معاون امور محصلان با ناظران امتحان جلسه دایر کرد

معاون امور محصلان با ناظران امتحان جلسه دایر کرد

این جلسه یک‌شنبه 26 سرطان 1401 در دفتر معاون امور محصلان دایر شد. در این جلسه آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه مقررات و نظم امتحان را برای ناظران امتحان تذکر داده و نکته‌های رهنمودی خویش را در خصوص نحوه‌ی مدیریت صحنه‌ی امتحان به‌منظور حفقظ آرامش دانشجویان در صحنه‌ی امتحان و تامین شفافیت آن خاطر نشان کرد. اقای صادقی افزود همکاران ناظر در صحنه‌ی امتحان در کنار مسؤولیت صلاحیت برخورد مناسب با افراد متخلف را خواهد داشت.

آقای صادقی در ادامه خواهان جدیت همکاران در صحنه‌ی امتحان گردیده صداقت، حضور به‌موقع و اطلاع‌دادن قبلی در صورت نتوانستن حضور در صحنه‌ی امتحان را از نکته‌های الزامی برای ناظران اظهار کرد. در ادامه همکاران ناظر در صحنه‌ی امتحان نیز در مورد نحوه‌ی برخورد با افراد متخلف وضاحت خواسته در مورد پرسش‌ها پاسخ داده شد.

کدگزارش: 95 – 26-04-1401

 

   

   

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط