقتصادی, درسطح کلان وکوچک را بدست آورند.

برخی کریکلم دروس تخصصی اقتصاد تجارتی

 1. بازاری یابی
 2. بودجه ریزی برنامه ریز
 3. مدیریت تولید
 4. حسابداری
 5. اقتصاد خرد
 6. اقتصاد کلان
 7. پول وبانکداری
 8. تجارت بین المللی
 9. نظامهای اقتصادی
 10. اقتصاد افغانستان
 11. احصائیه
 12. مدیریت مالی
 13. اصول بیمه
 14. ارزیابی طرحهای اقتصادی
 15. زبان انگلیسی تخصصی
 16. اقتصاد توسعه وبرنامه ریزی
 17. سازمانهای پولی ومالی بین المللی
 18. خلاقیت وکارافرینی
 19. نرم افزارهای ایویوز وکویک بوک واس پی سس
 20. اقتصاد محیط زیست
 21. ریاضیات

فرصتهای شغلی وبازارکار

فارغان این رشته می توانند وارد بازار کسب وکارگردد ومراکز مشاوره وکاریابی وکارافرینی ومحاسبات مالیاتی را راه اندازی نمایند. به علاوه دربسیاری ازوزارت خانه ها ونهادها فرصتهای کاری وشغلی برای انان وجود دارد که درذیل به برخی انان اشاره می گردد:

 1. وزارت مالیه
 2. وزارت اقتصاد
 3. وزارت کار وامور اجتماعی
 4. بانک مرکزی
 5. بانکهای خصوصی ودولتی
 6. وزارت آب وانرژی
 7. وزارت برنامه وبودجه ریزی
 8. مرکز احصائیه
 9. وزارت معدن وپترولیم
 10. وزارت تجارت وصنایع
 11. وزارت مسکن وشهرسازی
 12. وزارت زراعت ومالداری
 13. وزارت انکشاف دهات
 14. وزارت فواید عامه
 15. دفاتر اقتصادی سازمانهای خصوصی ودولتی
 16. دفاتر اقتصادی وزارتخانه ها

 

وظایف دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

1.نظارت بر وضعیت صنفها وکیفیت تدریس اساتید

2.تطبیق مفردات مضامین درطول سمستر

3.برگزاری سمینارهای علمی وگردش علمی

4.ایجاد پرونده های تحقیقاتی واموزشی برای اساتید

5.برنامه ریزی درسی سمستر وارد

لیست استادان

دانشکده اقتصاد و مدیریت دارای  10  نفر کدر علمی تمام وقت در مرکز و شعبات آن در رشته‌های اقتصاد، مدیریت، و دانش‌های مربوط به آن‌ها با درجه تحصیلی ماستری و بالاتر می‌باشد. ضمنا دانشکده جهت تکمیل کادر تدریسی خود، از اساتید خارج کدر علمی بصورت قراردادی بهره می‌گیرد. مشخصات اساتید دانشکده در جدول ذیل ارایه شده است:

شماره نام و تخلص رشته تحصیلی درجه تحصیلی رتبه علمی
1 غلام رضا رسولی(کمالی) اقتصاد ماستری (محصل دکتری) پوهنیار
2 فاطمه ابراهیمی اقتصاد ماستری (محصل دکتری) پوهنیار
3 رضا حسین زاده ریاضی ماستری پوهنیار
4 علی‌شاه حسنی مدیریت ماستری پوهنیار
5 محمد رحمانی اقتصاد ماستری (محصل دکتری) پوهنمل
6 سید براتعلی نقوی اقتصاد ماستری پوهنیار
7 محمد اسحاق مهدوی اقتصاد ماستری (محصل دکتری) پوهنیار
8 یوسف رضایی مدیریت ماستری پوهنیار
9 اسحاقعلی فهیمی اقتصاد ماستری پوهنیار
10 محمد جمعه حکیمی اقتصاد ماستری (محصل دکتری) پوهنیار

 

معرفی مختصر اعضای کادر علمی مرکز

 الف- خلاصه شناسه اعضای شورای علمی دایمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱- غلام‌رضا رسولی : ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۹.

2- علی شاه حسنی: ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ، لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶.

3- رضا حسین زاده: ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹ ، لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲ ، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶.

4- محمد رحمانی: ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹.

5- فاطمه ابراهیمی: ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”- لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶.

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱. علی شاه حسنی

موقف اداری:‌ معاونت اداری و مالی دانشگاه

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت.

پیشینه‌ی تحصیلی:

 • ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
 • لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

فعاليت‌هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از بهار ۱۳۹۱؛
 • سرپرست معاون علمی تدریسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مدت سه ماه، بهار و تابستان 1397؛
 • معاون اداری مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از اول اسد 1397 تا کنون؛
 • آمر برنامه ریزی و ارتقای کیفیت دانشگاه از ۱۳۹۰ تا ثور 1397؛
 • رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص) از ماه سنبله ۱۳۹۴ حمل 1397؛
 • تدریس مضامین مختلف مدیریتی در سطوح ماستری و لیسانس در دانشگاه‌های خاتم‌النبیین، کاتب، تعلیم و تربیه شهید ربانی، جامعه‌المصطفی، و غرجستان.

آثار علمی:

الف) پایان نامه‌های دوره ماستری:

 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/ پایان نامه دوره ماستری مدیریت با راهنمایی دکتر عبدالحمید شمس؛
 • نقد و بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره وحی و تجربه دینی/ پایان نامه دوره ماستری کلام اسلام با راهنمایی دکتر هادی صادقی.
 • The Perspective of Educated and Skilful Afghan Citizens (a survey for SDFO), February-March 2017

ب) مقالات علمي چاپ شده:                            

 • عوامل موثر بر توسعه یادگیری گروهی/ مجله معرفت شماره ۱۳۶؛
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/اسلام و پژوهشهای مدیریتی؛
 • تأثیر فنآوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی/ فصلنامه تخصصی پویش۱؛
 • موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان/ فصلنامه تخصصی پویش۲؛
 • پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با آن/ فصلنامه تخصصی پویش ۹و۱۰.

ج) مشاوره و راهنمایی:

 • مشاوره بیش از 2۰ عنوان پایان نامه دوره ماستری مدیریت؛
 • راهنمایی بیش از 5۰ عنوان مونوگراف دوره لیسانس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.

۲- محمد رحمانی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت.

ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹.

در حال تحصیل دوره‌ی دکتری علوم اقتصادی

محورهای سوابق کاری و آثار علمی:

الف) فعالیتهای عملی پژوهشی:

 1. تجارت محور اقتصاد غزنویان (چاپ درکتاب غزنی شناسی)
 2. تاملی برتحلیل اقتصادی پدیده اسراف( چاپ درکتاب مجموعه مقالات)
 3. افغانستان و فرصتهای اقتصادی منطقه (چاپ شده درمجلات بلاغ وامت)
 4. توسعه اقتصادی با تاکید بر افغانستان (چاپ شده درمجله توسعه)
 5. عدالت اقتصادی (چاپ شده درمجلات بلاغ و امت)
 6. بررسسی مبانی وشاخصهای تجارت خارجی دانایی محور. فصلنامه تخصصی پویش سال 1392
 7. الگوی توسعه وپیشرفت اقتصادی افغانستان
 8. اخلاق تجاری فقه محور. فصلنامه علمی پژوهشی سال 1398
 9. بررسی نمونه های مباحث اصولی در عصر پیامبر اسلام وصحابه
 10. بررسی اخلاق تجاری درقوانین افغانستان
 11. بررسی ظرفیتها وقابلیتهای پایه درسیستم اقتصادی افغانستان.فصلنامه اندیشه 1396

ب) پروژه تحقیقاتی انجام شده:

 1. طرح کارکرد های اقتصادی وقف (همکار)
 2. شاخص تکریم مشتری (همکار)
 3. تدوین شاخص های تجارت خارجی اسلامی

ج) کتابهای آماده چاپ:

 1. توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی افغانستان
 2. تجارت خارجی افغانستان
 3. اقتصاد خانواده با تاکید بر افغانستان
 4. فقه تجاری
 5. بازاریابی

د) سابقه کاری وتدریس:

تدریس مضامین:

بودجه ریزی وبرنامه ریزی مالی ( تدریس برای ماستری),

اقتصاد آموزش وپرورش(تدریس برای ماستری), تدریس خلاقیت وکارافرینی برای دانشجویان ماستری ,اقتصاد توسعه وبرنامه ریزی ,اقتصادخرد, تجارت بین الملل, اقتصاد افغانستان, مبانی علم اقتصاد, تاریخ عقاید اقتصادی, اقتصاد اسلامی, اقتصاد کلان,پول وبانکداری وریاضیات, اصول بازاریابی وزبان انگلیسی تخصصی.

ه) مسئولیت‌ها:

ریس دانشکده اقتصاد درغزنی, امردیپارتمنت اقتصاد, مسئول کمیته تحقیق, عضو هیات علمی دانشگاه خاتم النبیین, مدیری مسئول فصلنامه علمی وپژوهشی دانشکده اقتصاد ومدیریت.

 

۳- رضا حسین زاده

موقف اداری: آمر دپارتمنت مدیریت تجارتی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت.

پیشینه­‌ی تحصیلی:

 • ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹؛
 • لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲؛
 • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶.

فعاليت­هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت از پاییز سال ۱۳۸۹ تاکنون؛
 • معلم مدارس خود گردان در مشهد – ایران ۱۳۷۸ – ۱۳۸۲؛
 • همکاری با بخش فرهنگی سفارت فرانسه برای ارتقا سطح علمی معلمین ۱۳۸۳- ۱۳۸۴؛
 • استاد و آمر دیپارتمنت ریاضیات دانشگاه بامیان ۱۳۸۳- ۱۳۸۴؛
 • آمر دیپارتمنت ریاضیات مرکز ساینس و تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸؛
 • مسول کمیته مالی اتحادیه دانشگاهیان افغانستان مشهد ۱۳۸۱ – ۱۳۸۲.

مقالات پژوهشي و علمي چاپ شده:

 • آموزش و کار چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۵؛
 • قابیلیت های تقسیم بر اعداد چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶؛
 • تکنیک های جدید ضرب و تقسیم پولینیومها چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶.
 • . نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی.
 • .تنوع هیات مدیره در رشد شرکتها

جزوه های درسی:

 • ریاضیات مقدماتی اقتصاد و مدیریت؛
 • احصاییه ۱ اقتصاد و مدیریت

 ۴- فاطمه ابراهیمی

موقف اداری: ریاست اسبق دانشکده اقتصاد و مدیریت

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”- لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶

آثار علمی:

 • نظریه بازی ها در اقتصاد؛
 • اقتصاد کینزی و اهمیت دولت در آن؛
 • افسانه های توسعه؛
 • اقتصاد و انتخابات؛
 • جهانی شدن یا منطقه گرایی.