مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت علمی برای جذب کادر علمی فراخوان داد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت علمی برای جذب کادر علمی فراخوان داد

معاونت علمی برای جذب نیروی انسانی شایسته و مجرب، بست‌های کادر علمی خویش را به اعلان سپرد. بر اساس معلومات نامه‌ی این معاونت، نیروی انسانی در رشته‌ی برق دانشکده‌ی انجیری و کمپیوترساینس جذب خواهد شد. جزئیات این فراخوان در پیوست نامه‌ی این معاونت درج شده که ذیلا قابل استفاده است.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط