مراسم رونمایی و نقد کتاب منازعات افغانستان-پاکستان از پیدایش طالبان تا پروسه صلح

مراسم رونمایی و نقد کتاب منازعات افغانستان-پاکستان از پیدایش طالبان تا پروسه صلح

دانشکده علوم سیاسی با همکار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خاتم النبیین(ص) روز دوشنبه مورخ 98/7/15 از کتاب استاد محدثی رو نمایی کرد.

این مراسم با اجرای دکتر عرفانی و سخنرانی و نقد سخنرانان جناب دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی در شورای ملی و دکتر عارفی استاد دانشگاه با حضور پرشور دانشجویان روابط بین الملل و علوم سیاسی اعم از لیسانس و ماستری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر عرفانی در مورد سرعت شتابان علم و اهمیت علم در قرن بیست و یکم به عنوان قدرت نرم افزاری کشورها صحبت کرد. او اهمیت تحقیق و پژوهش را در دانشگاه خاتم النببین(ص) متذکر شده و خاطر نشان ساخت که تحقیق و پژوهش در کنار آموزش برای دانشگاه خاتم النبیین(ص) از جایگاه بسیار بالا برخوردار است.

در ادامه جناب دکتر عارفی در مورد محسنات کتاب مطالبی را متذکر شد و از پر کردن یک خلأ بزرگ در ادبیات علمی مربوط به روابط پاکستان و افغانستان تشکر کرد. در ادامه جناب اقای دکتر سجادی در سخنانی ویژگیهای یک تحقیق خوب را به بیان گرفته و از کار تحقیقی جناب استاد محدثی قدردانی کرد. دکتر سجادی خاطر نشان کرد که علی رغم اینکه کتاب حاضر از کتابهای بسیار خوب و با انسجام منطقی به بحثهای مربوط به پاکستان و افغانستان پرداخته، اما یکسری از منابع که واقعا باید در این تحقیق استفاده می شد و جایگاه مهم در مورد روابط افغانستان و پاکستان و اهداف پاکستان در افغانستان را ذکر کرده در این کتاب خالی است. در ادامه جناب استاد محدثی نویسنده کتاب از حضور پرشور اساتید و دانشجویان و سخنرانان و نشر واژه تشکر کرد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط